เพลง ดังใจพระองค์

 C     G      Am           C 
1: เตรียมใจของข้าพระองค์ 
G Am
ดังใจของพระองค์ 
  F        G
ให้บริสุทธิ์ ซื่อตรง 
   C              Em
เพราะทรงเรียกข้า 
  Dm              G
ให้บ-ริสุทธิ์ ให้บ-ริสุทธิ์ 
                   F
C: เปลี่ยนความคิดของข้า 
 G             Am
เหมือนดังใจของพระองค์ 
  F                   Am
เปลี่ยนคามคิดของข้า 
G   Em  F
ให้มีความงดงาม 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง พระองค์บังคับพระพร

   G   C/D     G 
1: พวกเราขอสั่งทำลายทุกกำแพง 
 C                                       G
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ 
G                             B7               Em Am
ขอทำลายกำแพง เพื่อเราจะเป็นการเดียวกัน 
G/D          Em    Am   D7        G
พระองค์บังคับพระพร เหนือ ณ ที่นั้น 
      G     C/D     G
2: พวกเราขอร่วมใจกันอธิษฐาน 
  C                                     G
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ 
  G                          B7                 Em Am
ขอทรงรวมพวกเรา เพื่อเราจะเป็นการเดียวกัน 
G/D          Em    Am  D7         G
พระองค์บังคับพระพร เหนือ ณ ที่นั้น 

เพลง ชีวีเราอยู่ในพระองค์

Intro: G  Em  Am  D

Chorus:
      G
C: ชีวีเราอยู่ในพระองค์ 
   Em
กำลังเราอยู่ในพระองค์ 
        C                        G/D          D
ความวางใจเราอยู่ในพระองค์ ในพระองค์ 

Verse:
        C                 D7/C            G/B  G
1: เราจะสรรเสริญ  ด้วยสุดสิ้นดวงจิต 
    C                 D7/C          G/B  G
เราจะสรรเสริญ  ด้วยสุดสิ้นกำลัง 
     D         G          E           Am
ด้วยสุดสิ้นชีวิต  ด้วยสุดสิ้นจิตใจ 
F           C/E     D
ความวางใจอยู่ในพระองค์ 

เพลง ขอองค์พระวิญญาณ

Intro: Bm / F#m / G / F#m / Em / D / Cmaj7 / A

Verse:
              D                                 F#m7 Bm7
1: ขอองค์พระวิญญาณ เคลื่อนตามน้ำพระทัย 
          Em7         A7
ขอพระสิริล้นเหนือเรา 
          D                        F#m7 Bm7
ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพแก่เรา 
          Em7  A     D
ขอพระสิริ....ล้นในเรา 

Chorus
                 Bm7                              F#m
C: โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณไหลล้น 
.
สถานที่แห่งนี้ 
                  G
เปลี่ยนแปลงใจของฉันโดยพระคุณ 
           D                    A/C#
ล้นด้วยรักและความเมตตา 
            Bm
โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์ 
    F#m
ประทับเคียงกายเสมอ 
           Em7     A7   D
ขอพระวิญญาณล้นในเรา 

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Intro: | D | C | A | (2x)

Verse:
    D                    G
1: ใจที่กระหายและเหนื่อย 
D              G
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 
D                   C   G/B  Asus
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 
        D  C  G/B  D
จงเข้ามา 

Chorus:
                    G       D/F#
C: พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 
            G         D/F#
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 
      Bm7    F#m7
หล่อเลี้ยงหัวใจ 
    G   D/F#
ให้ชีวิตใหม่ 
    Em7               Asus  A
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 
         D
มาจากใจ 

Tag:
        Em7               Asus  A
T: แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 

End:
             D
E: มาจากใจ 

เพลง ฉันได้ยืนอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

Verse1:
  D         A/C        G/B        A
1: ฉันได้ยืนอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
D            A/C#    G2       A
  ทรงเป็นที่หลบภัยของฉัน 
D              A/C                 G/B     A  G
  ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นโล่ป้องกัน 
                            D
ทำให้ฉันต้องการจะร้อง 

Chorus:
           D/F#   G   D/F#     A
C: สาธุการพระนามองค์พระเจ้า 
      D/F#    G   D/F#     A
สาธุการพระนามองค์พระเจ้า 
Bm7 A       G     D/F#   F#m  Bm7
สาธุการพระนามวิสุทธิ์ ชั่วชี..วิตฉัน 
A        G           Asus          D  A/C#  G/B  A
ขอสรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า 

Verse2:
  D          A/C                G/B       A
2: ฉันร้องสรรเสริญแด่พระนามพระเจ้า 
D              A/C#            G2      A
  เพราะพระองค์แบกภาระของฉัน 
D              A/C#                G/B    A  G
  ความสัตย์ซื่อพระองค์ ทรงเป็นรางวัล 
                            D
ทำให้ฉันต้องการจะร้อง 

เพลง คำอธิษฐาน

Intro : | C   | F  | (2x) Capo 2

Verse:
        | C                    | Em
1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 
                 | Dm                 | G         |
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา 
    | C                       | Em
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน 
                | Dm                G         | C |
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง 

Chorus:
          | F                         | C
C: ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา 
     | F                          | C  |
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา 
  | F
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

Bridge:
       | F      | Am
B: อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C       |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 
  | F      | Am
อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C    |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 

Tag:
      | F
T: ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

เพลง จงมีความเชื่อในพระองค์

Verse:
    Am                        Em
1: จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด 
            F             Dm
พระองค์เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง 
   E                     Am
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง 

Chorus
               F        G     Em           Am
C: มีความเชื่อสักนิด ภูเขาก็เคลื่อนได้ 
              F          G              Am
เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี 
              F        G            Em     Am
ร่วมความเชื่อร่วมใจ ร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช 
        F       G        Am
จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์ 

Verse:
           F          G             Em       Am
2: ดูคนนั้นที่เขาหาย พระเยซูทรงรักษา 
            F           G               Am  E7
ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้ 
       F            G       Em      Am
ไม่มีเหลืออะไรแล้ว ที่ยากเกินไป 
          F       G         Am
มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู