เพลง ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า

Verse1:
             D            C      G         D
1: ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอนของข้า 
        D             C          G               D
ยามข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยใจต้องการพึ่งพา 

Chorus:
                   A   Asus/A G
C: และยามเมื่อใจของข้า..ระอา 
                  D
ขอพระทรงเมตตา 
                   Em  A7
ให้ข้าใกล้พระศิลา 
                D
ที่สูงกว่าข้าพระองค์ 

Verse2:
  A           D               C9     G          D
2: เพราะพระเจ้าทรงเป็น ที่ลี้ภัย..และพระศิลา 
          D                 Dsus4 C9      G   D  Dsus4
ป้อมปราการมั่นคง โอบล้อมพิทักษ์รักษา 

เพลง Hear My Cry Oh Lord

Verse1:
1: Hear my cry, O Lord attend unto my prayer 
From the ends of the earth, will I cry out to Thee 

Chorus:
C: And when my heart is overwhelmed 
Lead me to the Rock 
That is higher than I 
That is higher than I 

Verse2:
2: For You has been, a shelter unto me 
A high tower, Lord, against the enemy 

เพลง ลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้า

Verse:
       Dm                   A7       Dm
1: ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า 
      F                           Gm   A7
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน 
    Dm
ชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนาม 
.
ร้องสรรเสริญพระนาม 
                         A7               Dm
ร้องสรรเสริญพระนาม โอ้ อิสราเอล 

Chorus:
           Bb           F
C: ทรงเป็นความสว่าง 
        C                     Dm
พระศิลาของเราชาวเมืองฟ้า 
Bb         F             Edim         A7
เราจะไม่กลัว ในพระองค์เราวางใจ 

เพลง Arise O Children of Israel

Verse:
1: Arise O children of Israel 
Sing praises unto thy maker 
With dancing sing and rejoice in Him 
Sing and rejoice in Him 
Sing and rejoice in Him O Israel 

Chorus:
C: The Lord is my light 
And the rock of my Salvation 
Whom shall I fear? in Him will I trust 

เพลง ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า

Verse:
      Dm
1: ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า 
Dm
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย 
               Gm         Am          A7         Dm
เพราะพระเจ้าเป็นกำลังเเละบทเพลงของข้า 
        Bb     C          Dm
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย 

Chorus:
     D7       Gm   C               F      Dm
C: ลาลาลาลา ลาลา ลาลาลาลา ลาลา 
            A7                               Dm
ลาลาลาลา ลาลาลาลา  ลาลาลาลา 
D7       Gm   C               F      Dm
ลาลาลาลา ลาลา ลาลาลาลา ลาลา 
            A7                               Dm
ลาลาลาลา ลาลาลาลา  ลาลาลาลา 

เพลง จงสรรเสริญแด่พระเจ้าจอมโยธา

  Dm                                 A 
1: จงสรรเสริญแด่พระเจ้าจอมโยธา 
    C                                  Dm
ถึงความรอดของพระองค์ทุกเวลา 
                                 A7
จงสรรเสริญพระเกียรติพระสิริ 
   C                        Dm
ทั่วแผ่นดินจงถวายสาธุการ 
  Bb       Dm           C
C: เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
  B    Dm
ทรงฤทธิ์ทรงสง่าราศี 
     Bb    Dm  Bb
จงชื่นชมยินดี ร้องสรรเสริญ 
  A7
ฮาเลลูยา 

เพลง โดยพระเจ้า(..พวกเราจึงมีกำลัง)

Verse:
    Dm                        A
1: โดยพระเจ้า พวกเราจึงมีกำลัง 
Gm                Dm
โดยพระองค์ ศัตรูนั้นต้องล้มลง 
               A                                            Dm
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย จอมโยธา 

Chorus:
       C               F
C: ชัยชนะ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง 
           Gm                 A
และทรง ให้เราเป็นไท 
 C                   F
โดยพระคำ ที่ได้ทำลายศัตรู 
Gm                        A
โอ้ชาวโลกจงสรรเสริญว่า 

End:
     Dm
E: จอมโยธา จอมโยธา 

เพลง Through our God/Victory Song

Verse:
1: Through our God we shall do valiantly 
It is He who will tread down our enemies 
We'll sing and shout His victory Christ is King 

Chorus:
C: For God has won the victory 
And set His people free 
His word has slain the enemy 
The earth shall stand and see that 

End:
E: Christ is King, Christ is King 

เพลง พระสิริ โอ พระสิริ

Intro: G

Verse:
    G          Bm
1: พระสิริ โอ พระสิริ 
C      D    G
พระเจ้าจอมราชา 
G          Bm
บริสุทธิ์ งดงามสง่า 
C     D          G
จอมราชาของเรา 

Chorus:
            C          D      Bm  Em
C: เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ 
        C        D               G
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา 
      C           D            Bm       Em
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

End:
       C                 D         G
E: ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

Tag:
          C           D            Bm       Em
T: ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

เพลง Glorious So Glorious

Verse:
1: Glorious, so Glorious 
Christ the King of kings 
Beautiful in holiness 
Lord of everything 

Chorus:
C: We will bow down our knees to worship You 
With hearts of praise and sacrifice 
For You are alone with righteousness 
Ruling heaven and earth from above 

