เพลง ดังใจพระองค์

 C     G      Am           C 
1: เตรียมใจของข้าพระองค์ 
G Am
ดังใจของพระองค์ 
  F        G
ให้บริสุทธิ์ ซื่อตรง 
   C              Em
เพราะทรงเรียกข้า 
  Dm              G
ให้บ-ริสุทธิ์ ให้บ-ริสุทธิ์ 
                   F
C: เปลี่ยนความคิดของข้า 
 G             Am
เหมือนดังใจของพระองค์ 
  F                   Am
เปลี่ยนคามคิดของข้า 
G   Em  F
ให้มีความงดงาม 

เพลง ความเชื่อคือความแน่ใจ

Verse:
    Am              Em               F    G        Am
1: ความเชื่อ คือความแน่ใจ ในสิ่งที่เราหวังไว้ 
Am              Em       F               G         Am
ความเชื่อ คือความมั่นใจ ไม่ใช่ด้วยตามองเห็น 
F                  G Em       Am
แต่สัมผัสด้วยใจ รับรู้ด้วยวิญญาณ 

Chorus:
         F             G               Am
C: ถ้าเจ้าเชื่อ จะเห็นความยิ่งใหญ่ 
    F                G           Am
ถ้าเจ้าเชื่อ ภูเขาก็เคลื่อนไป 
    F              G                  Am
ถ้าเจ้าเชื่อ คนตายเป็นขึ้นมาใหม่ 
    F                G         E
ถ้าเจ้าเชื่อ ในนามพระเยซู 

เพลง ดั่งดาวิดทำ

Verse1:
        Dm           Gm              Cm
1: ดั่งดาวิดทำต่อหน้าองค์พระเจ้า 
                Gm
เราสรรเสริญพระองค์สุดใจ 
    Bb             Cm   Gm7
ต่อหน้า องค์จอม ราชา 
    Dm           Gm              Cm
ดั่งมิเรียมเต้นรำด้วยแทมโบรีน 
           Gm
เรายินดีร้องเพลงปรบมือ 
    Bb             Cm   Gm7
ต่อหน้า องค์จอม ราชา 

Verse2:
        Dm       Gm                Cm
2: ดั่งยูดาห์ทำเมื่อยามมีสงคราม 
             Gm
เราทำตามด้วยความเปรมปรีด์ 
    Bb             Cm   Gm7
ต่อหน้า องค์จอม ราชา 
    Dm   Gm        Cm
ดั่งโยชูวาทำที่เยริโค 
           Gm
เราไชโยที่ได้เหยียบซาตาน 
    Bb             Cm   Gm7
ต่อหน้า องค์จอม ราชา 

Chorus:
     Ab       Bb             Ab
C: เราได้เข้ามาเฝ้าพระองค์ 
    Bb  Cm
นมัสการทุกวัน 
Ab          Bb                 Ab
เราสรรเสริญ เทิดทูนพระองค์ 
         Bb Cm Gm7
พระเยซูเป็นเจ้านาย 

เพลง ซ่อนข้าไว้

Intro : F2  Am2  C/G  G

Verse:
    C   G/B  Am    F D/F#   G
1: ซ่อนข้าไว้  ภายใต้ปีกพระองค์ 
C   C/E  Fmaj7  Dm7              G
ปกคลุมข้า      ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ 

Chorus:
   C/E           F      G        C
C: เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม 
C/E           F      G      Am
ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์ 
C/E            F/A    G/B   Csus4 C
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด 
C/E       F          G           Fmaj9
ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า 

Verse2:
         C   G/B  Am  F  D/F# G
2: วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู 
       C C/E  F      Dm7             G
โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ 

Solo: F2 Am2 C/G G  (4)

เพลง ขอถวายพระสิริ

Verse:
    C          G                F                 C
1: ขอถวายพระสิริ แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
  Am        Em        Dm   G
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ 
C                G              F                 C
ขอโมทนาพระคุณ แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 
     Am        G     C
เราพร้อมใจนมัสการ 

Chorus:
               Am          Em           F          C
C: แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ เต็มไปด้วยสง่าราศี 
         Am              Em            Bb               G
แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม 
         Am       Em                     F              C
แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี เพราะพระองค์ประทานชีวี 
           Dm         G                     C  Am
เราเปรมปรีด์ิในพระสิริองค์ผู้ทรงพระชนม์ 
            Dm        G               C
เราเปรมปรีด์ในพระสิริตลอดนิจนิรันดร์ 

Bridge:
     Ab               B             G
B: ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ 
    Ab          B            C
จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ 

เพลง พระประสงค์ทรงประทาน

Verse1:
    Am
1: หนึ่ง ทรงจำนง ให้เราเป็นพยาน 
Dm
กล้าหาญ ชาญวิทย์ กิตติคุณ พระองค์ 
E7                     Am
สอง เทิดพระเจ้า เหนือเกล้า สูงส่ง 

Chorus:
   G         Am
C:ทรงกำชับ ไว้กับเรา 
 G                  Am
พระเป็นเจ้า ทรงมอบหมาย 
Am
พระมหาบัญชา ของพระเยซู 
Am
พระมหาบัญญัติ ปฏิบัติอยู่ 

Verse2:
    Am
2:สาม น้ำพระทัย ให้เราผูกพัน 
              Dm
ฉันท์ผอง น้องพี่ สามัคคีธรรม 
 E7             Am
สี่ สร้างสาวก ย่องยกพระคำ 

Verse3:
    Am
3: ห้า ของประทาน พระวิญญาณภายใน 
Dm
ให้ความสามารถ มีอำนาจรับใช้ 
       E7      Am
ดั่งองค์พระคริสต์ ทำราชกิจ กว้างไกล 

Bridge:
          C              Dm
B: ช่วยคนผิด รับชีวิตใหม่ 
G            Am
คนหมดไฟ นั้นให้พลัง 
C Dm
คนเซาซบ ได้อบอุ่นใจ 
  G                   Am
คนเยาว์วัย เติบใหญ่เชื่อฟัง 
     G                   Am
สนุกรับใช้ หมายมิ่งจริงจัง