เพลง มีองค์พระคริสต์ข้างกาย

Verse 1
องค์ราชา เรามาวิงวอนพระองค์
มาชำระและสถิต
อยู่ในท่ามกลางพวกเรา
ใจเราเพียรรอคอยจะได้
พบพักตร์พระองค์
ยืนในเงาของพระสิริ
ศิลาที่เราเทิดทูน

Chorus
เพราะฉัน นั้นรักพระเยซู
จะถวาย รับใช้ไม่จืดจาง
จะขอ น้อมรับน้ำพระทัย
จะมี องค์พระคริสต์ข้างกายสืบไป

Verse 2
ทางชีวีจะเดินอยู่ในทางความจริง
ทางชีวิตของฉันคือน้ำพระทัย
เพราะเราเป็นเหมือนทาสพระองค์
เดินๆ ตาม ทำการงาน
มีพระคริสต์สถิตอยู่
โอ ใจฉันต้องการแต่พระองค์

End
จะมีองค์พระคริสต์ข้างกายสืบไป

เพลง By Your Side

Verse 1
Oh dear God we ask for Your favour
Come and sweep through this place
Oh we desire You
I just want to be with You
Be where You are
Dwell in Your presence oh God
Oh I want to walk with You

Chorus
And I will climb this mountain
And I'll step off the shore
And I have chosen to follow
And be by Your side forever more

Verse 2
Tell me what You want me to do Lord, God
Tell me what You want for my life
Its Your's Oh God it's Yours
Do Your will, have Your way
Be Lord, God in this place
Oh I want Your will to be done

End
And be by Your side forever more

เพลง ในที่ลึกลับ,ข้าอยากรู้จักพระองค์»Glory M

Verse 1
ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด
ณ ที่นั่นพระองค์ทรงอยู่
ในที่ลึกลับ ช่วงเวลาที่ข้ากำลังรอ
เฝ้าแต่พระองค์
เพราะข้าอยากรู้จักพระองค์

Chorus
ข้าอยากรู้จักพระองค์
อยากได้ยินเสียงพระองค์
ข้าอยากรู้จักพระเจ้า
ข้าอยากรู้จักพระองค์
ข้าอยากจะได้สัมผัส
ข้าอยากรู้จักพระเจ้า

Verse 2
ข้ากำลังไขว่คว้า ไปถึงที่สูงสุด
เพื่อข้าจะได้รางวัล
ดำเนินต่อไป ข้าจะก้าวไปไม่มีสิ่งใด
ที่จะขวางได้
เพราะอยากรู้จักมากขึ้น

เพลง In The Secret/I Want To Know You

Verse 1
In the secret, in the quiet place
In the stillness You are there
In the secre, in the quiet hour
I wait only for You
'Cause I want to know You more

Chorus
I want to know You
I want to hear Your voice
I want to know You more
I want to touch You
I want to see Your face
I want to know You more

Verse 2
I am reaching for the highest goal
I might receive the prize
Pressing onward, pushing every hindrance aside
Out of my way
'Cause I want to know You more

เพลง โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

Verse 1
นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา
เปิดตาใจเราทุกคน
ให้อัศจรรย์ของพระองค์ เกิดในพวกเรา

Chorus
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
ให้คนไทยได้มีความหวัง
โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ
ให้คนไทยเห็นความสว่าง
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย
ให้พระพรหลั่งไหล ไปถึงคนไทยทุกคน

เพลง Lord Please Bless Over Thailand

Verse 1
This is the prayer from us all
This is the prayer from our hearts
Let the Holy Spirit pour out
And open all of our eyes
Let the miracle of Jesus be among us

Chorus
Lord, please bless over Thailand
Let the Thai have heavenly hope
Open our eyes and our hearts
Let the Thai see Jesus' light
Lord, please bless over Thailand
To go into Your will
May Your blessings flow through all o'er the Thai

เพลง ทุกวันเวลา | W501

Verse 1
ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ

Chorus
ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ
ขอสรรเสริญพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเรา
ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
ถวายคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

End
ถวายคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

เพลง All Day And Night

Verse 1
All day and night I love to be close to You
All day and night I love to be in Your love
All day and night I worship You
All day and night I thank You
To the God most high who's worthy to be praised

Chorus
I worship You with all my heart
I worship You my Lord, my King
Move within our lives
With the power from The Holy Ghost
Fill my heart with Your victory
Let Your joy over flow in me
I will offer praise
To the Lord forevermore

End
I will offer praise
To the Lord forevermore