เพลง ได้ยินเสียงของพระเจ้า

Verse1:
        D
1: ได้ยินเสียงของพระเจ้า 
     Gm  A7        D
เรียกข้า  ให้มาเข้าเฝ้า 
     D
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร 
    Em A7          D
ด้วยโลหิตจากกางเขน 

Chorus:
   D                  G  D
C: ขอพระองค์เมตตา 
    Em      A7
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้ 
D
ขอพระโลหิตจากกางเขน 
   Em    A7           D
ล้างบาป ให้สิ้นกรรมเวร 

Verse2:
     D
2: แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป 
    Em   A7             D
พระองค์ ประทานเรี่ยวแรง 
       D
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด 
      Em A7             D
โปรดให้  สะอาดผ่องใส 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า