เพลง องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

Intro: |A | D | A | E |

Verse1:
    A       D2/A                                      A
1: องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และทรงใหญ่ยิ่ง 
    D2/A                             F#m7
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ การสรรเสริญ 
     A               Bm7 Bm C#m D E
เป็นความชื่นบานนิรันดร์ 

Verse2:
    A          D2/A                             A
2: ชัย ในพระองค์เราคงมีชัย ตลอดเป็นนิตย์ 
    D2/A                    F#m7
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร 
    A         Bm7  C#m D E
เรากราบนมัสการ 

Chorus:
        A                                       C#m7
C: เราจึงอยากจะสรรเสริญ พระนามพระองค์ 
      D2                  A
และอยากจะขอบพระคุณที่ 
      Bm7       D
ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่ 
    A                         C#m7
เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา 
       D2                  A
เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
Bm7             D       A
เหนือฟ้าและโลกา สืบไป 

เพลง ชำระใจบาปของข้า

Verse:
    A              F#m             Bm       E7
1: ขอองค์พระเจ้า โปรดทรงสอนหนทาง 
  D       E7                 A
วิถีชอบธรรม และความจริง 
F#m         Faug      A/E              B/D#
ประทานใจอันมั่นคง ทั้งเชื่อฟังทุกอย่าง 
   Bm A/C# D     B/D#  E7
และใจยำ.....เกรง พระนาม 

Chorus:
         D                 E/D
C: ชำระใจบาปของข้า 
   C#m       F#m
ล้างข้าให้สะอาด 
     Bm
หมดสิ้นมลทิน 
   A/C#          D             E7
ทั้งสิ้น ตราบที่ข้าดำเนินชีวา 
    D                E/D
ชำระใจบาปของข้า 
C#m          F#m
ล้างข้าให้สะอาด 
       Bm
หมดสิ้นมลทิน 
   A/C#          D             E7
ทั้งสิ้น ตราบที่ข้าดำเนินชีวา 

End:
                 A
E: ในพระองค์ 

เพลง เชื่อจึงรับใช้

Intro : C  Am  F  G7 (2x)

Verse:
    C                                  Am
1: ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งชัยชนะ 
F                                  G7
ฉันขอน้อมรับพระองค์ และเชื่อวางใจ 
C                                  Am
ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งกำลัง 
           F          G7
และเป็นคำตอบ  แก่คนชอบธรรม 

Chorus:
       C           F             G7
C: ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
  C           F             G7
ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
Am                      D7
พระองค์เป็นโล่ล้อม เปี่ยมด้วยชัยชนะ 
     F                      G7               C
ฉันไม่หวาดหวั่น จะรับใช้พระองค์สืบไป 

เพลง ถวายตัวจึงรับใช้

Intro: Cmaj7 / Am7 / Am6 / F# / B7

Verse:
           Em                         Cmaj7
1: ท่านรู้ไหมว่าถูกเรียกมา  เพื่อรับใช้องค์จอมราชา 
          Am           B7                        Em D Em D B7
เป็นบรรณาการด้วยชีวิต  เป็นที่พอพระทัย 
     Em                            Cmaj7
จงถวายตัวให้พระองค์  เพื่อรับใช้องค์จอมราชา 
         Am            B7                        Em Bm Em Bm B7
เป็นบรรณาการด้วยชีวิต  เป็นที่พอพระทัย 

Chorus:
    Am7             D7              Gmaj7          Cmaj7
C: พระองค์ซื้อเราด้วยพระชนม์  เพราะทรงรักจึงไม่เสียดาย 
Am6                 B7            Em            E7
ประทานพระเยซู  พระบุตร  มาเป็นค่าไถ่แก่เรา 
Am7        D7        Gmaj7       Cmaj7
แม้เรานั้นไม่สมควร  ที่จะรับพระเมตตา 
Am           Bsus4   B7        Em
จงโมทนาพระคุณ  พระเจ้าของเรา 

เพลง เพียงผู้เดียว

Verse:
    G                           Bm
1: องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม 
C                                 Dsus4 D
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน 
G                            Bm
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง 
       Am           C            Dsus4 D
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด 

Pre-chorus:
         Bm           C
P: พระองค์ทรงสมควร 
    Bm                C
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว 

