เพลง จิตใจฉันอาลัย

Verse:
    D     Em  D/F# Gmaj7  A
1: จิตใจฉันอาลัย    หาที่พึ่งพา 
D           Bm7    Asus  A
อยากจะสัมผัส พระองค์ 
D          Em         D   Gmaj7 A
อยากสรรเสริญ เยินยอ นมัสการ 
D           Em7        A7sus D
ด้วยจิตวิญญาณ และความจริง 

Chorus:
  Bm                  G      D
C: แม้นกยังหาที่อาศัย ทำรัง 
   Em7  A        D  Bsus  F#
อยู่ใน นิเวศน์คุ้มภัย 
Bm                   G       D
ฉันจึงเข้ามาปรารถนา พึ่งพา 
      F          G     Asus  A
และพักพิงอยู่ในพระองค์ 
Bbmaj7  C       D
พักพิงอยู่ในพระองค์ 

เพลง เรามาร่วมชุมนุมกัน

                      F    F7             Bb
เรามาร่วมชุมนุมกัน  สรรเสริญพระเจ้า 
                     C7                 F
เรามาร่วมชุมนุมกัน  ด้วยใจสรรเสริญ 
       F                               F7          Bb
ความยินดีที่แสนดีเลิศ ความยินดี ก็ได้บังเกิด 
                    C7                     F
เรามาร่วมชุมนุมกัน  สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง เชื่อจึงรับใช้

Intro : C  Am  F  G7 (2x)

Verse:
    C                                  Am
1: ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งชัยชนะ 
F                                  G7
ฉันขอน้อมรับพระองค์ และเชื่อวางใจ 
C                                  Am
ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งกำลัง 
           F          G7
และเป็นคำตอบ  แก่คนชอบธรรม 

Chorus:
       C           F             G7
C: ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
  C           F             G7
ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
Am                      D7
พระองค์เป็นโล่ล้อม เปี่ยมด้วยชัยชนะ 
     F                      G7               C
ฉันไม่หวาดหวั่น จะรับใช้พระองค์สืบไป 

เพลง พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อม

Verse:
          C
1: พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมในชีวิตข้า 
                                       G7
พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมในชีวิตข้า 
      C        C7     F
ป้องกันศักดิ์ศรีและชูกำลังใจ 
      G7                              C
พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมในชีวิตข้า 

Chorus:
         F               G7            C
C: เมื่อข้าร้องทูลพระองค์ด้วยสุดใจ 
      F                G7         C
เมื่อข้าร้องทูลพระองค์สุดกำลัง 
      F                G7           C
เมื่อข้าร้องทูลพระองค์ด้วยสุดใจ 
      F                                 G7
พระองค์ทรงเมตตาตรัสตอบทุกครั้ง 

เพลง องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

Verse1:
    D
1: องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ 
                                  A7
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร 
 D                   Bm
ชาวสวรรค์และโลกา 
 D                Bm
พากันร้องสรรเสริญว่า 
 D                  A7     D
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ 

Verse2:
    D
2: เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
                              A7
เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร 
 D                   Bm
ชาวสวรรค์และโลกา 
 D                Bm
พากันร้องสรรเสริญว่า 
 D              A7     D
เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

เพลง ข้าต้องการพระองค์

Verse:
    C                C7          F            C
1: ข้าต้องการพระเยซู  ยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา 
        C              Em             Dm        G7
อยากเป็นศิษย์พระองค์  ยิ่งกว่าเศรษฐีเงินตรา 
    C                C7          F             C
ข้าต้องการพระเยซู  ยิ่งกว่าบ้านเรือนไร่นา 
         C        Em    Dm  G7 C
อยากให้พระเยซู  นำทางชีวา 

Chorus:
           G7                  C
C: พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้า 
           G7             C
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา 
    C                C7         F      C
ข้าต้องการพระเยซู ยิ่งกว่าเป็นราชา 
         C   G7   C
ซึ่งโลกนี้ไม่มีให้ข้า 

เพลง พระนามพระองค์บริสุทธิ์

Intro: F/A G/B F C Gsus C

Verse:
    C         C/B     F/A C/G
1: พระนามพระองค์บริสุทธิ์ 
      F          C/E       Dm/C G
แผ่นดินโลกนี้เต็มด้วยพระสิริ 
C     C/B         F/A      C/G
สรรพสิ่งทั่วหล้า ซ้องสรรเสริญ 
F           C/G             E7
ถวายพระเกียรติ แด่พระองค์ 

Pre-chorus:
    Am D7     G/F     C
P: พระสิริ ทอแสงบนเรา 
      Fmaj7  C/E     Dm7 G7
ให้โลกรู้  ยังทรงพระชนม์ 

Chorus:
         C          Em       F
C: ฟ้าสวรรค์แซ่ซ้องสรรเสริญ 
Dm7          G7
แด่พระองค์ผู้งดงาม 
     Em7           Am
พระนามผู้ทรงสมควร 
       F           G7    C
ฮาเลลูยา องค์จอมราชา 

End:
           F           G7    C
E: ฮาเลลูยา องค์จอมราชา 

เพลง พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

C       G    Cmaj7         Dm
  พระบิดาในสวรรค์  เรารักพระองค์ 
    G7                       C   Fmaj/G
เรายกพระนามพระองค์บูชา 
         C            Cmaj7                Dm
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญ 
       Dm/G    G7            C
ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี 
   G7           C      Cmaj7   Dm
C: สาธุการพระนาม    องค์ทรงฤทธา 
  G7                         C
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์ 
G7            C    Cmaj7   Dm7
สาธุการพระนาม   องค์ทรงฤทธา 
     G7          C
ทรงเป็นราชานิรันดร์ 

เพลง ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

Verse:
  C  F           G7       C       Am
1: ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า 
F            G7                C  C7
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า 
F             G7         E           Am
ยกนามพระองค์ดั่งธงชัยในท้องนภา 
F           G7                 C
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า 

เพลง ได้ยินเสียงของพระเจ้า

Verse1:
        D
1: ได้ยินเสียงของพระเจ้า 
     Gm  A7        D
เรียกข้า  ให้มาเข้าเฝ้า 
     D
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร 
    Em A7          D
ด้วยโลหิตจากกางเขน 

Chorus:
   D                  G  D
C: ขอพระองค์เมตตา 
    Em      A7
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้ 
D
ขอพระโลหิตจากกางเขน 
   Em    A7           D
ล้างบาป ให้สิ้นกรรมเวร 

Verse2:
     D
2: แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป 
    Em   A7             D
พระองค์ ประทานเรี่ยวแรง 
       D
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด 
      Em A7             D
โปรดให้  สะอาดผ่องใส