เพลง พระคำโอวาทพระเจ้า

    C
1: พระคำโอวาทพระเจ้า 
F
เป็นหนังสือสำหรับเรา 
G7
เป็นเรื่องความจริง 
G
ที่ได้นำความรอด 
G7        C
พระคำโอวาทพระเจ้า 

เพลง ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

Verse1:
    E                                         B7
1: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ 
E                                         B7
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ 
          A
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
    E
ในชีวิตของท่านสำแดง 
          B7                             E
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ 

Verse2:
2: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงหัวเราะ 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงหัวเราะ 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
ในชีวิตของท่านสำแดง 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงหัวเราะ 

Verse3:
3: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว พยักหน้า 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว พยักหน้า 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
ในชีวิตของท่านสำแดง 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว พยักหน้า 

Verse4:
4: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ร้องไชโย 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ร้องไชโย 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
ในชีวิตของท่านสำแดง 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ร้องไชโย 

Verse5:
5: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ว่าอาเมน 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ว่าอาเมน 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
ในชีวิตของท่านสำแดง 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ว่าอาเมน 

เพลง ความยินดีในพระเจ้า(..เป็นกำลังของเรา)

Verse1:
             D                         A7
1: ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       A7                        D
ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       D                          G
ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       D             A7        D
ความยินดีในพระเจ้า ป็นกำลังของเรา 

Verse2:
         D                           A7
2: ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
    A7                         D
ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
    D                         G
ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
       D             A7            D
ความยินดีในพระเจ้า   เป็นกำลังของเรา