เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse:
    D                                F#m
1: ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน 
Em7                            A7
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก 
G                                       F#m  Em
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน 
Em                                      A7
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร 
D                                              F#m
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ 
Em7                       A7
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
G                                 F#m  Bm
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง 
Em7     A7            D     D7
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์ 

Chorus:
                     G           A7
C: จะบอกว่า ฮาเลลูยา 
                F#m            Bm
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
               G                                 A7        D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา 
                G                   A7
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
                       F#m      Bm
สรรเสริญพระนามพระองค์ 
           G             A7              D
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา 


เพลง ชีวิตข้าขอรับใช้

Chorus:
           C                    F
C: ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้ 
   F             C
ชีวิตข้าขอให้ใท้ 
    C                 G7              C
โอ้ข้าเป็นของพระองค์ ของพระองค์ 

Verse1:
    C        G7        C
1: ข้ายินดีเมื่อ อยู่ที่สำหรับพระองค์ 
C             F                Dm           G7
สำหรับพระองค์ ข้าไม่ลืมเลือน ไม่ลืมเลือน 
C               G7       C
พระเยซูยอมตายเพื่อข้า ได้ชีวิตใหม่ 
          C            G7
ในพระองค์ ในพระองค์ 

Verse2:
    C            G7         C
2: โลหิตพระคริสต์ชำระข้าจากความบาป 
             F                      Dm             G7
จิตข้ากระหายอยากใกล้ พระองค์ ใกล้พระองค์ 
C             G7                 C
เพราะข้าลำเค็ญจิตและกายข้า ขอมอบให้ 
            C                 G7
องค์พระคริสต์ องค์พระคริสต์ 

เพลง Take Our Bread

Chorus:
C: Take our bread, we ask You, take our hearts 
We love You, take our lives 
Oh Father we are Yours, we are Yours 

Verse1:
1: Yours as we stand at the table You set 
Yours as we eat the bread our hearts can't forget 
We are the signs of Your life with us yet 
We are Yours, we are Yours 

Verse2:
2: Your holy people stand washed in Your blood 
Spirit-filled, yet hungry, we await Your food 
Poor though we are, we have brought, ourselves to You 
We are Yours, we are Yours 

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Intro: | D | C | A | (2x)

Verse:
    D                    G
1: ใจที่กระหายและเหนื่อย 
D              G
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 
D                   C   G/B  Asus
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 
        D  C  G/B  D
จงเข้ามา 

Chorus:
                    G       D/F#
C: พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 
            G         D/F#
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 
      Bm7    F#m7
หล่อเลี้ยงหัวใจ 
    G   D/F#
ให้ชีวิตใหม่ 
    Em7               Asus  A
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 
         D
มาจากใจ 

Tag:
        Em7               Asus  A
T: แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 

End:
             D
E: มาจากใจ 

เพลง The River of Life

Verse:
1: When your heart is dry and weary 
Your heart cries miserable 
And when it is desperate 
Come 

Chorus:
C: Jesus is river of life 
Where you can drink all the time 
Nourishes your heart 
And give new life 
The river of life freely flow 
From your heart 

Tag:
T: The river of life freely flow 

End:
E: From your heart 

เพลง เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Verse:
    D    D7       G          B7       Em       A 
1: เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ 
                F#m           Bm 
ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน 
          Em             A              D  D7 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ 
                  G             B7      Em   A 
ขอทรงครอบครองความคิดและชีวิต 
          F#m               Bm 
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง 
            Em           A                  D D7 
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ 

Chorus:
     G   A7   F#m Bm
C: เย..ซู โอ เย....ซู 
G         A7      D
ทรงเจิมเราด้วยไฟ 
G   A7   F#m Bm
เย..ซู โอ เย....ซู 
G         A7      D
ทรงเจิมเราด้วยไฟ 

เพลง Spirit Song(Jesus O Jesus)

Verse1:
1: O Let the Son Of God Enfold You 
With His Spirit and His Love 
Let Him Fill Your Heart and Satisfy Your Soul 
O Let Him Have the Things That Hold You 
And His Spirit Like a Dove 
Will Decend upon Your Life and Make You Whole 

Chorus:
C: Jesus O Jesus 
Come and Fill Your Lambs 
Jesus O Jesus 
Come and Fill Your Lambs 

Verse2:
2: O, Come And Sing The Song With Gladness 
As Your Hearts Are Filled With Joy 
Lift Your Hands In Sweet Surrenders To His Name 
O, Give Him All Your Tears And Sadness 
Give Him All Your Years Of Pain 
And You’ll Enter Into Life In Jesus Name