เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(..และในวันหนึ่ง)

 verse1:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ | แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

Verse2:
2: และในวันหนึ่ง ข้าจะเดินข้ามไป 
เพื่อได้ต่อสู้ ศัตรูสุดท้าย 
แต่เมื่อความตาย นำสู่ความมีชัย 
จะได้เห็นแสง แห่งราศี 
เพราะพระองค์ทรงอยู่ 

เพลง รักแท้ » True Worshipers

Verse1:
    F                                 Fsus4
1: ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา 
F                           Fsus4
ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ 
         Dm                  C
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
           Gm7            Bb            C
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา 

Verse2:
    F                            Fsus4
2: ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม 
  F                              Fsus4
และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่ 
          Dm                       C
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
           Gm7          Bb             C
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา 
Csus4
ด้วยรัก 

Chorus:
               F    C/E                Dm
C: ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์ 
Cm    F7       Bbmaj7
และฟื้นคืนพระชนม์เพี่อข้า 
               F/A   Gm7                  C
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ 
      F  C/E              Dm
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย 
Cm   F7         Bbmaj7
หรือพลังฤทธิ์อำนาจใดใด 
            F/A     Gm7             C             F
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู 

End:
   Gm7           C             F
E: ความรักแท้ ในองค์พระเยซู 

เพลง อยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัย/ชั่วชีวิต

Verse1:
    A                  Bm              C#m  Bm
1: อยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัย 
             A      Bm                     C#m  Bm
โปรดนำข้าสรรเสริญพระองค์ด้วยใจ 
               D            C#      F#m      Dm
มอบความคิดและทุกสิ่งที่ข้ามี แด่พระองค์ 
       A             E            A
ข้านมัสการพระองค์ ชั่วชีวิต 

Verse2:
2: ชีวิตนี้ที่ข้ามี ทรงประทาน 
ชีวิตนี้ขอมีเพียง พระองค์ครอบครอง 
ข้าขอร้องสรรเสริญทุกเรื่องราว ออกจากดวงใจ 
เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง 

Chorus:
           D  E      C#m
C: ชั่วชีวิต.. ชั่วชีวิต
          D              E           A
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิต 
       D  E      C#     F#m
ชั่วชีวิต.. ชั่วชีวิตของข้า 
         D               E           A
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิต 

เพลง หัวใจผู้รับใช้ » True Worshipers

Verse1:
    G            G7
1: พระคุณอันแสนอัศจรรย์ 
C
นำข้าให้ก้าวตามพระองค์ 
Em                 D
เข้ามาผ่อนพักในพระสิริ 
    C              D
ชมความงามต่อหน้าพระองค์ 

Verse2:
    G                  G7
2: ผู้ทรงครองโลกและสวรรค์ 
C
โอบกอดข้าไว้ในอ้อมแขน 
Em                  D
ความรักมั่นคงที่ล้อมรอบกาย 
    C        D
ทำให้หัวใจสุขล้น 

Chorus:
                  G                   G7
C: เพราะองค์พระเยซู คือรักแท้ของหัวใจ 
           Em                   D
ไม่ว่าหนแห่งใด ข้าจะติดตามพระองค์ 
         C                Am
ให้องค์พระคริสต์ มีชีวิตอยู่ภายใน 
          C          D
จะรับใช้พระองค์ ตราบจนนิรันดร์ 
                 G                     G7
เหน็ดเหนื่อยเมื่อเดินตาม ตายังมองที่พระองค์ 
             Em                  D
เทิดทูนน้ำพระทัย เลิกทำทุกสิ่งตามใจ 
            C                  Am
โปรดเจิมข้าไว้ เพื่อรับใช้เพียงพระองค์ 
             c              D
ข้าจะแบกกางเขน ติดตามพระองค์ 
      C        G  Am  D
ตามพระเยซู 

Tag:
                    G                     G7
T: เหน็ดเหนื่อยเมื่อเดินตาม ตายังมองที่พระองค์ 
             Em                  D
เทิดทูนน้ำพระทัย เลิกทำทุกสิ่งตามใจ 
            C                  Am
โปรดเจิมข้าไว้ เพื่อรับใช้เพียงพระองค์ 
             c              D
ข้าจะแบกกางเขน ติดตามพระองค์ 
      C        G  Am  D
ตามพระเยซู 

เพลง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง | Saranya

Verse:
    D      A/C#      Bm7
1: ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า 
              G          A                D
อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D             A/C#      Bm7
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ 
           G                A
ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 

Chorus:
                   Gmaj7
C: ขอให้ข้าได้พบพระองค์ 
                   F#m
ได้ยินเสียงพระองค์ 
       Em     A                  D
ได้มาถึงบัลลังก์ การสรรเสริญ 
               Gmaj7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ 
      F#m       B7
ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
         Em
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง 
          A          D
เป็นเจ้าชีวิตของข้า 

เพลง ประทับอยู่ ท่ามกลางเรา

 
1: ประทับอยู่ ท่ามกลางเรา 

เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระนาม 

เราสัมผัสพระสิริในที่นี้ 

ประทับอยู่ ท่ามกลางเรา 

สถิตอยู่เหนือคำสรรเสริญ 

เสด็จมาเพื่อเยียวยาและเพื่อไถ่เรา 

C: ทรงประทับ อยู่ในเรา ขอเคลื่อนไหว 

ขอสำแดงพระประสงค์ องค์พระเจ้า พระวิญญาณ 

ขอทรงหนุน ทรงช่วยนำในมรรคา 

เราทั้งหลาย เปลี่ยนแปลงใหม่ โดยพระองค์