Chorus:
     D  G
C: ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา 
D/F#                   C                Am   Dsus4  D
ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์ 
          G
และข้าวางทุกสิ่ง 
           B/F#              Em
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ 
        C
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว 
     Am            D           G
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ 

เพลง จงมาเปล่งเสียง

Intro: (2x)
A / / / | E / / /

Verse:
  A           E
1: พระเยซู พระศิลา 
F#m      E            D
ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์ 
            A/C# D        A/E
ทุกวันเวลา.... ชั่วชีวิตข้า 
    F#m                  G   D/F# Esus  E  D/E
จะซ้องสรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
 A          E
  พระบิดา พระกำลัง 
F#m      E                 D
พระผู้เล้าโลมยามอ่อนล้า 
              A/C#  D               A/E
ทุกคนในหล้า.... พร้อมกับตัวข้า 
F#m          G  D/F#  Esus  E
ขอซ้องสาธุการนิ........รันดร์ 

Chorus:
     A             F#m         D              D/E  E
C: จงมาเปล่งเสียง โอ้สิ่งสรรพ ทั่วโลกา 
  A         F#m           D                Esus  E
ถวายบทเพลง ต่อพระพักตร์จอมโยธา 
 F#m                 E  D
ภูเขาสายน้ำ แสนชื่นบานร้องเพลง 
          E    F#m     E/G#
ยอพระนาม ของพระองค์ 
A                 F#m7      D              D/E  E
สรรเสริญพระนาม พระผู้ทรงสร้างโลกา 
  A             F#m7      D                  Esus  E
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงรักและเมตตา 
F#m                       D         E        A
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา.. นิรันดร์ 

Tag:
    F#m                       D         E  A
T: องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา 
F#m                       D         E        A
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา.. นิรันดร์ 

เพลง พระสหายพระเจ้าของฉัน

Verse1:
       D   F#m  G
1: ฉันรู้ทรงมีฉันในพระทัย 
            D                   A
พระองค์ทรงยอมตายเพื่อฉัน 
        D     F#m    Bm
จับตาเฝ้ามองดูด้วยความห่วงใย 
          Em    A      Bm
ทรงเป็นองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse2:
          D      F#m G
2: บาดแผลโบยตีที่บนพระกาย 
         D                   A
มงกุฎหนามวางบนพระเศียร 
              D       F#m Bm
ที่หลักประหารเขาแทงที่มือชอบธรรม 
            Em       A      Bm
เพราะทรงรักและทรงห่วงฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Chorus:
         A  Bm    G              D
C: พระผู้ ไถ่ ทำลายอบายในใจ 
A Bm          G              A
ชำระ ไถ่บาปฉันให้พ้นมลทิน 
                        Bm
พระทรงรู้ว่าฉันเป็นคนบาป 
    A                   G
จึงทรงยอมวายพระชนม์ 
       Em       A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse3:
         D           F#m     G
3: พระคุณของพระองค์ล้นในชีวี 
          D                 A
คำสรรเสริญจึงมีตอบแทน 
            D      F#m      Bm
จะรับใช้พระองค์แม้จนชีพวาย 
          Em   A      Bm
แด่พระองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

เพลง ดีใจจัง

Verse:
         C                Am
1: ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น 
    Dm                 G
ไม่มีวันไหนเหมือนวันอาทิตย์ 
     Em            Am          Dm
เป็นวันที่ฉันสุดแสนดีใจ ที่ได้มา 
    G
ได้มาบ้านพระองค์ 
     C              Am
ได้เจอพี่น้องที่ห่วงใยกัน 
    Dm                  G
ได้ฟังเรื่องของพระเจ้ารักฉัน 
    Em                     Am
ได้ร้องสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    Dm G        C
วันนี้ฉันมีความสุข 

Chorus:
                  F     G                Em  Am
C: สุขอยู่ในหัวใจจัง  อบอุ่นในหัวใจจัง 
    Dm
วันนี้ได้เข้ามาหา 
               C
พระองค์ที่รัก เรามากกว่าใคร 
             F G              Em         Am
ดีใจฉันดีใจจังได้มาสรรเสริญพระเจ้า 
Dm         G               C
ฉันดีใจจังเลยในวันอาทิตย์ 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน