เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse:
    D                                F#m
1: ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน 
Em7                            A7
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก 
G                                       F#m  Em
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน 
Em                                      A7
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร 
D                                              F#m
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ 
Em7                       A7
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
G                                 F#m  Bm
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง 
Em7     A7            D     D7
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์ 

Chorus:
                     G           A7
C: จะบอกว่า ฮาเลลูยา 
                F#m            Bm
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
               G                                 A7        D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา 
                G                   A7
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
                       F#m      Bm
สรรเสริญพระนามพระองค์ 
           G             A7              D
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา 


เพลง ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน

Verse:
             D
1: ฉันรักพระเยซูมาก ขึ้นทุกวัน 
                                                            A7
มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน มากขึ้นทุกวันและทุกวัน 
         G
ฉันรักพระเยซูมาก ขึ้นทุกวัน 
                                                            D
 มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน มากขึ้นทุกวันและทุกวัน 

Chorus:
                                                     D7
C: ยิ่งวันเวลาผ่านไป ฉันยิ่งรักน้้าพระทัย 
G                          Gm
ทรงดีต่อฉันและดีต่อคนทั่วไป 
          D
ฉัน รักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน 
                              A7                          D
มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน มากขึ้นทุกวันและทุกวัน 

เพลง เราอยู่กับเจ้า

Verse:
    D                             A7        D.
1: องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้ 
     D                            A     D
ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา ตรัสคำสัญญาว่า 

Chorus:
     G   A7
C: เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
 F#m          Bm
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
       Em         A7
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
                D
ไม่ต้องกลัวเลย
D7              G   A7
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
 F#m          Bm.
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
       Em         A7
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
D        D7
ไม่ละลืมเลย 

เพลง พระเจ้ารักคุณและฉัน

Verse:
     G
พระเจ้า รักคุณและฉัน 
          G
พระทรงนำ พ้นภัยโดยพลัน 
       Am   D7        G         Em
เราจะอยู่หนใดจะอยู่ไหนก็ไม่หวั่น 
             Am   D7      G
เพราะพระเจ้ารักคุณและฉัน 

Chorus:
       C             G
C: แม้ยามที่ฟ้ามืดมิด 
       D7                      G
โลกมลายกลายเป็นผงคลีดิน 
       C           G                Am       G
เราจะอยู่ในอ้อมอกพระเจ้า รื่นรมย์สมอุรา 

เพลง จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

Verse:
    D       F#m    G             D
1: จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า 
G                D                A    A7
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 
D             F#m        G                D
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ 
G    D       A7 D
ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา 

Chorus:
     D   F#m G  D     G   D   A7 D
C: ฮา..เล....ลู..ยา    ฮา..เล..ลู....ยา 
D   F#m G  D    G    D       A7  D
ฮา..เล....ลู..ยา    ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา 

เพลง คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ

Verse:
            D              Bm
1: คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ 
      G           A7
สันติสุขล้นจากจิตใจ 
        A7             D
เพราะชื่นชมในพระคุณ 
                              A7
พระองค์ทรงประทานแก่ข้า 

Chorus:
         D              D7
C: พระนามแสนเลิศประเสริฐ 
         G          Em
ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป 
      D
ข้าจึงกราบไหว้และบูชา 
           G   A           D
องค์พระเยซูคริสต์ของข้า 

เพลง วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้า

Verse:
    D                   Bm
1: วิญญาณข้าแสวงหา 
                             G        A7     D
พระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ 
 D       F#m        Bm
ทรงเป็นความปรารถนา 
                   Em         A7        D
แห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญ พระองค์ 

Chorus:
     Bm                 G      D
C: ทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง 
 G                     Em     F#
ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน 
 D                    Bm
ทรงเป็นความปรารถนา 
                    G          A7        D
แห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค์ 

Verse2:
2: ข้าต้องการพระองค์กว่า 
เงินทอง พระองค์เท่านั้นให้ข้าอิ่มใจ 
พระองค์เดียวทรงประทาน 
ความยินดีและทรงเป็นที่รัก ของข้า