เพลง เดอะจอย | TฺBCO » Nexus

Intro
|Db / / / | Dbsus/Eb / / / | Db/Gb / / / | Db/Gb / / / | (3x)

Verse 1:
    Db    Db   Dbsus  Db  Db
1: ชื่นชม และแสน..ยินดี 
    Dbsus  Bbm7
วันนี้..........เป็นวันแสนประเสริฐ 
   Gb2               Db  Db
ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ 

Verse 2:
    Db    Db   Dbsus Db  Db
2: เชื่อใน องค์พระ..เยซู 
Dbsus  Bbm7
แค่  พระองค์ก็เพียงพอ 
Gb2                  Db  Db
ขอมีแค่เพียงพระองค์ 

Pre-chorus:
              Gbmaj7      Gbmaj7
P: เป็นกำลังเมื่อยามข้าอ่อนแรง 
           Ab             Db
พระสัญญารักษามั่นคง 
         Gbmaj7       Db
เมื่อข้ายืนในการทรงสถิต 
      Ab              Ab
ข้ามีทุกสิ่งที่ต้องการ 

Chorus:
             Db
C: ความชื่นชมยินดี 
    Dbsus/Eb               Db/Gb  Db/Gb
ในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา 
        Db
ความชื่นชมยินดี 
   Dbsus/Eb                Db/Gb  Db/Gb
ในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา 
Bbm7        Ab
วิญญาณข้า ยกพระนาม 
Db/F              Ebm7
ทั้งดวงใจ มอบให้พระองค์ 
        Db
ความชื่นชมยินดี 
    Dbsus/Eb
ในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา 

Instrument 1:
|Db / / / | Dbsus/Eb / / / | Db/Gb / / / | Db/Gb / / / |

Verse 3:
    Db      Db Dbsus  Db  Db
3: พระเยซู.... ทรง....คู่ควร 
Dbsus  Bm7
แม้......ชีวิตข้าเจออะไร 
Gb2             Db  Db
ข้าก็ยังคงสรรเสริญ 

Instrument 2:
|Db / / / | Dbsus/Eb / / / | Db/Gb / / / | Db/Gb / / / | (2x)

Bridge:
               Db/Ab Ab Ab             Gb Db/Gb Db
B: ขอทรงประ......ทาน เหมือนแม่น้ำ..หลาก 
             Db/Ab Ab Ab       Gb  Db/Gb Db
ไหลท่วมท้น......ข้า องค์พระวิญ..ญาณ 
        Db/Ab Ab Ab  Gb  Db/Gb Db
ขอเทลง......มา.. ไม่มีสิ้น..สุด 
             Db/Ab Ab Ab       Gb  Db/Gb Db
ไหลท่วมท้น......ข้า องค์พระวิญ..ญาณ 
          Db/Ab Ab Ab             Gb Db/Gb Db
ขอทรงประ......ทาน เหมือนแม่น้ำ..หลาก 
             Db/Ab Ab Ab       Gb  Db/Gb Db
ไหลท่วมท้น......ข้า องค์พระวิญ..ญาณ 
        Db/Ab Ab Ab  Gb  Db/Gb Db
ขอเทลง......มา.. ไม่มีสิ้น..สุด 
             Db/Ab Ab Ab       Gb  Db/Gb Db
ไหลท่วมท้น......ข้า องค์พระวิญ..ญาณ 

เพลง ข้าเป็นของพระองค์ | W501

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse 1:
            A
1: ความรักของพระองค์ 
               E/G#
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ 
        F#m7
ความชอบธรรมพระองค์ 
               D
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
    A                               E/G#
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก 
    F#m7                               D
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา 

Chorus:
                   A           E/G#
C: ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์ 
    F#m7       D
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า 
     A              E/G#
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์ 
    F#m7              D
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 

Verse 2:
        A
2: ในความรักพระองค์ 
                     E/G#
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย 
      F#m7
ทรงเป็นแสงที่ฉาย 
                     D
เหนือความอายและความมืดมน 
      A                          E/G#
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน 
    F#m7                      D
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 

Bridge:
              Bm7             A/C#    D
B: จะความมืด หรือความตาย อันตราย 
       Esus                         Bm7    A/C#
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์ 
        Dmaj7     Esus  E
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A

เพลง สร้างใหม่ | W501

Intro: | G / / / | Gsus4 / / / | G | Gsus4 |

Verse1:
          G                      Gsus4
1: เมื่อวันที่ข้าได้พบพระคริสต์ 
  G                      Gsus4
ชีวิตก็ได้พบความสว่าง 
      G                        Gsus4
จากคืนวันที่วนเวียนมืดมิด 
       C          Dsus4   G
ทรงเปิดตาให้ข้าพบหนทาง 

