เพลง พระเจ้าดีตลอดเวลา

Chorus:
          D           Bm
C: พระเจ้าดี ตลอดเวลา 
         G                        A
ใส่บทเพลงสรรเสริญ อยู่ในใจของฉัน 
       D             Bm
พระเจ้าดี ตลอดเวลา 
       G            A
ในราตรีที่มืด แสงพระองค์ฉาย 
       G           A         D
พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา 

Verse1:
         A                    Bm
1: เมื่อเราเดินผ่าน หุบเขามืดมน 
       G             Bm   A
และปัญหามารุมล้อมเรา 
     F#m          Bm
อย่าได้กลัว พระองค์จะนำเรา 
      G              A
และรักษาเราให้มั่นคง 
       Em                     A
พระองค์สัญญา จะไม่ทอดทิ้งเรา 
            Em           G       A
หรือเพิกเฉยเรา และพระคำนั้นจริง 

Verse2:
           A               Bm
2:ก่อนเป็นคนบาป  ไม่มีค่า 
       G                 Bm  A
เพื่อพวกเราพระองค์ยอมตาย 
      F#m                Bm
เจิมเราด้วยไฟ  พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
         G             A
เราจึงยืนยัน และเป็นพยาน 
          Em             A
ความรักพระองค์  เป็นนิรันดร์กาล 
            Em         G         A
และพระเมตตาไม่เคยหมดสิ้นไป 

Bridge:
              Bm      F#m
B: ถึงแม้ฉันจะไม่เข้าใจ 
            Am           Em
ทั้งหมดแผนพระองค์ที่ให้ 
  Bb             F
ชีวิตอยู่ในพระองค์ 
          Em         F#m
และผ่านตาแห่งความเชื่อ 
         G      A
ฉันจึงเห็นชัดเจน 

เพลง เติมให้เต็มล้น | W501

Verse:
    G                            Cmaj7
1: เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต 
G                              Cmaj7
เราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริ 
        Am               D
ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย 
          Bm            Em
ในความรักของพระบิดา 
         Am
ขอพระพรได้เทลงมา 
          Am7/D
พระวิญญาณสวมทับอีกครา 

Chorus:
                  G
C: เติมให้เต็มล้น 
             Em
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 
           Cmaj7
จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา 
     Am7                 D
ทรงรักษาตามพระสัญญา 
              G
เติมให้เต็มล้น 
             Em
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 
           Cmaj7
จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา 
             Am7   D
ทรงนำพาทุกวันเวลา 
             G        C
อยู่ในการทรงสถิต 
                 C                 G
E: เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น 

เพลง วางภาระ | W501

Intro: D A/C# Bm7 G

Verse1:
        D                 A/C#
1: ในเวลาที่ใจอ่อนแรง 
                Bm7                    G
มีกำแพงกั้นขวาง หนทางข้างหน้า 
     Em7             Asus
จิตใจที่กังวลอ่อนล้า 
                     D  Asus  A
ไม่เห็นหนทางไป 

Verse2:
         D                       A/C#
2: เมื่อมองที่พระคำพระองค์ 
                  Bm7               G
ที่ได้ทรงตรัสไว้ ด้วยพระสัญญา 
     Em7                     Asus
ให้เอาความกังวล ภาระมา 
                 D  Asus  A
วางไว้ที่พระองค์ 

Chorus:
         D                  A/C#
C: ข้าเชื่อและไว้วางใจ 
        Bm7       G
ไม่สงสัยในพระองค์ 
       D                A/C#
ความรักที่แสนมั่นคง 
      Bm7            G
โอบล้อมชีวิตของข้า 
Asus       Bm7
พระหัตถ์ที่อ่อนโยน 
G               D
ทรงประคองข้าไป 

Instrument: D  A/C#  Bm7  G

Bridge:
     G                           D/F#
B: ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย แบกภาระหนัก 
        Em7      Asus  A
ให้เข้ามาที่พระองค์ 
G                     D/F#
พระองค์จะทำให้ใจหายเหนื่อย 
      Em7                 Asus  A
และพบสันติสุขเที่ยงแท้ 

End:
     Asus       Bm7
E: พระหัตถ์ที่อ่อนโยน 
G              Bm7 G
ทรงประคองข้าไป 
Asus       Bm7
พระหัตถ์ที่อ่อนโยน 
G               D
ทรงประคองข้าไป 

