เพลง มีสหายเลิศคือพระเยซู

Verse1:
    F                      Bb
1: มีสหายเลิศคือพระเยซู 
F                           C7
ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา 
F                    Bb
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า 
F     C7          F
จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า 
Gm  C7              F   F7
เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย 
Bb      F              Gm  C7
ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ 
 F           F7              Bb
เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย 
F      C7              F
ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช 

Verse2:
     F                            Bb
2: เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ 
 F                              C7
เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า 
 F                       Bb
ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว 
F      C7             F
แต่รีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า 
Gm  C7           F  F7
เราจะหาสหายที่วางใจ 
Bb         F                Gm C7
แก้ความทุกข์ลำบากเราได้ 
 F          F7                       Bb
เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น 
 F     C7              F
จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 

Verse3:
     F                                   Bb
3: เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก 
 F                           C7
เหลือกำลังและเราหมดแรง 
F                  Bb
ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก 
F      C7                  F
ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์ 
Gm C7                   F  F7
ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน 
Bb    F             Gm C7
จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า 
 F        F7                Bb
แล้วทรงยื่นพระหัตถ์รับท่านไว้ 
 F       C7                F
ท่านจึงได้รับความบรรเทา 

เพลง มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา

Verse1:
        G             C            G
1: มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา 
                                   D
ถ้าเราเชื่อจึงจะเห็นได้แก่ตา 
G                    C           G
พระบิดาประทับคอยทุกเวลา 
                             Am G D   G
และเดี๋ยวนี้ยังเตรียมที่....ไว้คอยท่า 

Chorus:
                        D
C: ในเวลา ไม่ช้านาน 
        D7                   G
จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ 
                    C
ในเวลา ไม่ช้านาน 
        G       D7 G D G
จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ 

Verse2:
2: เราจะร้องเพลงบรรเลงโมทนา 
ในสวรรค์เราพากันเปรมปรีดา 
ไม่เป็นทุกข์มีแต่สุขชั่วกัลปา 
เพราะได้อยู่กับพระเจ้าบนเมืองฟ้า 

Verse3:
3: ขอบพระคุณพระบิดาผู้ประทาน 
สรรเสริญด้วยบทเพลงอันสำราญ 
เพื่อเป็นการสำแดงความกตัญญู 
แด่พระองค์เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 

เพลง พระเจ้าทรงครอบครอง | W501

Intro:  | C / Em7 / | F / Gsus / |
          | C / Em7 / | F / Gsus / |

Verse1:
    C                        Em               F
1: ท่ามกลางความสับสนพระองค์นำข้าไป 
C       G/B     Am      Gsus    D/F#  Gsus  G
เมื่อน้ำตาหลั่งไหลพระองค์ทรงรับฟัง 
C                        Bb     F/A              Fm/G#
สิ่งมากมายเปลี่ยนไปพระองค์ไม่เคยแปรผัน 
    C/G            Am            F                 C
ในทุกเวลาและทุกๆ วัน พระเจ้าทรงครอบครอง 

Verse2:
    C                          Em                F
2: ท่ามกลางความโหดร้ายพระองค์อยู่ข้างกัน 
C       G/B     Am      Gsus    D/F#  Gsus  G
ในโลกที่บีบคั้นพระองค์ทรงเมตตา 
C                        Bb     F/A              Fm/G#
พระองค์ทรงเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดและเหนื่อยล้า 
    C/G            Am            F                 C
ในทุกเวลาข้าหายใจ พระเจ้าทรงครอบครอง 

Chorus:
                    F      Gsus   C
C: อยู่ในความรักมั่นคงโอบกอดไว้ 
        F        Gsus       Am
ข้ามีชีวิตก้าวไปด้วยความหวัง 
                  F    Gsus     Em                Am
พระองค์ทรงรู้เส้นทาง พระองค์ทรงมีแผนการ 
                  D/F#                 Gsus    G
ขอทรงโปรดเมตตา สอนข้าให้ไว้วางใจ 

Verse3:
    C                        Em                    F
3: ท่ามกลางความมืดมิดพระองค์เป็นแสงนำ 
C     G/B   Am       Gsus   D/F#  Gsus G
ในวันที่ผิดหวังขอทรงปลอบหัวใจ 
D                        Bb        F/A              Fm/G#
ผ่านทะเลคลื่นและลม เรื่องราวจะหนักแค่ไหน 
    C/G            Am         F                    C
ข้าสาธุการด้วยทั้งใจ พระเจ้าทรงครอบครอง 

Solo:
|C Em7 |F|C G/B Am Gsus|D/F# Gsus G|
|C Bb|F/A Fm/G#|C/G Am7|F C|


Tag:
    C
T: พระองค์ทรงครอบครอง 
D
พระองค์ทรงครอบครอง 
F                                    C
พระเจ้าทรงครอบครองเป็นนิตย์ 

เพลง สรรเสริญสดุดี

Verse:
    A             E       D           E
1: สรรเสริญ  สดุดี  จงมีแด่พระเจ้า 
A               E         D       E    A
พระเกียรติ  พระสิริ  จงมีแด่พระเจ้า 

Chorus:
                         D          E
C: เพราะพระองค์ทรงฤทธา 
        C#m        F#m
พร้อมด้วยสง่าราศี 
  D      E           A  D   E
ผู้ทรงประทับ บนบัลลังก์ 
D        E
แด่พระเจ้า 
     C#m            F#m
เราขอยกย่องสรรเสริญ 
      Bm E        A
พระผู้ประเสริฐล้ำเลิศ 

เพลง เปลี่ยน | Crossover

Verse1:
    G            D/F#
1: สิ่งดีๆ มากมาย 
        C/E                G/D
ที่พระองค์ประทานให้ข้า 
C           Bm    Am            D
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทำอะไร 
Em                Bm       C                G/B
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่  จะเก็บเอาไว้ให้ใคร 
C              G/B
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว 
Am                      D
จะเกิดประโยชน์อะไร 

Chorus:
      C                 D/C         Bm    Em
 C: ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา 
           Am D         G               G7
กำหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย 
             C         D/C
ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ 
          Bm                     E
ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์ 
         Am      D        G
ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน 

Bridge:
              C        D/C
B: ขอพระองค์ใช้เรา 
          Bm                E
ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง 
          Am   D                   G
ส่องนำทางผู้คนมากมายนับล้านคน