เพลง โปรดดลหัวใจเรา

Verse:
    G            Am7  D7            G   Bm  Em
1: โปรดดลหัวใจเรา     ให้รักพระองค์ 
             Am
ด้วยสุดสิ้นดวงใจ 
     D7              G     C  G
และโดยสุดสิ้นวิญญาณ 

Chorus:
                   Am7 D7               G    Bm7  E
C: ให้รักพระองค์        ด้วยสุดสิ้นแรง กำลัง 
              Am7         D7
โปรดนำให้ใกล้พระองค์ 
                 G  C  G
ให้มากขึ้นทุกวัน 

เพลง พระองค์นำสู่เป้าหมาย

Intro: C F Am G/F

Chorus:
                     C                    F
C: ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นเป้าหมาย 
             Am                       G7
ทรงเป็นผู้เดียวที่นำฉันไปปลายทาง 
                C                   F
ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นเป้าหมาย 
              Am             G7    C
พระองค์ผู้เดียวที่ควบคุมทุกสิ่งไว้ 

Verse1:
    C                    F
1: บางทีฉันมองเป้าหมายยังไกลห่าง 
 C                      F
บางทีปลายทางอยู่สูงเกินกำลัง 
C                   F               Am
แม้ได้เทใจออกทั้ง เทกายสุดแรง 
       Dsus4         G7
น่าเสียดาย ไม่เห็นทาง 

Verse2:
     C                         F               C
2: สรรเสริญพระองค์ที่ได้ ดำเนินเข้ามา 
                     F                     C
นำพาให้คำปรึกษา  และเดินเคียงกาย 
                     F               Am
ทั้งทรงจูงมือให้ฉัน ไปยังเป้าหมาย 
            Dsus4   G7
และได้พบทาง สู่ที่สูง 

เพลง เชื่อจึงรับใช้

Intro : C  Am  F  G7 (2x)

Verse:
    C                                  Am
1: ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งชัยชนะ 
F                                  G7
ฉันขอน้อมรับพระองค์ และเชื่อวางใจ 
C                                  Am
ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งกำลัง 
           F          G7
และเป็นคำตอบ  แก่คนชอบธรรม 

Chorus:
       C           F             G7
C: ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
  C           F             G7
ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
Am                      D7
พระองค์เป็นโล่ล้อม เปี่ยมด้วยชัยชนะ 
     F                      G7               C
ฉันไม่หวาดหวั่น จะรับใช้พระองค์สืบไป 

เพลง ชีวิตนี้เป็นของพระองค์

Intro : E (4x)

Verse:
    E                    A
1: ในพระนิเวศน์พระองค์ 
C#m    B7sus4
  อบอุ่นในพระคุณ 
E                      A
ปลอดโปร่งและได้ผ่อนคลาย 
C#m       B7sus4
สงบยามเข้ามา 
F#m       C#m
ดวงใจข้าได้ชื่นฉ่ำ 
A                        E   F#m
ในความรักความเมตตา 
A               C#m  B7sus4  B7
วิญญาณข้าได้สัมผัส พระองค์ 

Chorus:
        E G#m      A              B7
C: ข้าขอถวาย รับใช้ตามน้ำพระทัย 
      C#m    G#m    A            B7
และจะขอติดตาม จะรักภักดี สุดใจ 
                        A
ให้พระองค์เป็นเจ้านาย 
C#m                A   E
จะรับใช้จนกว่าชีพวาย 

End:
                           A
E: ให้พระองค์เป็นเจ้านาย 
C#m                A   E
จะรับใช้จนกว่าชีพวาย 

เพลง โปรดนำทาง

Intro: Em D C Em D A
    Em    D                C
1: ฉันจะไปถ้าทรงเรียกใช้ 
Em   D             C
แม้หนทางไม่มีจุดหมาย 
Em    D/F#          G           C
ที่ฉันจะไป เพราะฉันเชื่อพระดำรัส 
Em           D         A9
ถ้าทรงเรียกใช้ฉันจะไป 
    Em    D              C
2: แม้ชุมชนไม่เคยได้ยิน 
Em     D                C
แม้แดนดินไม่เคยก้าวเดิน 
Em    D/F#          G            C
ที่ฉันจะไป เพราะฉันเชื่อพระดำรัส 
Em           D         A9
ถ้าทรงเรียกใช้ฉันจะไป 
           C             G
C: พระบิดา โปรดนำทาง 
     Am7                 D7           G
จิตใจข้าพระองค์อยากทำตามพระทัย 
       C             G
พระบิดา โปรดนำทาง 
         Am7            D7    C
โปรดนำข้าพระองค์จนวันสุดท้าย 

เพลง พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต/โปรดนำไปถึงกางเขน

Verse:
    C                      F        C
1: พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า 
C                G7
ทรงเป็นสง่าราศี 
C                     F      C
อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม 
C            G7     C
โปรดนำไปถึงกางเขน 

Chorus:
  Dm         G7     C
C: อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน 
Dm        G7       C
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน 
Am        Em       F       C
อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน 
C            G7     C
โปรดนำไปถึงกางเขน 

Verse2:
2: ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า 
ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า 
ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา 
เมื่อบรรจุในอุโมงค์ 

Verse3:
3: อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา 
ที่นำเครื่องหอมบูชา 
ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า 
โปรดนำไปถึงกางเขน 

Verse4:
4: ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน 
ทุกวันจะแบกเดินตาม 
ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู 
เพราะพระองค์แบกแทนข้า 

เพลง นิมิตพระเยซู

Verse1:
    E
1: นิมิตพระเยซู ต่อทุกชาติพันธ์ 
                          F#m G#m  A B7
นิมิตในใจ ต่อแผ่นดินนี้ 
          E                    E7
ขอมีสันติสุข และมีความชื่นบาน 
   F#m  G#m     A    B7           E   E7
การฟื้นฟูใหญ่จากฟ้ามาสู่ทุกชาติพันธ์ 

Chorus:
              C#m                      B7
C: ทุกลิ้นจะสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            C#m                 F#m G#m A B7
ทุกเข่าจะพร้อมก้มกราบนมัสการ 
   C#m            A
เปิดฟ้าเทพระพรลงมา 
         C#m              B7
และฟังเสียงทูลต่อพระองค์ 
      F#m       G#m   A
ทรงเคลื่อนพระหัตถ์ฤทธา 
        B7          E
เหนือบรรดาคนไทย 
      F#m      G#m    A
ทรงเคลื่อนพระหัตถ์ฤทธา 
        B7               E
เหนือบรรดาทุกชาติพันธุ์ 

Verse2:
    E
2: นิมิตพระเยซู ต่อประเทศไทย 
                          F#m G#m  A B7
นิมิตในใจ ต่อแผ่นดินนี้ 
          E                    E7
ขอมีสันติสุข และมีความชื่นบาน 
   F#m  G#m     A    B7           E   E7
การฟื้นฟูใหญ่จากฟ้ามาสู่ประเทศไทย