Pre-chorus:
                 Am7                    G/B
P: อยากจะเป็นเหมือนพระองค์ มากขึ้นทุกวัน 
C         Dsus4      G
ติดตาม เติบโต ชิดใกล้ 
             Am7              G/B
อยากจะเป็นภาชนะที่ถูกปั้นจากภายใน 
     C                    A/C#       Dsus4  D
ให้งดงาม และทรงใช้ตามพระทัย 

Chorus:
             G                    G/B
C: โปรดสร้างข้าใหม่ ชำระล้างใจ 
    C                              Dsus4  D
สิ่งเก่าๆ ให้ล่วงไปไม่หวนคืน 
        G                      G/B
โปรดนำข้าใกล้ เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจ 
        C                Dsus4     G
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์ 

Verse2:
            G                   Gsus4
2: จะรับใช้พระองค์ทั้งชีวิต 
.     G                       Gsus4
ด้วยนิมิตที่ทรงเรียกข้ามา 
     G                             Gsus4
ประกาศไปถึงความรักพระคริสต์ 
    C              Dsus4   G
ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริ 

Bridge:
            D/E     Em7  D
B: จะไม่หันกลับไป ไม่ว่าอย่างไร 
    C             Dsus4   D
จะเชื่อวางใจ ในนามเยซู 
      D/E   Em7  D
จากทาสสู่ไท ข้ารับการไถ่ 
C                            Dsus4  D
โดยรักยิ่งใหญ่ในพระองค์ 

End:
        C                Dsus4
E: ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ 
        C                Dsus4
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ 
        C                Dsus4     G
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์ 

เพลง ร่มเงาแห่งชีวิต | W501

Intro: | G | C/G | Em7 | C | G | C/G | Em7 | C

Verse:
    G                     C/G
1: เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา 
        Em7                  C
ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด 
 G                         C/G
ความช่วยเหลือมา จากพระเจ้า 
             Em7               D
แห่งความหวัง ที่ไม่เคยสิ้นไป 

Pre-chorus:
    C           G/B
P: และในทุกคืนวัน 
      Am7          G
ข้ามั่นใจ อยู่ในพระทัย 
C          G/B
ไม่ว่าต้องเจออะไร 
 Am7       D     Dsus4 D
จะขอ ไว้วางใจ ว่ามีพระองค์ 

Chorus:
          G                 D
C: ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์ 
   Em7                  C9
จะไม่หลับสนิทและนิทรา 
  G              D                 C9
ที่ลี้ภัยในทุกเวลา พระเจ้าของข้า 
         D Dsus4 D
ผู้อารักขา 
      G                 D
ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต 
   Em7            C9
เป็นที่กำบังและคุ้มภัย 
   G                      D                C9
จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า 
           D Dsus4
องค์พระศิลา 
D                      G
ทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง 

เพลง เปลี่ยนชีวิต | Crossover

Intro: F#  B/F# (2x)

Verse1:
             F#                  B/F#
1: ในเวลาที่ชีวิต เจอกับสิ่งร้ายๆ 
         F#                     B/F#
ในเวลาที่ฉันหลง ไปจากทาง แสนไกล 
         F#                       C#m/F#
ในเวลาที่เดียวดาย มันไม่เหลือใครๆ 
            B/D#            C#/F
ฉันยังมีพระเยซู อยู่ไม่ไกล 

Verse2:
                 F#                     B/F#
2: กลับมาหาทางพระองค์ ขอฝากชีวิตไว้ 
         F#                     B/F#
จะไม่หันไปทางเดิม นับจากวันนี้ไป 
              F#                       C#m/F#
กลับมาเดินทางพระองค์ ทำด้วยความเต็มใจ 
         B/D#                    C#sus4
ไม่ต้องการ ไม่อยากเป็นเหมือนเดิม 

Chorus1:
            C#            F#
C: ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต 
C#/F        D#m
รู้พระองค์ทรงช่วยได้ 
C#sus C#   B  Bbm  C#sus
เชื่อในความรัก ที่ทรงไถ่ฉัน 
     C#            F#           C#/F       D#m
ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต  ทุกเวลาและทุกวัน 
C#sus C# B      Bbm  C#sus
ฉันขอติดตาม ยึดมั่น ในพระองค์ 
      C#             F#
และจะไม่เป็นเหมือนคนเดิม 

Solo: F# C#/F |D#m C#sus-C# |B Bbm |C#sus C# (4x)

Chorus2:
            C#            F#
3: ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต 
C#/F        D#m
รู้พระองค์ทรงช่วยได้ 
C#sus C#   B  Bbm  C#sus
เชื่อในความรัก ที่ทรงไถ่ฉัน 
     C#            F#           C#/F       D#m
ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต  ทุกเวลาและทุกวัน 
C#sus C# B    Bbm    C#sus
และจะไม่หันไปจากทางพระองค์ 
      C#                  F#
ฉันจะไม่เป็นเหมือนคนเดิม