เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse:
    D                                F#m
1: ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน 
Em7                            A7
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก 
G                                       F#m  Em
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน 
Em                                      A7
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร 
D                                              F#m
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ 
Em7                       A7
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
G                                 F#m  Bm
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง 
Em7     A7            D     D7
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์ 

Chorus:
                     G           A7
C: จะบอกว่า ฮาเลลูยา 
                F#m            Bm
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
               G                                 A7        D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา 
                G                   A7
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
                       F#m      Bm
สรรเสริญพระนามพระองค์ 
           G             A7              D
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา 


เพลง ชีวิตข้าขอรับใช้

Chorus:
           C                    F
C: ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้ 
   F             C
ชีวิตข้าขอให้ใท้ 
    C                 G7              C
โอ้ข้าเป็นของพระองค์ ของพระองค์ 

Verse1:
    C        G7        C
1: ข้ายินดีเมื่อ อยู่ที่สำหรับพระองค์ 
C             F                Dm           G7
สำหรับพระองค์ ข้าไม่ลืมเลือน ไม่ลืมเลือน 
C               G7       C
พระเยซูยอมตายเพื่อข้า ได้ชีวิตใหม่ 
          C            G7
ในพระองค์ ในพระองค์ 

Verse2:
    C            G7         C
2: โลหิตพระคริสต์ชำระข้าจากความบาป 
             F                      Dm             G7
จิตข้ากระหายอยากใกล้ พระองค์ ใกล้พระองค์ 
C             G7                 C
เพราะข้าลำเค็ญจิตและกายข้า ขอมอบให้ 
            C                 G7
องค์พระคริสต์ องค์พระคริสต์ 

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Intro: | D | C | A | (2x)

Verse:
    D                    G
1: ใจที่กระหายและเหนื่อย 
D              G
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 
D                   C   G/B  Asus
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 
        D  C  G/B  D
จงเข้ามา 

Chorus:
                    G       D/F#
C: พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 
            G         D/F#
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 
      Bm7    F#m7
หล่อเลี้ยงหัวใจ 
    G   D/F#
ให้ชีวิตใหม่ 
    Em7               Asus  A
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 
         D
มาจากใจ 

Tag:
        Em7               Asus  A
T: แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 

End:
             D
E: มาจากใจ 

เพลง เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Verse:
    D    D7       G          B7       Em       A 
1: เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ 
                F#m           Bm 
ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน 
          Em             A              D  D7 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ 
                  G             B7      Em   A 
ขอทรงครอบครองความคิดและชีวิต 
          F#m               Bm 
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง 
            Em           A                  D D7 
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ 

Chorus:
     G   A7   F#m Bm
C: เย..ซู โอ เย....ซู 
G         A7      D
ทรงเจิมเราด้วยไฟ 
G   A7   F#m Bm
เย..ซู โอ เย....ซู 
G         A7      D
ทรงเจิมเราด้วยไฟ