เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse 1
ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์

Chorus
จะบอกว่า ฮาเลลูยา
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
สรรเสริญพระนามพระองค์
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา

เพลง ชีวิตข้าขอรับใช้

Chorus
ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้
ชีวิตข้าขอให้ใท้
โอ้ข้าเป็นของพระองค์ ของพระองค์

Verse 1
ข้ายินดีเมื่อ อยู่ที่สำหรับพระองค์
สำหรับพระองค์ ข้าไม่ลืมเลือน ไม่ลืมเลือน
พระเยซูยอมตายเพื่อข้า ได้ชีวิตใหม่
ในพระองค์ ในพระองค์

Verse 2
โลหิตพระคริสต์ชำระข้าจากความบาป
จิตข้ากระหายอยากใกล้ พระองค์ ใกล้พระองค์
เพราะข้าลำเค็ญจิตและกายข้า ขอมอบให้
องค์พระคริสต์ องค์พระคริสต์

เพลง Take Our Bread

Chorus
Take our bread, we ask You, take our hearts
We love You, take our lives
Oh Father we are Yours, we are Yours

Verse 1
Yours as we stand at the table You set
Yours as we eat the bread our hearts can't forget
We are the signs of Your life with us yet
We are Yours, we are Yours

Verse 2
Your holy people stand washed in Your blood
Spirit-filled, yet hungry, we await Your food
Poor though we are, we have brought, ourselves to You
We are Yours, we are Yours

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Verse 1
ใจที่กระหายและเหนื่อย
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง
จงเข้ามา

Chorus
พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต
หล่อเลี้ยงหัวใจ
ให้ชีวิตใหม่
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล
มาจากใจ

Tag
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล

End
มาจากใจ

เพลง The River of Life

Verse 1
When your heart is dry and weary
Your heart cries miserable
And when it is desperate
Come

Chorus
Jesus is river of life
Where you can drink all the time
Nourishes your heart
And give new life
The river of life freely flow
From your heart

Tag
The river of life freely flow

End
From your heart

เพลง เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Verse 1
เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ
ขอทรงครอบครองความคิดและชีวิต
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ

Chorus
เย..ซู โอ เย....ซู
ทรงเจิมเราด้วยไฟ
เย..ซู โอ เย....ซู
ทรงเจิมเราด้วยไฟ

เพลง Spirit Song(Jesus O Jesus)

Verse 1
O Let the Son Of God Enfold You
With His Spirit and His Love
Let Him Fill Your Heart and Satisfy Your Soul
O Let Him Have the Things That Hold You
And His Spirit Like a Dove
Will Decend upon Your Life and Make You Whole

Chorus
Jesus O Jesus
Come and Fill Your Lambs
Jesus O Jesus
Come and Fill Your Lambs

Verse 2
O, Come And Sing The Song With Gladness
As Your Hearts Are Filled With Joy
Lift Your Hands In Sweet Surrenders To His Name
O, Give Him All Your Tears And Sadness
Give Him All Your Years Of Pain
And You’ll Enter Into Life In Jesus Name