เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse:
    D                                F#m
1: ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน 
Em7                            A7
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก 
G                                       F#m  Em
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน 
Em                                      A7
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร 
D                                              F#m
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ 
Em7                       A7
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
G                                 F#m  Bm
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง 
Em7     A7            D     D7
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์ 

Chorus:
                     G           A7
C: จะบอกว่า ฮาเลลูยา 
                F#m            Bm
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
               G                                 A7        D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา 
                G                   A7
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
                       F#m      Bm
สรรเสริญพระนามพระองค์ 
           G             A7              D
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา 


เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน 

เพลง ทุกวันเวลา | W501

Verse:
    Gmaj7                       Cmaj7
1: ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
Gmaj7                        Cmaj7
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์ 
Am7                           D
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ 
Bm7b5                      Em
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ 
       Am7          F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
           Cmaj7                 D
C: ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ 
        Bm7b5            Em7
ขอสรรเสริญพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่ 
            Am
ทรงเคลื่อนไหวในเรา 
       D                        Gmaj7
ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ 
      Cmaj7       D
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ 
Bm7b5           Em7
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน 
       Am7
ถวายคำสรรเสริญ 
           D              Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

End:
           Am7
E: ถวายคำสรรเสริญ 
           D             Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง ให้พระพรหลั่งไหล

Verse1:
    G             D
1: เรา มาร้องเพลง 
      Em                  C
มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า 
          G          D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง 

Verse2:
    G            D
2: เรา มาเต้นรำ 
        Em           C
มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน 
        G              D             C
เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า 

Chorus:
      G             D
C: ให้พระคุณความรักเทลงมา 
Em                    C
พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ 
   G             D              C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา 

เพลง โปรดเถิดพระวิญญาณ(เชิญเสด็จ) » True Wors

Verse:
    G               G/B                   C    D
1: โปรดเถิดพระวิญญาณ เชิญเสด็จมา 
        G           G/B               C
โปรดเจิมข้าด้วยฤทธา ข้าปรารถนา 
     C              D/C
พระวิญญาณ ข้ารักพระองค์ 
     Bm           Em
ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ 
    Am               A/C#         D
ข้ารักพระองค์ มากขึ้นทุกวันเสมอ 

Chorus:
              G
C: ข้าแสวงหาพระองค์ 
            Em
พระเจ้าผู้ครอบครองชีวา 
             C            Am
นำข้าให้ชิดใกล้พระองค์ 
                D
ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธา 
         F#m       B7
ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ 
           Em       D      Em/C#
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์ 
  C             D                   G
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง 

Tag:
             F#m       B7
T: ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ 
           Em       D      Em/C#
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์ 
  C             D                   G
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง 

เพลง เรานมัสการ | Crossover

Verse:
    G    G/F#     Em
1: เรา พึ่งพาพระองค์ 
                 C  Am
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 
   C           D
ที่ใจเราต้องการ 
G    G/F#      Em
เรา เชื่อในพระองค์ 
                C      Am
พระองค์บันดาลทุกสิ่ง 
   C               D      G
ที่เกินความเข้าใจของเรา 

Chorus:
     G  G/F#      Em
C: เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    C         G/B              Am     D
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ 
       G       Em
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
         C      Am      D       G
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์ 

เพลง โดยอำนาจความรักพระองค์

Intro:
G / Dsus/F# / | C2/E / D7/F# / | (2x)

Verse1:
  G          D/F# Em7
1: พระเจ้าข้าเข้ามา 
                            Bm7  Em7
โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิต หัวใจ 
            D     C           Dsus  D   Em | D
โดยพระคุณที่ข้า ได้สัมผัส......พระองค์ 
G                D/F#  Em7
  โอ้ พระองค์ข้า....รู้ดี 
                       Bm7 Em7
จุดอ่อนภายในที่ข้า ยังมี 
          D              C  D
จะทรงลบล้างออกไป 
                            C/G | G  D/F#  Em7  D
โดยอำนาจความรักพระองค์ 

Chorus:
    C  Em  D
C: โปรดยึดข้า 
                           C/G  | G D/F# Em7 D |
ให้ความรักพระองค์ล้อม..ข้า 
C Em  D
นำ..ข้าใกล้ 
                     G  Am7 | G/B / G7/B G7 |
ชิดพระทัยพระองค์ 
      C   Em D
เมื่อข้า..รอ..คอย 
                            | C/G | G
จะผงาดขึ้นอย่างนกอิน......ทรี 
      D/F#         Em
แล้วข้าจะบินต่อไป 
                   D               C
พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ 
          D7sus4      C/G | G / Dsus D7 |
โดยอำนาจความรักพระองค์ 

Verse 2:
2: โปรดเปิดตาของข้า 
ให้มองเห็นพระพักตร์ พระองค์ 
ให้เข้าใจความรักแท้ ที่ดำรงภายใน 
โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด 
เมื่อทรงเปิดเผยพระทัย ในชีวิต 
ให้ดำเนินทุกๆ วัน 
โดยอำนาจความรักพระองค์