เพลง ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ | W501

Intro: B | B | E | E | G#m | E |

Verse1:
         B              G#m
1: จิตใจของฉัน นี่เป็นเวลาสรรเสริญ 
E                                           B
นี่เป็นเวลาที่ฉัน จะเข้ามาต่อพระพักตร์ 
     B                        G#m
ฉันได้ยินเสียง เป็นบทเพลงแห่งความหวัง 
       E                                                 B
เรียกจิตใจที่บอบช้ำ เป็นเสียงเรียกให้เข้าไป 

Pre-chorus:
                      E
P: ในที่แห่งการทรงสถิตพระองค์ 
                B/D#
ในที่ๆ เสียงเพลงกังวานก้องไป 
              E
ในที่ๆ หัวใจมีความเปรมปรีดิ์ 
             F#sus        F#
ในที่ๆ ได้พบพระองค์ 

Chorus:
                      B
C: เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีก 
           E
ตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ 
       G#m
ไม่มีใครสามารถหยุดฉัน 
                 E
จากการสรรเสริญพระองค์ 
          B
ตราบที่ฉันยังมีลมหายใจ 
            E
ปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไป 
         G#m
ทุกสิ่งในชีวิตของฉัน 
                E
ถูกสร้างมาเพื่อพระองค์ 
     F#   B
เพื่อสรรเสริญ 

Midtro: | E | G#m | E |

Verse2:
        B                   G#m
2: จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
    E                                               B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 
                         G#m
จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
    E                                               B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 

Solo:
E | G#m | E | B | B | E / B / | G#m | E |

End:
  E                       G#m
E: ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ 
E                       B
  ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ 

เพลง ข้าร้องตะโกนพระองค์ดี » True Worshipers

Intro: A / / / | D / / / | A / / / | D / / / /  (A / / /) (2x)

Verse1:
     A
1: ข้าต้องการร้องก้องดัง 
.
ให้โลกได้รู้ทั่วกัน 
D
พระองค์ทรงดีเท่าไหร่ 
.
ความดีไม่เคยหยุดยั้ง 
F#m
  เมตตาต่อข้าไม่เปลี่ยน 
               E           A
เติมเต็มข้าด้วยพระคุณ 
                          E
ทรงรักอย่างอัศจรรย์ 

Chorus:
                 A
C: [และ]ข้าร้องเป็นเพลง พระองค์ดี 
.
ข้าเต้นโลด เพราะว่าพระองค์ดี 
          D
และข้าร้องตะโกน พระองค์ดี พระองค์ดี 
           A
พระองค์ดี 

Verse2:
    A
2: ไม่มีสิ่งใดผู้ใด 
.
สามารถเทียบเทียมพระองค์ 
D
รักพระองค์ลึกเท่าไหร่ 
.
ลึกลํ้ากว่าท้องทะเล 
F#m
  ในคืนมืดมิดของข้า 
               E        A
ทรงเป็นดั่งดวงตะวัน 
                           E
ทรงรักอย่างอัศจรรย์ 

Bridge:
                      Bm7
B: [เมื่อ]ข้าสรรเสริญสุดใจ 
            D
ประกาศร้องก้องไป 
            A
พระองค์ดี พระองค์ดี 
          Bm7
ในยามทุกข์และสุข 
       D
ข้ามีสันติสุข 
            A            (E)
พระองค์ดี พระองค์ดี 

เพลง พระองค์ผู้เดียว » True Worshiper

Verse:
    G                        Bm7
1: พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราช 
      Am7             D7
ทรงช่วยข้ายามต้องการ 
G                        Bm7
ทรงเป็นความหวัง ผู้ฟื้นใจข้า 
   Cmaj7           D
ข้าจึงก้มกราบพระองค์ 

Pre-chorus:
        Em                 Bm7
P: ทุกครั้งพระองค์เฝ้ามองอยู่ 
      Cmaj7             G
ทรงช่วยข้ารอดปลอดภัย 
       Am7          G
ข้าจึงนมัสการด้วยสุดใจ 
     Cmaj7              D7
แซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ 

Chorus:
                 Cmaj7            D7
C: พระองค์ผู้เดียว คู่ควรพระสิริ 
              Bm7               Em
พระองค์ผู้เดียว สมควรสรรเสริญ 
          Cmaj7              D7
เรานมัสการ เทิดทูน พระบิดา 
             Bm7              E
เราปรารถนาอยากชมพระพักตร์ 
             Cmaj7            D7
พระองค์ผู้เดียว คู่ควรพระสิริ 
             Bm7               Em
พระองค์ผู้เดียว สมควรสรรเสริญ 
                Am7
เพราะเรารักพระองค์ 
        D7               G
เราจึงยกพระนามพระองค์ 

