เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse 1
ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์

Chorus
จะบอกว่า ฮาเลลูยา
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
สรรเสริญพระนามพระองค์
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา

เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse 1
สรรเสริญพระเจ้า ผู้อำนวยพร
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
สรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตร
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์

End
อาเมน

เพลง ทุกวันเวลา | W501

Verse 1
ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ

Chorus
ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ
ขอสรรเสริญพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเรา
ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
ถวายคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

End
ถวายคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse 1
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
จงเข้าไปในพระวิหาร
และนมัสการพระองค์
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่
สมควรสรรเสริญ

Chorus
ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

End
สรรเสริญพระเจ้า

เพลง ให้พระพรหลั่งไหล

Verse 1
เรา มาร้องเพลง
มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง

Verse 2
เรา มาเต้นรำ
มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า

Chorus
ให้พระคุณความรักเทลงมา
พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

เพลง โปรดเถิดพระวิญญาณ(เชิญเสด็จ) » True Wors

Verse 1
โปรดเถิดพระวิญญาณ เชิญเสด็จมา
โปรดเจิมข้าด้วยฤทธา ข้าปรารถนา
พระวิญญาณ ข้ารักพระองค์
ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้
ข้ารักพระองค์ มากขึ้นทุกวันเสมอ

Chorus
ข้าแสวงหาพระองค์
พระเจ้าผู้ครอบครองชีวา
นำข้าให้ชิดใกล้พระองค์
ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธา
ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง

Tag
ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง

เพลง เรานมัสการ | Crossover

Verse 1
เรา พึ่งพาพระองค์
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง
ที่ใจเราต้องการ
เรา เชื่อในพระองค์
พระองค์บันดาลทุกสิ่ง
ที่เกินความเข้าใจของเรา

Chorus
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

เพลง โดยอำนาจความรักพระองค์

Verse 1
พระเจ้าข้าเข้ามา
โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิต หัวใจ
โดยพระคุณที่ข้า ได้สัมผัส......พระองค์
โอ้ พระองค์ข้า....รู้ดี
จุดอ่อนภายในที่ข้า ยังมี
จะทรงลบล้างออกไป
โดยอำนาจความรักพระองค์

Chorus
โปรดยึดข้า
ให้ความรักพระองค์ล้อม..ข้า
นำ..ข้าใกล้
ชิดพระทัยพระองค์
เมื่อข้า..รอ..คอย
จะผงาดขึ้นอย่างนกอิน......ทรี
แล้วข้าจะบินต่อไป
พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ
โดยอำนาจความรักพระองค์

Verse 2
โปรดเปิดตาของข้า
ให้มองเห็นพระพักตร์ พระองค์
ให้เข้าใจความรักแท้ ที่ดำรงภายใน
โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด
เมื่อทรงเปิดเผยพระทัย ในชีวิต
ให้ดำเนินทุกๆ วัน
โดยอำนาจความรักพระองค์