เพลง จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

Verse:
    D       F#m    G             D
1: จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า 
G                D                A    A7
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 
D             F#m        G                D
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ 
G    D       A7 D
ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา 

Chorus:
     D   F#m G  D     G   D   A7 D
C: ฮา..เล....ลู..ยา    ฮา..เล..ลู....ยา 
D   F#m G  D    G    D       A7  D
ฮา..เล....ลู..ยา    ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา 

เพลง พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด(พระองค์ทรง)»Nexus

Intro: | Am | F | G | Am

Verse:
    Am
1: พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด 
Am
พระองค์ทรงสถิตที่นี่ 
      F    G            Am
สำแดง..พระสิริ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

Chorus:
           F         F       Am
C: พระสิริอันทรงฤทธา ปกคลุมเรา 
        F       G          Am
ให้แม่น้ำของพระองค์ ท่วมไหล 
           F       G         Am
ให้แผ่นดินของพระองค์ ครองใจเรา 
      F              G
พระสิริอันทรงฤทธา 
        F        G       Am
เทลงมา พระสิริ เรืองรอง 

Bridge:
     F         G       D
B: ข้าไม่ได้หาพระหัตถ์ 
       F     G      C
แต่แสวงหาพระพักตร์ 

Tag:
    F                C
T: อยากรู้จักพระองค์ 
F                    C
ต้องการพบพระองค์ 
F                C
อยากรู้จักพระองค์ 
F                    C
ต้องการพบพระองค์ 
G         D            Esus   E
โปรดเทพระสิริ ณ ที่นี่ 

เพลง เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ/โปรดเจิมเรา

Verse:
            G              D/F#            Em7
1: เมื่อนมัสการ พระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ 
             C                      D          G
เชิญองค์พระวิญญาณ ประทับอยู่ในใจ 
                C                          D
ทรงเคลื่อนไหว ท่ามกลางพวกเราที่นี่ 
      Bm7                   Em
ให้ชีวิตเต็มด้วย การอัศจรรย์ 
          C         F              D
ให้เต็มล้นด้วย ไฟพระวิญญาณ 

Chorus:
             G             Bm  Em
C: โปรดเจิมเรา เจิมใจ....เรา 
           Am            G                D
ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
        G             Bm   Em
โปรดเจิมเรา เจิมใจ....เรา 
          Am                 D        G
ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่ง พระวิญญาณ 

เพลง ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

Verse:
           D      A7    D
1: ไม่ใช่ฤทธิ์  ไม่ใช่แรง 
          A7                 D      A7
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ 
       D      A7    D
ไม่ใช่ฤทธิ์  ไม่ใช่แรง 
          A7                 D      A7
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ 
         G                 D
C: ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
      A7                D
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
      G                  D
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
            A7               D
โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ 

เพลง ไฟ ไฟ ไฟ

Verse:
    F                  Dm
1: ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า 
Gm                     C7
ลอยลงมาเหนือพวกเรา 
 F             Dm
คริสเตียนไม่ควรซึมเซา 
Gm     C7       F
มาพวกเราร้องเพลง 

Chorus:
    F           Dm             Gm        C7
C: ขอองค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟลงมา 
 F            Dm             Gm     C7    F
ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟในใจข้า