End:
E: Ruling heaven and earth from above 

Tag:
T: For You are alone with righteousness 
Ruling heaven and earth from above 

เพลง พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Verse:
    A         F#m
1: พระเยซู เราน้อมรับพระองค์ 
D                            A
ประกาศพระองค์ เป็นราชา 
F#m             C#m
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา 
D                       E7
เรายกพระองค์ นมัสการ 

Chorus:
     A                 F#m
C: นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E7           A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E             A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
           D        E7   A
เชิญพระเยซูประทับที่นี่ 

เพลง Jesus We Enthrone You

Verse:
1: Jesus, we enthrone You 
We proclaim You are King 
Standing here in the midst of us 
We lift Your name in our praise 

Chorus:
C: We worship You Build Your throne 
We worship You Build Your throne 
We worship You Build Your throne 
Come Lord Jesus and take Your praise 

เพลง เรากราบนมัสการ

Verse:
     A          C#m  D
1: เรากราบนมัส....การ 
          E          A
คุกเข่าต่อพระบาท 
        C#m     D
โอ ผู้ทรง....ราศี 
     Dm     A         Dm G   A
เราพบพระองค์  เราพบพระองค์ 

Chorus:
           D         E7      C#m     F#m
C: ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกิน กว่าที่ได้เข้ามา 
           Bm     E                      A    A7
น้อมวันทา สรรเสริญตรงหน้าบัลลังก์ 
             D            E7
แสนประเสริฐ ที่พระสิริ 
C#m          F#m
ส่อง เราด้วยพระคุณ 
  Bm     E                  A
ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ 

เพลง Down At Your Feet O Lord

Verse:
1: Down at Your feet, O Lord 
Is the most high place 
In Your presence Lord 
I seek Your face, I seek Your face 

Chorus:
C: There is no higher calling no greater honor 
Than to bow and kneel before Your throne 
I'm amazed at Your glory 
Embraced by Your mercy 
O Lord, I live to worship You 

เพลง องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

Verse:
    A        D          A        D
1: องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม 
            A/C#       Bm  E7
นมัสการด้วย  จิตวิญญาณ 
        F#m F#       A/EB9/Eb  D
เราสรรเสริญ    ถวายใจเป็นเครื่องบูชา 
          E7     A
นมัสการ องค์จอมราชา 

Chorus:
                       A    E/Ab F#m A/E  D
C: เราเปล่งเสียงร้อง       ฮาเลลูยา 
                    E7   A
แด่องค์จอมราชา 
             A    E/Ab F#m A/E  D
เราเปล่งเสียงร้อง       ฮาเลลูยา 
                    E7   A
แด่องค์จอมราชา 

เพลง Glorious Father, We Exalt You

 verse:
1: Glorious Father, we exalt You 
We worship honour and adore You 
We delight to be in Your presence, O Lord 
Magnify Your Holy name 

Chorus:
C: And we sing come Lord, Jesus 
Glorify Your name 
And we sing come Lord, Jesus 
Glorify Your name 

เพลง แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

Verse:
    Bb          Dm7
1: ข้า ขอโมทนา 
                          G7
พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า 
Cm
แม้ ข้าไม่สมควร 
         Cm7                        Ebm
แต่พระองค์ ประทานความรักมั่นคง 
       Bb                                  Gm
เสียงสรรเสริญ ของฑูตสวรรค์มากมาย 
              Em7            Ebm
ไม่อาจบรรยาย เสียงในใจข้า 
                D         E7          G7
มอบแด่พระองค์ ด้วยรักและโมทนา 
 Eb     Cm Bb
ตลอดชั่วนิรันดร 

Pre-chorus:
    F7     Bb           Dm7 G7
P: แด่พระเจ้า  ด้วยคำสรรเสริญ 
         Cm          Ebm F7
แด่พระเจ้า ด้วยคำสรรเสริญ 
          D             Gm
แด่พระเจ้า  ด้วยคำสรรเสริญ 
      Em7       Cm F7
สรรเสริญ  พระบารมี 

Chorus:
             Bb      Dm7  G7
C: ด้วยโลหิต ไถ่ชีวิตข้ามา 
       Cm           Ebm F7
ด้วยฤทธา  ทรงชุบชีวิตข้า 
          D7         Gm C7
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ 
      Bb        Cm Bb
สรรเสริญ พระบารมี 

Bridge:
    Bb            Am          D7
B: ข้าขอถวายเกียรติ ด้วยชีวิต 
                 Gm            Gm7
และให้เป็นสิ่งที่ทรงพอพระทัย 
              Eb         Gm
ให้ข้า สรรเสริญ สรรเสริญ 
                       C7                  F7
ด้วยพระองค์ทรง วายพระชนม์ เพื่อข้า 

เพลง My Tribute(To God be the glory)

Verse:
1: How can I say thanks 
For the things that You have done for me 
Thing so undeserved 
Yet You gave to prove Your love for me 
And the voices of a million angels 
could not express my gratitude 
All that I am and ever hope to be 
I owe it all to Thee 

Pre-chorus:
P: To God be the glory 
To God be the glory 
To God be the glory 
For the things He has done 

Chorus:
C: With His blood, He has saved me 
With His pow'r, He has raised me 
To God be the glory 
For the things He has done 

Bridge:
B: Just let me live my life and 
Let it be pleasing Lord to Thee 
And should I gain any praise 
Let it go to Calvary, Calvary