เพลง พระเจ้ายิ่งใหญ่,จิตข้าสรรเสริญ

Verse 1:
    A    E7      A                        D
1: พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง 
         A                 E7            A
เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล 
E7          A                             D
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม 
              A          E                  A
เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า 

Chorus:
    E7           A           A7       D     A
C: จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)           A
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
E7           A           A7       D     A
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)           A
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

Verse 2:
    E7         A                       D
2: เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย 
                  A      E7              A
พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่ 
E7     A                            D
ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า 
                A            E             A
ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา 

Verse 3:
3: พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา 
เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า 
ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ 
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่ 

เพลง พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

 
1: เราเข้ามาด้วยใจที่ถ่อม 

เราเข้ามาต่อหน้าพระองค์ 

เราเข้ามานมัสการพระองค์ 

เราเทิดทูนด้วยสุดหัวใจ 

เราเทิดทูนหมดสิ้นวิญญาณ 

เราเทิดทูน นมัสการพระองค์ 

C: ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง 

บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน 

ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้ 

พระองค์อุ้มชูให้เราก้าวไป 

แม้ในวันมืดมน พระองค์ทรงเป็นบทเพลง 

C2: พระองค์ทรงนำตลอดวันคืน 

ในยามสิ้นหวังพระองค์เข้ามา 

ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง 

พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ประคองทุกครา 

แม้ในวันมืดมน พระองค์ทรงเป็นบทเพลง 

B: ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ 

เรานมัสการ เรานมัสการ 

ยามมีอันตราย เรานมัสการ 

เรานมัสการ เรานมัสการ 

 

เพลง เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

Verse1:
              D          F#m          G
1: เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ 
          D             F#m         Bm
เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ 
         D          F#m
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า 
          Bm                     Em  A7
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ 

Verse2:
              D           F#m         G
2: เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ 
          D               F#m         Bm
เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์ 
         D          F#m
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า 
          Bm                     Em  A7
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ 

Chorus:
                G    A7          D   F#m   B7
C: ข้าจึงสรรเสริญ ข้าจึงสรรเสริญ  พระองค์ 
Em         A7                     D    D7
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 
            G     A7          D   F#m  B7
ข้าจึงสรรเสริญ  ข้าจึงสรรเสริญ พระองค์ 
Em         A7                     D
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 

เพลง เราจะร้องเพลงสาธุการพระนาม

Verse1:
    G                   Cmaj7     D7
1: เราจะร้องเพลงสาธุการ พระนาม 
              Bm7   Em7
สาธุการพระนาม ยิ่งใหญ่ 
             Am7
เพราะพระนามพระองค์ 
         D7             Gmaj7
เกรียงไกรกว่าคำสรรเสริญ 
       G             Cmaj7    D7
เราจะร้องเพลงสาธุการ พระนาม 
              Bm7 C#m7 Em7
สาธุการพระนาม....ยิ่งใหญ่ 
             Am7
เพราะพระนามพระองค์ 
        D7  D  D7 D  G
เกรียงไกรกว่าคำสรรเสริญ 

Verse2:
                    Cmaj7  D7
2: จะถวายคำสดุดี เรื่อยไป 
                 Bm7    Em7
มอบพระเจ้าผู้ทรง ยิ่งใหญ่ 
            Am7
เพราะพระนามพระองค์ 
         D7             Gmaj7
เกรียงไกรกว่าคำสรรเสริญ 
                Cmaj7 D7
จะถวายคำสดุดี เรื่อยไป 
                 Bm7 C#m7 Em7
มอบพระเจ้าผู้ทรง....ยิ่งใหญ่ 
            Am7
เพราะพระนามพระองค์ 
        D7  D  D7 D  G
เกรียงไกรกว่าคำสรรเสริญ 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง พระเจ้ายิ่งใหญ่,จิตข้าสรรเสริญ

Verse 1:
    A    E7      A                        D
1: พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง 
         A                 E7            A
เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล 
E7          A                             D
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม 
              A          E                  A
เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า 

Chorus:
    E7           A           A7       D     A
C: จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)           A
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
E7           A           A7       D     A
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)           A
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

Verse 2:
    E7         A                       D
2: เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย 
                  A      E7              A
พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่ 
E7     A                            D
ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า 
                A            E             A
ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา 

Verse 3:
3: พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา 
เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า 
ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ 
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่