เพลง ครองราชย์องค์พระเยซู

Verse 1
ครองราชย์องค์พระเยซู
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
ครองราชย์องค์พระเยซู
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก

Chorus
ให้แผ่นดินเต็มด้วย
พระสิริของพระเจ้า
ให้ประชาชาติเฝ้า
ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์
ด้วยว่าพระองค์ ทรงสมควรจะ
ครองราชย์ ครองราชย์

เพลง ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด

Verse 1
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด
คือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็ง
ทรงฤทธาร้ายแรง ในยามสงคราม

Verse 2
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด
คือพระเจ้าจอมโยธา
ทรงเป็นองค์กษัตรา ผู้ครองบัลลังก์ใจเรา

Chorus
เราต้องกราบลง.. นมัสการด้วยจริงใจ
เทิดทูนบาทไท้.... ผู้ทรงเป็นใหญ่ในเรา

เพลง ความรักมั่นคง(..ของพระเจ้า)

Verse 1
ความรักมั่นคงของพระเจ้า ไม่เคยยั้งหยุด
พระเมตตาคุณหลั่งลงมา อยู่เสมอ

Chorus
ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ
ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง

เพลง ขอให้ตาของข้าเห็น(..นิมิตหมาย)

Verse 1
ขอให้ตา ของข้าเห็น
นิมิตหมาย บนกางเขน
ขอใจข้า รักพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ

Verse 2
ขอปากข้า ร้องสรรเสริญ
ข้าจะร้อง จนสุดสิ้นวัน
ขอให้จิต และกายนี้ เป็นของพระองค์

Chorus
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

Tag
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

เพลง เมื่อทรงสัมผัสฉัน

Verse 1
เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว
เมื่อทรงสัมผัสฉัน เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ
เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า
ฉันต้องการจะกล่าว เรื่องราวความจริงในใจ

Chorus
โปรดเจิมใจฉัน ให้ร้อนด้วยไฟพระวิญญาณ
โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเมื่อนมัสการ
ให้เป็นใจรักเร้าร้อน จะประกาศพระนาม
พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจ ให้เต็ม

เพลง เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

Verse 1
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์

Verse 2
เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์

Chorus
ข้าจึงสรรเสริญ ข้าจึงสรรเสริญ พระองค์
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์
ข้าจึงสรรเสริญ ข้าจึงสรรเสริญ พระองค์
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์

เพลง พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

Verse 1
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า ดังชีวาพระองค์ทรงพลี
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

Chorus
จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์
จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์

Verse 2
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า ดังชีวาพระองค์ทรงพลี
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้

เพลง วันเขาตรึงพระเยซู

Chorus
วันเขาตรึงพระเยซู
ท่านอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
พระองค์ทนทุกข์ถูกบั่นชีวัน
นั่นแหละก็เพื่อบาปเรา
ยามเขาทำกับพระองค์
ทรงหลีกหนีหรือเปล่า
ตะปูสามตัวที่ตอกตรึงนั้น
ถึงเจ็บก็ทรงทนเอา

Verse 1
ถูกหยันพระองค์ยังทรงทน
ถูกคนเอาหินขว้างปา
ยอมหมดเพื่อคนที่ทรงรัก
จะได้ไม่มรณา
สหายสักคนก็ไม่มี
แต่ไพรีดังฝูงหมาป่า
รุมกินเนื้อของพระองค์วันนั้น
ใยท่านจึงไม่รีบมา

Verse 2
เหตุใดใจท่านยังไม่เชื่อ
เมื่อทรงเอื้อเฟื้อทุกอย่าง
เอลีลามาสะบักธานี
พระองค์ทรงร้องครวญคราง
ยามเขาจับพระองค์ตรึง
ใยท่านจึงยืนอยู่ห่าง
แล้วในวันนี้โอกาสยังมี
ยังทรงเรียกอยู่มิวาย