เพลง พื้นฟ้าสวรรค์

Verse1:
  G             C     D                           C       G
1: พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า 
G                  C   D                               C         G
  ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ 

Chorus1:
  G                                C      D7
C: เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am    D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

Verse2:
  G                  C  D7                     C  G
2: ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี 
G               C    D7                        C   G
  ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า 

Chorus2:
 G                             C     D7
3: และพระองค์ฟื้นพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am   D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

เพลง พระนามพระองค์ทรงเกรียงไกร

Verse:
    G
1: พระนามพระองค์ทรงเกรียงไกร 
C       Am   F     Dm G
และยิ่งใหญ่ เหนือนามใด 
G
พระนามพระองค์ทรงเกรียงไกร 
C       Am   F     Dm G
และยิ่งใหญ่ เหนือนามใด 

Chorus:
   G                G7sus
C: พระองค์ครอบครอง 
C      G       Gm  F
ไม่มีผู้ใดอาจราวี 
Fm          C     Am
พระองค์สูงส่งยิ่งนัก 
D                    F          D
พื้นฟ้าสวรรค์ แซ่ซ้อง สรรเสริญ