เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(ข้าจะชื่นชม)

 verse:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ[แน่ใจ] พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะชื่นชม เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

เพลง ขอความรักขอฤทธา

Verse:
    Em           Cmaj7      Bm7
1: ขอความรัก    ขอฤทธา 
                          Em
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล 
Em           Cmaj7      Bm7
ขอความรัก    ขอฤทธา 
                          Em
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล 

Chorus:
                     Am7                     Em
C: เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงจิต 
                  Am7                      Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงใจ 
                  Am7                    Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นกำลัง 
                     Cmaj7 Bm7           Em
เพราะทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า 

เพลง เพราะพระนามบริสุทธิ์

Intro: G D Am Em (2x)

Verse:
        Em               D
1: ลูกผ่านเข้าไปในที่อภิสุทธิ์ 
     Am           D           Em
ลูกเข้าไปโดยโลหิตของพระองค์ 
     Em            D
ลูกนมัสการพระองค์ผู้เดียว 
   Am    D                Em
ผู้เดียวมีพระนามว่า เราเป็น 

Chorus:
           G    D    Am  Em
C: ลูกนมัสการ นมัสการ 
      G    D    Am  Em
ลูกนมัสการ นมัสการ 
          D        C     D       Em
เพราะพระนามบริสุทธิ์ วิสุทธิ์ จริง 
          D        C     D       Em
เพราะพระนามบริสุทธิ์ วิสุทธิ์ จริง 

End:
              D        C     D       Em
E: เพราะพระนามบริสุทธิ์ วิสุทธิ์ จริง 
          D        C     D       Em
เพราะพระนามบริสุทธิ์ วิสุทธิ์ จริง 

เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

     Em
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่ 
C     Bm     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 
Em
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า 
C     Bm     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 
              G                       Am
C: องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา 
C     D       B7
จิตข้าขอสรรเสริญ 
      Em
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน 
C     Bm     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

เพลง ตรึงชีวิตที่เหลือ

Bb           Cm7                Dm7        Ebmaj7 
1: เมื่อทรงเขย่าดวงใจ ดวงนี้ให้สั่นไหว 
Bb           Cm7               Dm7        Ebmaj7
ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป 
Bb         Cm7               Dm7      Ebmaj7
2: เสด็จลงจากสวรรค์ ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่ 
Bb             Cm7             Dm7        Ebmaj7
ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คน ซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ 
B  F/A             F          Bbsus    B
ข้าอยากจะรู้พระเยซู ทุกข์ทนแค่ไหน 
Cm7    Dm7   Ebmaj7              F
คำว่ายอมจำนน มีค่ามากเท่าไร 
Ebmaj7   F              Dm7        G/F     Gm7
C: แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง ของความรู้สึก 
Cm7       F     Bbmaj7    Bb
ที่พระเยซูสละชีวิต เพื่อให้ชีวิต 
Ebmaj7  F    Dm7    G/F  Gm7
ขอมอบดวงใจ ทั้งวิญญาณจิต 
     Cm7     F          Bb
ตรึงชีวิตที่เหลือของข้า ไว้กับพระองค์ 


เพลง โกละโกธา 1

       Bm
ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา 
           G                             F#
โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า 
  Bm                       G
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง 
        Bm      F#          Bm
จนได้พบทางแห่งโกละโกธา 
     Bm
ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน 
         G                                 F#
ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา 
      Bm                   G
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป 
         Bm    F#              Bm
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า 
     Bm
C: ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์ 
           G                       F#
รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล 
         Bm                   G
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า 
       Bm       F#             Bm
ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป 
          Bm
แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า 
      G                         F#
เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน 
          Bm                       G
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า 
       Bm  F#                  Bm
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์