เพลง วางชีวิต » Nexus

Intro:
| G / / / | C/G / / / | G/B / / / | C/G / / / |

Verse1:
  G                             C/G
1: พระองค์ล้ำค่าเกินเพลง ที่ข้าได้ร้องไป 
G/B                      C/G
  พระองค์ล้ำค่าเกินคำ สรรเสริญใดๆ 
G                           C/G
  พระองค์ล้ำค่าเกินกว่า ทุกๆ ลมหายใจ 
                       G/B  C/G
อยู่เพื่อพระองค์ 

Verse2:
  G                          C/G
2: เยซู พระนามพระองค์ อยู่เหนือนามใดๆ 
G/B                    C/G
  เยซู พระองค์ผู้เดียว พระผู้ช่วยยิ่งใหญ่ 
G                          C/G
  พระองค์ล้ำค่าเกินกว่า ทุกๆ ลมหายใจ 
                   G/B                 C/G
อยู่เพื่อพระองค์ อยู่เพื่อพระองค์ 

Chorus:
    Cmaj9                       Am7
C: บริสุทธิ์ ไม่มีใครเปรียบพระองค์ 
                    G
ไม่มีใครเทียบพระองค์ 
                     Em7
ทรงเปิดตาให้เห็นอัศจรรย์ 
Cmaj9                         Am7
สำแดงพระองค์เอง และเติมใจ 
                          G
ด้วยพระทัย โปรดทรงนำ 
                Em7
ข้าส่งต่อรักนี้ทุกหนแห่ง 

REPEAT : [Verse1 > Verse2 > Chorus(2x)]

Interlude:
| Cmaj9 /// | Dsus /// | Em7 /// | G/ B /// |
| Cmaj9 /// | Dsus /// | Em7 /// | G/ B /// |

Bridge: (2x)
    Cmaj9      Dsus                 Em7
B: จะวางชีวิตบน ความรักพระองค์ 
                 G/B
สร้างบนรากฐานอันมั่นคง 
Cmaj9        Dsus                   Em7
จะวางใจพระองค์ แค่เพียงพระองค์ 
              G/B
และข้าจะขอไม่ไหวหวั่น 

REPEAT : [Chorus(2x) > Bridge(2x)]

เพลง แด่สหายเลิศคือพระคริสต์

Verse:
    Cmaj7                     Bm7
1: หวนคิดคำนึงถึงมื้อสุดท้ายของพระเยซู 
Am         D              Gmaj7
ทรงอยู่กับสาวกพร้อมทุกคน 
Cmaj7                     Bm7  E
พรุ่งนี้พระองค์ คงต้องถูกอายัด 
     Am               C           Dsus D
คืนนั้นที่พระองค์ตรัสมีความหมาย 
Cmaj7                   Bm7
แล้วพระเยซู หักขนมปังแทนกาย 
Am         D                  Gmaj7
น้ำองุ่นในมือแทนพระโลหิต 
Cmaj7                  Bm7       E
ให้ทุกคนทำเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ 
       Am                 C           D   D2
ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนกางเขน 

Chorus:
                   Cmaj7       Bm
C: เราจึงสรรเสริญ พระเยซู 
            Am      D       G
องค์พระคริสต์ผู้พลีพระชนม์ 
G    Am Bm Cmaj7    Bm
ผูก..พัน..รับ..ใช้ ในพระกาย 
      Am      D         Gmaj7
แด่สหายเลิศคือพระคริสต์ 

เพลง พระเจ้าดีต่อฉัน | W501

Intro: Amaj7 E/G#  F#m7  Bsus  E

Verse:
         Amaj7              G#m7
1: เหตุใดพระคริสต์ ทรงดีต่อฉัน 
  F#m7  Bsus Emaj7
ในวันที่ฉันล้มลง 
       Amaj7                G#m7
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง 
    F#m7              Bsus   B
ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป 
    Amaj7                  G#m7
ในวันที่เหลือ มีแต่เพียงร่างกาย 
    F#m7   Bsus    Emaj7
ในใจร้องหาพระองค์ 
       Amaj7                          G#m7   G6
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้น  
    F#m7               Bsus  B
ในใจร้องบอกกับฉันว่า 

Chorus:
          E           E/G#               C#m7  Bm  E
C: พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน 
      A             E/G#          F#m7   Bsus
ในวันที่อ่อนล้า แต่ทรงทันเวลาเสมอ 
     E                E/G#         C#m7   Bm7  E
ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน 
     A         E/G#  G6/C#     F#m7 Bsus  E
ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ 

Instrument: Amaj7  G#m7  F#m7  Bsus  B  Emaj7
Amaj7  G#m7  F#m7  Bsus  B

End:
         A         E/G#  G6/C#     F#m7 Bsus  E
E: ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