เพลง วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้า

Verse:
    D                   Bm
1: วิญญาณข้าแสวงหา 
                             G        A7     D
พระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ 
 D       F#m        Bm
ทรงเป็นความปรารถนา 
                   Em         A7        D
แห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญ พระองค์ 

Chorus:
     Bm                 G      D
C: ทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง 
 G                     Em     F#
ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน 
 D                    Bm
ทรงเป็นความปรารถนา 
                    G          A7        D
แห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค์ 

Verse2:
2: ข้าต้องการพระองค์กว่า 
เงินทอง พระองค์เท่านั้นให้ข้าอิ่มใจ 
พระองค์เดียวทรงประทาน 
ความยินดีและทรงเป็นที่รัก ของข้า 

เพลง ความรักมั่นคง(..ของพระเจ้า)

Verse:
           D      Bm7        G             D
1: ความรักมั่นคงของพระเจ้า  ไม่เคยยั้งหยุด 
     D       Bm7       G        Asus  A
พระเมตตาคุณหลั่งลงมา  อยู่เสมอ 

Chorus:
              G          A7
C: ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ 
   F#m7      Bm
ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่ 
G              D/A         A7 D D7
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
G              D/A  A7   D
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง 

เพลง พระเจ้าของข้า | W501

Intro: F Fsus4 |

Verse:
          F                            Bb
1: พระองค์เป็นพระเจ้า ของข้า 
     F                                     Csus4
จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์ 
           Bb                    A          Dm
ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ 
      Gm7                Bb               Csus4
เห็นฤทธานุภาพ และพระสิริพระองค์ 

Chorus:
              F                                 Csus4
C: ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์ 
           Gm7    C           F
ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้ 
        F                                   Csus4
ข้าจะชูมือขึ้น ต่อพระนามพระองค์ 
           Gm7     C             F
ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน 

Bridge:
                     Eb                                     F
B: เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ดีกว่าชีวิต 

เพลง ควรคู่คำสรรเสริญ » TOV

Verse:
    C                D/C
1: ผู้ชอบธรรม ทูตสวรรค์ 
C                D/C
ก้มกราบหน้าบัลลังก์ 
C                D/C
ผู้เป็นใหญ่ถอดวาง 
                         C
มงกุฏต่อหน้าพระองค์ 
      D/C          G
และร้องสรรเสริญ 

Chorus:
                                 G
C: พระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ 
                             D
พระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ 
                        C
ทั้งสิ้นมาจากพระองค์ 
                    D
ทั้งสิ้นมอบคืนพระองค์ 
                  G
ขอถวายพระสิริ 

Bridge:
    G                                    Bm
B: ในรุ่งเช้า ตลอดคืนค่ำ มอบกลิ่นหอมถวาย 
Em                                 C
ในรุ่งเช้า ตลอดคืนค่ำ มอบกลิ่นหอมถวาย 
G/D                                 D
ในรุ่งเช้า ตลอดคืนค่ำ มอบกลิ่นหอมถวาย 
Am                                 C
ในรุ่งเช้า ตลอดคืนค่ำ มอบกลิ่นหอมถวาย 

End:
                             C
E: ทั้งสิ้นมาจากพระองค์ 
                    D
ทั้งสิ้นมอบคืนพระองค์ 
                  G
ขอถวายพระสิริ