เพลง จงมาเปล่งเสียง

Intro: (2x)
A / / / | E / / /

Verse:
  A           E
1: พระเยซู พระศิลา 
F#m      E            D
ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์ 
            A/C# D        A/E
ทุกวันเวลา.... ชั่วชีวิตข้า 
    F#m                  G   D/F# Esus  E  D/E
จะซ้องสรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
 A          E
  พระบิดา พระกำลัง 
F#m      E                 D
พระผู้เล้าโลมยามอ่อนล้า 
              A/C#  D               A/E
ทุกคนในหล้า.... พร้อมกับตัวข้า 
F#m          G  D/F#  Esus  E
ขอซ้องสาธุการนิ........รันดร์ 

Chorus:
     A             F#m          D             D/E  E
C: จงมาเปล่งเสียง โอ้ สิ่งสรรพทั่วโลกา 
  A         F#m           D                Esus  E
ถวายบทเพลง ต่อพระพักตร์จอมโยธา 
 F#m                 E  D
ภูเขาสายน้ำ แสนชื่นบานร้องเพลง 
          E    F#m     E/G#
ยอพระนาม ของพระองค์ 
A                 F#m7      D              D/E  E
สรรเสริญพระนาม พระผู้ทรงสร้างโลกา 
  A             F#m7      D                  Esus  E
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงรักและเมตตา 
F#m                       D         E
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา 
   A
นิรันดร์ 

Tag:
    F#m                       D         E  A
T: องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา 
F#m                       D         E        A
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา.. นิรันดร์ 

เพลง พระเจ้ายิ่งใหญ่,จิตข้าสรรเสริญ

Verse 1:
    A    E7      A                        D
1: พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง 
         A                 E7            A
เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล 
E7          A                             D
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม 
              A          E                  A
เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า 

Chorus:
    E7           A           A7       D     A
C: จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)           A
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
E7           A           A7       D     A
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)           A
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

Verse 2:
    E7         A                       D
2: เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย 
                  A      E7              A
พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่ 
E7     A                            D
ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า 
                A            E             A
ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา 

Verse 3:
3: พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา 
เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า 
ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ 
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่ 

เพลง ความหวังของข้า » Acts Music

Intro:
A / / / | D2 / / / | A / / / | D2 /

Verse 1:
                     A                         Esus
1: ถึงพระองค์อยู่ไกล ห่างไกลสักเพียงใด 
           D2     F#m            Esus
ถึงภูเขาสูงใหญ่ ไม่อาจข้ามไป 
               A                     Esus
เมื่อยามที่สิ้นหวัง ข้าหันหาพระองค์ 
          D2             Esus     A
ยามค่ำคืน ร้องเรียกนามพระองค์ 
                      D                          A
ท่ามกลางความมืดมน ความรักของพระองค์ 
           F#m7             Esus
สถิตอยู่ภายในวิญญาณข้า 
            A                           Esus
จิตใจข้ามั่นคง เพราะพระองค์มีชัย 
         D2       Esus     A  F#m  D
พระเยซู ความหวังของข้า 

Verse 2:
             A                               Esus
2: ทรงมีพระเมตตา มากมายเกินเข้าใจ 
                 D2     F#m           Esus
พระคุณของพระองค์ นั้นแสนยิ่งใหญ่ 
                 A                     Esus
พระเจ้าพระผู้ช่วย ลงมาจากเบื้องบน 
           D2                       Esus      A
เพื่อรับความบาป และความอายแทนข้า 
             D                          A
ที่ไม้กางเขนนั้น ทรงยกโทษให้ข้า 
                F#m7            Esus
องค์จอมราชา เรียกข้าเป็นของพระองค์ 
          A                       Esus
ผู้ไถ่ที่งดงาม ข้าเป็นของพระองค์ 
         D2       Esus     A
พระเยซู ความหวังของข้า 

Chorus:
            D2  A               E                F#m
C: ฮาเลลู....ยา สรรเสริญองค์ผู้ไถ่ของข้า 
        D2  A             E                      F#m
ฮาเลลู....ยา หมดสิ้นฤทธิ์อำนาจความตาย 
E        D2                   A
ทรงทำลายโซ่ตรวนสิ้นไป 
          E                 F#m
ในพระองค์ข้าจึงเป็นไท 
E       D         A/E  E     A
พระเยซู ความหวัง..ของข้า 

Verse 3:
3: ในยามรุ่งเช้ามา พระสัญญามั่นคง 
พระกายของพระองค์ ฟื้นขึ้นจากตาย 
ท่ามกลางความเงียบงัน สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ 
 ร้องคำราม โห่ร้องเหนือความตาย 
ในยามรุ่งเช้ามา พระสัญญามั่นคง 
พระกายของพระองค์ ฟื้นขึ้นจากตาย 
ท่ามกลางความเงียบงัน สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ 
ร้องคำราม โห่ร้องเหนือความตาย 
พระเยซู ทรงเป็นผู้มีชัย