เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse 1
ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์

Chorus
จะบอกว่า ฮาเลลูยา
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
สรรเสริญพระนามพระองค์
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา

เพลง ชีวิตข้าขอรับใช้

Chorus
ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้
ชีวิตข้าขอให้ใท้
โอ้ข้าเป็นของพระองค์ ของพระองค์

Verse 1
ข้ายินดีเมื่อ อยู่ที่สำหรับพระองค์
สำหรับพระองค์ ข้าไม่ลืมเลือน ไม่ลืมเลือน
พระเยซูยอมตายเพื่อข้า ได้ชีวิตใหม่
ในพระองค์ ในพระองค์

Verse 2
โลหิตพระคริสต์ชำระข้าจากความบาป
จิตข้ากระหายอยากใกล้ พระองค์ ใกล้พระองค์
เพราะข้าลำเค็ญจิตและกายข้า ขอมอบให้
องค์พระคริสต์ องค์พระคริสต์

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Verse 1
ใจที่กระหายและเหนื่อย
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง
จงเข้ามา

Chorus
พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต
หล่อเลี้ยงหัวใจ
ให้ชีวิตใหม่
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล
มาจากใจ

Tag
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล

End
มาจากใจ

เพลง เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Verse 1
เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ
ขอทรงครอบครองความคิดและชีวิต
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ

Chorus
เย..ซู โอ เย....ซู
ทรงเจิมเราด้วยไฟ
เย..ซู โอ เย....ซู
ทรงเจิมเราด้วยไฟ