เพลง องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

Intro: |A | D | A | E |

Verse1:
    A       D2/A                                      A
1: องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และทรงใหญ่ยิ่ง 
    D2/A                             F#m7
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ การสรรเสริญ 
     A               Bm7 Bm C#m D E
เป็นความชื่นบานนิรันดร์ 

Verse2:
    A          D2/A                             A
2: ชัย ในพระองค์เราคงมีชัย ตลอดเป็นนิตย์ 
    D2/A                    F#m7
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร 
    A         Bm7  C#m D E
เรากราบนมัสการ 

Chorus:
        A                                       C#m7
C: เราจึงอยากจะสรรเสริญ พระนามพระองค์ 
      D2                  A
และอยากจะขอบพระคุณที่ 
      Bm7       D
ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่ 
    A                         C#m7
เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา 
       D2                  A
เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
Bm7             D       A
เหนือฟ้าและโลกา สืบไป 

เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

     Em
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่ 
C     Bm     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 
Em
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า 
C     Bm     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 
              G                       Am
C: องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา 
C     D       B7
จิตข้าขอสรรเสริญ 
      Em
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน 
C     Bm     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(ข้าจะชื่นชม)

 verse:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ[แน่ใจ] พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะชื่นชม เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

เพลง มีองค์พระคริสต์ข้างกาย

Intro : G F Em F (2)

Verse1:
    G
1: องค์ราชา เรามาวิงวอนพระองค์ 
G                 C
มาชำระ และสถิต 
    Em     D      C
อยู่ในท่ามกลางพวกเรา 
G
ใจเราเพียรรอคอย 

จะได้พบพักตร์พระองค์ 
G7                   C
ยืนในเงาของพระสิริ 
Em    D       C
ศิลาที่เราเทิดทูน 

Chorus:
            G       D        C
C: เพราะฉัน นั้นรักพระเยซู 
   Em         D     C
จะถวาย รับใช้ ไม่จืดจาง 
   G        D      Em
จะขอน้อมรับน้ำพระทัย 
   D            C                     G  (F  Em  F)
จะมีองค์พระคริสต์ข้างกายสืบไป 

Verse2:
    G
2: ทางชีวีจะเดินอยู่ในทางความจริง 
G7                        C
ทางชีวิตของฉันคือน้ำพระทัย 
         Em     D             C
เพราะเราเป็นเหมือนทาสพระองค์ 
G
เดินๆ ตาม ทำการงาน 
G7                 C
มีพระคริสต์สถิตอยู่ 
     Em        D        C
โอ ใจฉันต้องการแต่พระองค์ 

Chorus (2x)

End:
       D          C                     G
E: จะมีองค์พระคริสต์ข้างกายสืบไป เพลง พื้นฟ้าสวรรค์

Verse1:
  G             C     D                           C       G
1: พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า 
G                  C   D                               C         G
  ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ 

Chorus1:
  G                                C      D7
C: เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am    D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

Verse2:
  G                  C  D7                     C  G
2: ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี 
G               C    D7                        C   G
  ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า 

Chorus2:
 G                             C     D7
3: และพระองค์ฟื้นพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am   D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

เพลง สาธุการ สาธุการ(..สาธุการพระนาม)

Verse:
    A          E          D               E
1: สาธุการ สาธุการ สาธุการ..พระนาม 
A          E          D           E    A
สาธุการ สาธุการ สาธุการ..พระนาม 

Chorus:
                          D          E
C: เพราะพระองค์ทรงสมควร 
   C#m        F#m
จะรับการสรรเสริญ 
      D      E           A  D  E
พระองค์ประทับ บนบัลลังก์ 
      D      E
และเราจึงพร้อม 
    C#m              F#m
ใจกันยกเสียงสรรเสริญ 
    Bm     E       A
แด่พระองค์บนบัลลังก์ 

End:
        Bm     E       A
E: แด่พระองค์บนบัลลังก์ 

เพลง ชั่วนิจนิรันดร์(เราร้องฮาเลลูยา)

Intro: G | D/F# | Em | C  (x2)

Verse1:
  G                              D/F#
1: ดวงจันทร์ ดวงดาวมืดมน 
                          Em
ตะวันยามเช้าเศร้าหม่น 
                    C9            G
องค์พระผู้ไถ่โลกาพลีพระชนม์ 
G                   D/F#
ถูกตรึงบนไม้กางเขน 
                           Em
โลหิตพระองค์หลั่งริน 
                               C9          G
ทรงรับแบกทุกข์ความบาปที่พระองค์ 

Instrument1: G | D/F# | Em | C

Verse2:
  G                      D/F#
2: ในลมหายใจสุดท้าย 
                          Em
สวรรค์ต้องยอมเจ็บปวด 
                            C9             G
ความมืดฝังร่าง พระบุตรของพระองค์ 
G              D/F#
ที่ในแดนมรณา 
                          Em
พระองค์พิชิตความตาย 
                        C9        G
ทำลายอำนาจซาตานชั่วนิรันดร์ 

Pre-chorus:
                             D/F#
P: แผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือน 
                            Em
ประตูอุโมงค์เคลื่อนไป 
                          C9       G
ความรักพระองค์ มีชัยนิจนิรันดร์ 
                              D/F#
อำนาจความตายพ่ายแพ้ 
                      Em                        C9
ต่อองค์พระเยซูคริสต์ ราชาผู้คืนพระชนม์ 

Chorus:
        G                   D/F#
C: ชั่วนิจนิรันดร์ ทรงพระสิริ 
    Em              C9
ชั่วนิจนิรันดร์ เรายกพระนาม 
   G                   D/F#
ชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซู 
             Em                   C9
ยังทรงพระชนม์ ยังทรงพระชนม์ 

Solo: G | D/F# | Em | C9 (x3)

Bridge:
     G               DF#
B: เราร้อง ฮาเลลูยา 
                  Em
เราร้อง ฮาเลลูยา 
                 C
เราร้องฮาเลลูยา 
                 G
องค์พระเยซูมีชัย 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน