เพลง ครองราชย์องค์พระเยซู

Verse:
    D            Bm       Asus  A
1: ครองราชย์องค์พระเยซู 
             G        A       A7      D   Asus  A
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก 
D            Bm       Asus  A
ครองราชย์องค์พระเยซู 
             G        A       A7      D
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก 

Chorus:
            D7      G
C: ให้แผ่นดินเต็มด้วย 
      A           D    D7
พระสิริของพระเจ้า 
         G       A
ให้ประชาชาติเฝ้า 
        D       Asus     A7
ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์ 
     D                   G      Em
ด้วยว่าพระองค์ ทรงสมควรจะ 
       D   A  A7   D
ครองราชย์  ครองราชย์ 

เพลง ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด

Verse1:
    D                    Em
1: ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด 
A                           D  Bm
คือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็ง 
             Em      A         D
ทรงฤทธาร้ายแรง ในยามสงคราม 

Verse2:
    D                    Em
2: ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด 
A                       D  Bm
คือพระเจ้าจอมโยธา 
                    Em  A                     D  D7
ทรงเป็นองค์กษัตรา ผู้ครองบัลลังก์ใจเรา 

Chorus:
                       G  A                       D  Bm
C: เราต้องกราบลง.. นมัสการด้วยจริงใจ 
                 Em  A                     D
เทิดทูนบาทไท้.... ผู้ทรงเป็นใหญ่ในเรา 


เพลง ความรักมั่นคง(..ของพระเจ้า)

Verse:
           D      Bm7        G             D
1: ความรักมั่นคงของพระเจ้า  ไม่เคยยั้งหยุด 
     D       Bm7       G        Asus  A
พระเมตตาคุณหลั่งลงมา  อยู่เสมอ 

Chorus:
              G          A7
C: ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ 
   F#m7      Bm
ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่ 
G              D/A         A7 D D7
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
G              D/A  A7   D
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง 

เพลง ขอให้ตาของข้าเห็น(..นิมิตหมาย)

Verse1:
            D             D7
1: ขอให้ตา ของข้าเห็น 
        G                D
นิมิตหมาย บนกางเขน 
        D               Bm7           Em7  A7
ขอใจข้า รักพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ 

Verse2:
               D             D7
2: ขอปากข้า ร้องสรรเสริญ 
        G              G#Dim7
ข้าจะร้อง จนสุดสิ้นวัน 
         D   Em7        A7       D
ขอให้จิต และกายนี้ เป็นของพระองค์ 

Chorus:
     G       C   Am   G
C: ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา 
 Em  Am   D7   G
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
         A           D
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
 E7          A
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 

Tag:
     A     D    Bm    A
T: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
 F#m Bm  E7    A
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 

เพลง เมื่อทรงสัมผัสฉัน

Verse:
                         D      F#m       Bm
1: เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว 
                    Em                               A7
เมื่อทรงสัมผัสฉัน เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ 
                    D      F#m            Bm
เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า 
                    Em           A7                 D
ฉันต้องการจะกล่าว เรื่องราวความจริงในใจ 

Chorus:
                     G       A/G                F#m    Bm
C: โปรดเจิมใจฉัน ให้ร้อนด้วยไฟพระวิญญาณ 
                 Em      A         D        C/D
โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเมื่อนมัสการ 
             G       A/G         F#m     Bm
ให้เป็นใจรักเร้าร้อน จะประกาศพระนาม 
Em                     A                 D
พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจ ให้เต็ม 

เพลง เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

Verse1:
              D          F#m          G
1: เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ 
          D             F#m         Bm
เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ 
         D          F#m
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า 
          Bm                     Em  A7
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ 

Verse2:
              D           F#m         G
2: เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ 
          D               F#m         Bm
เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์ 
         D          F#m
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า 
          Bm                     Em  A7
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ 

Chorus:
                G    A7          D   F#m   B7
C: ข้าจึงสรรเสริญ ข้าจึงสรรเสริญ  พระองค์ 
Em         A7                     D    D7
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 
            G     A7          D   F#m  B7
ข้าจึงสรรเสริญ  ข้าจึงสรรเสริญ พระองค์ 
Em         A7                     D
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 

เพลง พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

Verse1:
    D         A       D/D7    G
1: พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
A              D/D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
  G          A      F#m           Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า  ดังชีวาพระองค์ทรงพลี 
  D               D/D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 

Chorus:
     G        A    F#m       Bm
C: จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ 
G       A               D/D7
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ 
G           A          F#m       Bm
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์ 
         D         A                D
จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ 

Verse2:
   D    A        D/D7   G
2: โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 
A          D/D7
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 
  G          A    F#m            Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า ดังชีวาพระองค์ทรงพลี 
  D    A        D/D7
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 

เพลง วันเขาตรึงพระเยซู

Chorus:
     G                    Bm
C: วันเขาตรึงพระเยซู 
C                      G
ท่านอยู่ที่นั่นหรือเปล่า 
     C                    G    Em
พระองค์ทนทุกข์ถูกบั่นชีวัน 
     Am                 D7
นั่นแหละก็เพื่อบาปเรา 
G                 Bm
ยามเขาทำกับพระองค์ 
C                     G
ทรงหลีกหนีหรือเปล่า 
   C             G         Em
ตะปูสามตัวที่ตอกตรึงนั้น 
     Am D7       G
ถึงเจ็บก็ทรงทนเอา 

Verse1:
      G                      Bm
1: ถูกหยันพระองค์ยังทรงทน 
    C                   G
ถูกคนเอาหินขว้างปา 
      C           G    Em
ยอมหมดเพื่อคนที่ทรงรัก 
    Am      D7
จะได้ไม่มรณา 
  G            Bm
สหายสักคนก็ไม่มี 
     C                 G
แต่ไพรีดังฝูงหมาป่า 
  C                     G       Em
รุมกินเนื้อของพระองค์วันนั้น 
    Am     D7   G
ใยท่านจึงไม่รีบมา 

Verse2:
2: เหตุใดใจท่านยังไม่เชื่อ 
เมื่อทรงเอื้อเฟื้อทุกอย่าง 
เอลีลามาสะบักธานี 
พระองค์ทรงร้องครวญคราง 
ยามเขาจับพระองค์ตรึง 
ใยท่านจึงยืนอยู่ห่าง 
แล้วในวันนี้โอกาสยังมี 
ยังทรงเรียกอยู่มิวาย