เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse:
    D                                F#m
1: ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน 
Em7                            A7
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก 
G                                       F#m  Em
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน 
Em                                      A7
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร 
D                                              F#m
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ 
Em7                       A7
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
G                                 F#m  Bm
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง 
Em7     A7            D     D7
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์ 

Chorus:
                     G           A7
C: จะบอกว่า ฮาเลลูยา 
                F#m            Bm
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
               G                                 A7        D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา 
                G                   A7
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
                       F#m      Bm
สรรเสริญพระนามพระองค์ 
           G             A7              D
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา 


เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน 

เพลง Doxology

Verse:
1: Praise God from whom all blessings flow 
Praise Him, all creatures here below 
Praise Him above, the heavenly host 
Praise Father, Son, and Holy Ghost! 

End:
E: Amen 

เพลง ทุกวันเวลา | W501

Verse:
    Gmaj7                       Cmaj7
1: ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
Gmaj7                        Cmaj7
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์ 
Am7                           D
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ 
Bm7b5                      Em
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ 
       Am7          F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
           Cmaj7                 D
C: ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ 
        Bm7b5            Em7
ขอสรรเสริญพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่ 
            Am
ทรงเคลื่อนไหวในเรา 
       D                        Gmaj7
ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ 
      Cmaj7       D
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ 
Bm7b5           Em7
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน 
       Am7
ถวายคำสรรเสริญ 
           D              Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

End:
           Am7
E: ถวายคำสรรเสริญ 
           D             Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

เพลง All Day And Night

Verse:
1: All day and night I love to be close to You 
All day and night I love to be in Your love 
All day and night I worship You 
All day and night I thank You 
To the God most high who's worthy to be praised 

Chorus:
C: I worship You with all my heart 
I worship You my Lord, my King 
Move within our lives 
With the power from The Holy Ghost 
Fill my heart with Your victory 
Let Your joy over flow in me 
I will offer praise 
To the Lord forevermore 

End:
E: I will offer praise 
To the Lord forevermore 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง Come And Praise The Lord

Verse:
Come and praise the Lord 
lift our voices up to Thee 
Enter into the temple 
and worship the Lord 
God created everything 
with His mighty hand 
His name is almighty 
to be praise 

Chorus:
Let all creature on earth 
Praise the name of the Lord 
Let us join our heart exalt His greatness 
Let us sing songs and dance 
Praise the mighty name 
Let everything that has breath praise the Lord 

End:
Praise to the Lord 

เพลง ให้พระพรหลั่งไหล

Verse1:
    G             D
1: เรา มาร้องเพลง 
      Em                  C
มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า 
          G          D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง 

Verse2:
    G            D
2: เรา มาเต้นรำ 
        Em           C
มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน 
        G              D             C
เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า 

Chorus:
      G             D
C: ให้พระคุณความรักเทลงมา 
Em                    C
พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ 
   G             D              C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา 

เพลง Let Your Blessings Rain Down On Us

1: [We sing praises] 
[Come Joyfully praise the Lord] 
[With all my soul, my heart and my strength] 
2: [We come to dance] 
[Let's sing songs of happiness] 
[Because we love, we thank our God] 
C: [Let Your mercy be on us] 
[The Spirit heals every heart] 
[Let Your blessings rain down on us] 

เพลง โปรดเถิดพระวิญญาณ(เชิญเสด็จ) » True Wors

Verse:
    G               G/B                   C    D
1: โปรดเถิดพระวิญญาณ เชิญเสด็จมา 
        G           G/B               C
โปรดเจิมข้าด้วยฤทธา ข้าปรารถนา 
     C              D/C
พระวิญญาณ ข้ารักพระองค์ 
     Bm           Em
ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ 
    Am               A/C#         D
ข้ารักพระองค์ มากขึ้นทุกวันเสมอ 

Chorus:
              G
C: ข้าแสวงหาพระองค์ 
            Em
พระเจ้าผู้ครอบครองชีวา 
             C            Am
นำข้าให้ชิดใกล้พระองค์ 
                D
ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธา 
         F#m       B7
ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ 
           Em       D      Em/C#
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์ 
  C             D                   G
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง 

Tag:
             F#m       B7
T: ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ 
           Em       D      Em/C#
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์ 
  C             D                   G
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง 

