เพลง มีองค์พระคริสต์ข้างกาย

Verse 1
องค์ราชา เรามาวิงวอนพระองค์
มาชำระและสถิต
อยู่ในท่ามกลางพวกเรา
ใจเราเพียรรอคอยจะได้
พบพักตร์พระองค์
ยืนในเงาของพระสิริ
ศิลาที่เราเทิดทูน

Chorus
เพราะฉัน นั้นรักพระเยซู
จะถวาย รับใช้ไม่จืดจาง
จะขอ น้อมรับน้ำพระทัย
จะมี องค์พระคริสต์ข้างกายสืบไป

Verse 2
ทางชีวีจะเดินอยู่ในทางความจริง
ทางชีวิตของฉันคือน้ำพระทัย
เพราะเราเป็นเหมือนทาสพระองค์
เดินๆ ตาม ทำการงาน
มีพระคริสต์สถิตอยู่
โอ ใจฉันต้องการแต่พระองค์

End
จะมีองค์พระคริสต์ข้างกายสืบไป

เพลง ในที่ลึกลับ,ข้าอยากรู้จักพระองค์»Glory M

Verse 1
ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด
ณ ที่นั่นพระองค์ทรงอยู่
ในที่ลึกลับ ช่วงเวลาที่ข้ากำลังรอ
เฝ้าแต่พระองค์
เพราะข้าอยากรู้จักพระองค์

Chorus
ข้าอยากรู้จักพระองค์
อยากได้ยินเสียงพระองค์
ข้าอยากรู้จักพระเจ้า
ข้าอยากรู้จักพระองค์
ข้าอยากจะได้สัมผัส
ข้าอยากรู้จักพระเจ้า

Verse 2
ข้ากำลังไขว่คว้า ไปถึงที่สูงสุด
เพื่อข้าจะได้รางวัล
ดำเนินต่อไป ข้าจะก้าวไปไม่มีสิ่งใด
ที่จะขวางได้
เพราะอยากรู้จักมากขึ้น

เพลง โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

Verse 1
นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา
เปิดตาใจเราทุกคน
ให้อัศจรรย์ของพระองค์ เกิดในพวกเรา

Chorus
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
ให้คนไทยได้มีความหวัง
โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ
ให้คนไทยเห็นความสว่าง
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย
ให้พระพรหลั่งไหล ไปถึงคนไทยทุกคน

เพลง ทุกวันเวลา | W501

Verse 1
ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ

Chorus
ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ
ขอสรรเสริญพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเรา
ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
ถวายคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

End
ถวายคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์