เพลง พระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญ»GloryMusic

          Em           G                 D
1: พระเจ้า ทรงสมควรรับการสรรเสริญ 
  Em                  D         C
ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 
            G                    D
ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 
           D/F#   Em
โอ้ พระเจ้าของเรา 
      Em           G                 D
พระเจ้า ทรงสมควรรับการเทิดทูน 
  Em                  D         C
ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 
            G                    D
ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 
           D/F#   Em
โอ้ พระเจ้าของเรา 
      Em           G                 D
พระเจ้า ทรงสมควรรับการสรรเสริญ 
  Em                  D         C
ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 
            G                    D
ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 
           D/F#   Em
โอ้ พระเจ้าของเรา 

เพลง บนบัลลังก์ | Bongkote

Verse:
    C                 G/B         Am        F
1: เปลวเพลิงลุกดุจดั่ง พระเนตรของพระองค์ 
C           G/B            Am   F
ทรงเป็นนิรันดร์ ในห้วงเวลา 
C               G/B
เสียงน้ำมากหลาย 
             Am              F
ฟังคล้ายเสียงของพระองค์ 
C               G/B
แสงอาทิตย์กล้า 
              Am               F
ดุจดั่งพระพักตร์ของพระองค์ 

Chorus:
     C      G/B            Am
C: พระสิริฉายส่องเต็มโลกา 
      F           C
พระบารมีเฉิดฉาย 
            G/B       Am     F
อย่างไม่อาจมี คำคำใดบรรยาย 
C                  G/B         Am    F
ขอพระเกียรติ จงเป็นของพระองค์ 
C           G/B         F
ผู้ทรงประทับ บนบัลลังก์ 

เพลง ความหวัง(ของชนทุกชาติ) | แสงตะวันStudio

Verse:
    E
1: ความหวังของชนทุกชาติ 
.
จะได้เห็นฤทธานุภาพ 
       A                           E
ของพระเจ้า พลิกฟื้นแผ่นดิน 
E
แม่น้ำแห่งความยินดี 

จะหลั่งไหลทั่วปฐพี 
     A                            E
เรารอคอย จะเห็นการฟื้นฟู 

Pre-chorus:
                     B                 A               E
P: และแผ่นดินโลก ประกาศก้องพระบารมี 
         B            A          E
พระสิริจะส่องมาถึงทั่วโลกา 

Chorus:
          B/D# C#m              A                  E
C: ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า 
     B/D# C#m          A          B
ประกาศปีแห่งชัยชนะของพระองค์ 
      C#m          A
จะมีคนรับการรักษา 
           E                 B/D#
จะเปรมปรีดิ์ร่วมกันอีกครา 
               A                       B
เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวัง 
                E
ของประชาชาติ 

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Intro: | D | C | A | (2x)

Verse:
    D                    G
1: ใจที่กระหายและเหนื่อย 
D              G
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 
D                   C   G/B  Asus
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 
        D  C  G/B  D
จงเข้ามา 

Chorus:
                    G       D/F#
C: พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 
            G         D/F#
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 
      Bm7    F#m7
หล่อเลี้ยงหัวใจ 
    G   D/F#
ให้ชีวิตใหม่ 
    Em7               Asus  A
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 
         D
มาจากใจ 

Tag:
        Em7               Asus  A
T: แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 

End:
             D
E: มาจากใจ 

เพลง รักในพระคุณ

Intro: D / D / Bm / Bm G / A7

Verse:
    D
1: ความรักยิ่งใหญ่  ความรักประเสริฐ 
Em                      A7
เป็นพระคุณ ประทานให้เรา 
D
องค์ผู้ทรงไถ่  องค์ผู้สูงสุด 
Em                             A7
ทรงพลีพระชนม์  บนไม้กางเขน 

Chorus:
    G                                             F#m
C: ใครจะเปรียบเหมือน  องค์พระเจ้าทรงฤทธิ์ 
G                                Bm  A7
ใครจะรักเรา เท่าพระองค์ 
G                                         F#m     Bm
จะมอบกายและใจ  เพื่อทดแทนพระคุณ 
            Em                   A7sus4.       A7      D
แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่  จะรักและเชื่อฟังสืบไป 

เพลง มอบให้พระองค์

Verse:
    B         B/F#               B/G#
1: ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น 
    B/E                  B
ข้าขอมอบแด่พระองค์ 
               B/F#            B/G#
ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ 
    B/E              B/F#            F#
ข้าขอวางต่อพระพักตร์ ของพระองค์ 

Chorus:
         B   B/A# B/G#       B/E
C: ข้าขอ ถวาย สิ่งที่ข้ามีอยู่ 
     B  B/A#     B/G#        B/E
ข้าขอ ถวาย ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่ 
                 B    F#
มอบให้พระองค์ 

Bridge:
    B         B/F#         B/G#
B: ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ 
           B/E
ข้ายินดีทำทุกอย่าง 

เพลง ฟิลิปปี4:4

Verse:
    C                                            G
1: จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา 
F                           G                C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป 
C                                            G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา 
F                           G                     C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา 

Chorus:
     F
C: อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด 
    Em                 Am
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 
Dm7
ด้วยการอธิษฐาน 
           G                 C     C7
และการวิงวอนขอบพระคุณ 
F
แล้วสันติสุขในพระเจ้า 
        Em                   Am
จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ 
Dm7
ให้ท่านพักสงบ 
    F                  C
ในองค์พระเยซูผู้เดียว