เพลง Come Holy Spirit

Verse:
    G                                              C
1: Come Holy Spirit fall on me now 
G/B                                                   C
I need Your anointing come in Your pow'r 
Am                         D
I love You Holy Spirit 
            Bm                    Em
You're captivating my soul 
       Am                                              D
And everyday I grow to love You more 

Chorus:
                         G
C: I'm reaching for Your heart 
                     Em
You hold my life in Your hand 
                    Am
Drawing me closer to You 
                   D
I feel Your power renew 
                     Bm               B/D#
Nothing compares to this place 
                    Em         D         A/C#
Where I can see You face to face 
 Am                       D                G
I worship You in spirit and in truth 

Tag:
                        Bm               B/D#
T: Nothing compares to this place 
                    Em         D         A/C#
Where I can see You face to face 
 Am                       D                G
I worship You in spirit and in truth 

เพลง เรานมัสการ | Crossover

Verse:
    G    G/F#     Em
1: เรา พึ่งพาพระองค์ 
                 C  Am
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 
   C           D
ที่ใจเราต้องการ 
G    G/F#      Em
เรา เชื่อในพระองค์ 
                C      Am
พระองค์บันดาลทุกสิ่ง 
   C               D      G
ที่เกินความเข้าใจของเรา 

Chorus:
     G  G/F#      Em
C: เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    C         G/B              Am     D
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ 
       G       Em
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
         C      Am      D       G
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์ 

เพลง We Worship You

Verse:
1: Lord, we depend 
On You ‘cos You are everything 
That fullfilness our hearts 
We believe in You 
Lord, You provide everything 
Beyond our understanding 

Chorus:
C: We worship You, Lord, our greatest God 
There’s nothing too difficult for You to do 
We worship You, Lord, our greatest God 
And no One can compare to the Lord 

เพลง โดยอำนาจความรักพระองค์

Intro:
G / Dsus/F# / | C2/E / D7/F# / | (2x)

Verse1:
  G          D/F# Em7
1: พระเจ้าข้าเข้ามา 
                            Bm7  Em7
โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิต หัวใจ 
            D     C           Dsus  D   Em | D
โดยพระคุณที่ข้า ได้สัมผัส......พระองค์ 
G                D/F#  Em7
  โอ้ พระองค์ข้า....รู้ดี 
                       Bm7 Em7
จุดอ่อนภายในที่ข้า ยังมี 
          D              C  D
จะทรงลบล้างออกไป 
                            C/G | G  D/F#  Em7  D
โดยอำนาจความรักพระองค์ 

Chorus:
    C  Em  D
C: โปรดยึดข้า 
                           C/G  | G D/F# Em7 D |
ให้ความรักพระองค์ล้อม..ข้า 
C Em  D
นำ..ข้าใกล้ 
                     G  Am7 | G/B / G7/B G7 |
ชิดพระทัยพระองค์ 
      C   Em D
เมื่อข้า..รอ..คอย 
                            | C/G | G
จะผงาดขึ้นอย่างนกอิน......ทรี 
      D/F#         Em
แล้วข้าจะบินต่อไป 
                   D               C
พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ 
          D7sus4      C/G | G / Dsus D7 |
โดยอำนาจความรักพระองค์ 

Verse 2:
2: โปรดเปิดตาของข้า 
ให้มองเห็นพระพักตร์ พระองค์ 
ให้เข้าใจความรักแท้ ที่ดำรงภายใน 
โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด 
เมื่อทรงเปิดเผยพระทัย ในชีวิต 
ให้ดำเนินทุกๆ วัน 
โดยอำนาจความรักพระองค์ 

เพลง Power of Your Love(Lord I come to You)

Verse1:
1: Lord I come to You 
Let my heart be changed renewed 
Flowing from the grace that I've found in You 
Lord I come to know 
The weaknesses I see in me 
Will be stripped away 
By the power of Your love 

Chorus:
C: Hold me close 
Let Your love surround me 
Bring me near 
Draw me to Your side 
And as I wait 
I'll rise up like the eagle 
I will soar with You 
Your spirit leads me on 
By the power of Your love 

Verse2:
2: Lord, unveil my eyes 
Let me see You face to face 
The knowledge of Your love as You live in me 
Lord, renew my mind 
As Your will unfolds in my life 
In living every day 
By the power of Your love [