เพลง กองทัพพระคริสต์

Verse1:
               D             Bm
1: องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป 
               D        Bm
อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน 
          G          Em                Bm A
พระบารมีของพระคริสต์ทรงเกริกไกร 

Verse2:
             D               Bm
2: จงเปล่งเสียงสำเนียงความมีชัย 
       D            Bm
จงชื่นใจ เพราะธงชัยปักเด่น 
         G      Em                   Bm A
ไม่มีอาวุธเช่นใดอาจหาญมาประจัญ 

Chorus:
       G                      D
C: แม่ทัพของเราคือ พระเยซู 
    G                         D
เราก้าว ตามพระบาทของพระองค์ 
     G                Em              Bm A
พระคริสต์ทรงฤทธิ์พิชิตมวลหมู่ไพรี 

Verse3:
            D            Bm
3: เรากำลัง รุดหน้าไปนำชัย 
         D              Bm
ความมีชัยอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ 
       G       Em                 Bm
จงมุ่งไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา 

เพลง วันแห่งการสรรเสริญ | W501

Intro : D Bm G D

Verse1:
    D
1: ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ 
                        Bm
ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง 

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ 
         G
สูงลงมาจนต่ำสุด 
             Em                          D
เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 

Verse2:
    D
2: แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน 
                   Bm
นมัสการจอมราชา 

ผู้ครอบครองจักรวาล 
                    G
เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า 
             Em                   D
ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา 

Chorus:
            G                    A
C: เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ 
               D/F#       Bm
เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์ 
                           G
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์ 
  Asus4               D
และยกย่องพระนามร่วมกัน 
             G                A
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม 
            D/F#               Bm
อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน 
             G
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน 
 Asus4              D
วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ 

Verse3:
     D
3: รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ 
                           Bm
ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน 

ท่วงทำนองร่วมขับขาน 
                 G
ถวายใจเป็นเครื่องบูชา 
           Em                     D
ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 

เพลง ข้าจึงสรรเสริญ | W501

Intro: | D | Bm7 | G | Em7 Asus |
         | D | Bm7 | G | Asus |

Verse1:
                D2
1: ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ 
               Bm7
พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง 
           G                Em7       Asus  A
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด 
            D2
ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า 
                 Bm7
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต 
             G              Em7                Asus  A
หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า 

Pre-chorus:
             G         A/G           D/F#         Bm7
P: ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น ข้าเชื่อพระสัญญา 
    G                       G/A                D
ข้าไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า 
         G         A/G        D/F#    Bm7
ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าขอโมทนา 
    Cmaj7                               Asus   A
ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา 

Chorus:
                  Dsus     D             A/B   Bm7
C: ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน 
         G
รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน 
D/F#   Em7    Asus  A
พระเมตตาดำรงนิรันดร์ 
             Dsus    D
ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง 
          Bm7     Bm7/A              G
ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
        Em7                Asus               D
ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์ 

Verse2:
                    D2
2: ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ 
              Bm7
ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้ 
        G              Em7         Asus  A
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า 
              D2
ในยามข้าล้ม ทุกข์ร้อนลำบาก 
                Bm7
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้ 
        G                   Em7    Asus  A
ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา 

Pre-chorus > Chorus

เพลง ทุกๆ สิ่ง

Intro: Dsus2  G  Bm7  A  (2x)

Verse:
    D9                    D9/F#
1: ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ 
        Bm7          Em7
สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์ 
Dsus2/F#      Asus4  A
เพื่อพระองค์ผู้เดียว 
D9                    D9/F#
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ 
           Bm7           Em7
สุดความคิดทั้งหัวใจ ให้พระองค์ 
Asus            D9
เพื่อพระองค์ผู้เดียว 
                Em7    G9             Asus  A
ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง 
           Em7     G9                A
ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์ 

Chorus:
                D            D9/G    D9/A            Bm
C: พระองค์เป็น ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างที่ข้าต้องการ 
Bm/A Em7      D9/F#         G9        A
ข้าไม่..มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ 
A         D9        D9/G      D9/A  A7/Bb        Bm7
พระองค์ทำ ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย 
A        Em7   D9/F#          G9  Asus  A   D9
ทำให้ข้า ได้มาพบและได้มาเป็น ของพระองค์ 

เพลง เมื่อทรงสัมผัสฉัน

Verse:
                         D      F#m       Bm
1: เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว 
                    Em                               A7
เมื่อทรงสัมผัสฉัน เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ 
                    D      F#m            Bm
เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า 
                    Em           A7                 D
ฉันต้องการจะกล่าว เรื่องราวความจริงในใจ 

Chorus:
                     G       A/G                F#m    Bm
C: โปรดเจิมใจฉัน ให้ร้อนด้วยไฟพระวิญญาณ 
                 Em      A         D        C/D
โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเมื่อนมัสการ 
             G       A/G         F#m     Bm
ให้เป็นใจรักเร้าร้อน จะประกาศพระนาม 
Em                     A                 D
พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจ ให้เต็ม