เพลง สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ

Verse1:
    D            Bm         A        D
1: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 
  G                   D
ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา 
A     D   A   E7   A
เวลาเช้าควรข้าพเจ้า 
D    A          E7          A7
ร้องเพลงสรรเสริญพระนาม 
D            Bm         A        D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 
G                    D
แด่พระเจ้าผู้เมตตา 
Bm D       G   D
ปรากฏเป็นสามนั้น 
Em     A7        D
คือพระเจ้าเดียวกัน 

Verse2:
2: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 
ชาวสวรรค์ ชาวโลกา 
ชวนกันมาถวายพระเกียรติ 
แด่ผู้เป็นเจ้าองค์เดียว 
องค์ผู้บริสุทธิ์นั้น 
ควรมนุษย์จะบูชา 
ผู้ทรงสภาพอยู่ 
ตลอดกาลเวลา 

Verse3:
3: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 
แม้บางครั้งความมืดบัง 
ทำให้ตาคนบาปเรานี้ 
ไม่อาจเห็นรัศมี 
แต่พระองค์ยังเป็นอยู่ 
ไม่มีใครเทียบเทียมได้ 
สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดช 
ความรักความเมตตา 

Verse4:
4: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 
ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา 
ราชกิจพระองค์สำแดง 
อำนาจในจักรวาล 
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 
ผู้ทรงรักชาวโลกา 
ปรากฏเป็นสามนั้น 
คือพระเจ้าเดียวกัน. 

เพลง ลุกช่วงโชติในใจข้า

Verse1:
    C
1: พระเจ้าทรงโปรดประทาน 
F               C
อำนาจฤทธิ์เดชลงมา 
C
เพื่อทรงพิทักษ์รักษา 
                    G7
พระคุณทรงโปรดให้ข้า 
C
เมื่อพระวิญญาณลงมา 
F                    C
เพื่อทรงเป็นผู้บัญชา 
C
ความรักรุ่งเรืองนักหนา 
F         G7     C
ลุกช่วงโชติในใจข้า 

Chorus:
     C
C: ลุกช่วงโชติในใจข้า
F              C
ลุกช่วงโชติในใจข้า 
C
พระเพลิงแห่งฟ้าสวรรค์ 
D7                   G7
ลุกช่วงโชติในใจข้า 
C
เมื่อพระวิญญาณลงมา 
F                      C
ทุกคนสรรเสริญวันทา 
C
พระเพลิงแห่งฟ้าสวรรค์ 
F         G7        C
ลุกช่วงโชติในใจข้า 

Verse2:
2: ยืนอยู่ตรงหน้ากางเขน 
วางลงบนแท่นบูชา 
ยอมสักการะบูชา 
ทุกสิ่งในชีวิตข้า 
พระองค์ทรงใช้หนี้ข้า 
เรียกชื่อไพเราะนักหนา 
พระเพลิงสวรรค์ลงมา 
บนเครื่องถวายบูชา 

Verse3:
3: ไม่ใช่ความดีของข้า 
แต่เป็นตามพระสัญญา 
ยอมรับองค์พระบุตรา 
รอดโดยพระคุณนั้นนา 
ถวายบทเพลงสรรเสริญ 
ร้องว่าฮาเลลูยา 
ความรักแผ่ทุกทิศ 
พระเพลิงลุกในใจข้า 


เพลง ความยินดีในพระเจ้า(..เป็นกำลังของเรา)

Verse1:
             D                         A7
1: ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       A7                        D
ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       D                          G
ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       D             A7        D
ความยินดีในพระเจ้า ป็นกำลังของเรา 

Verse2:
         D                           A7
2: ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
    A7                         D
ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
    D                         G
ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
       D             A7            D
ความยินดีในพระเจ้า   เป็นกำลังของเรา 

เพลง ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ

Verse:
            D                            A7
1: ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ 
                                       D    D7
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ 
              G
เพราะวิญญาณแห่งทุกข์หนักลำบาก 
      D        Bm
ได้พรากจากไป 
         D           A7             D
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ 

เพลง เติมให้เต็มล้น | W501

Verse:
    G                            Cmaj7
1: เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต 
G                              Cmaj7
เราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริ 
        Am               D
ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย 
          Bm            Em
ในความรักของพระบิดา 
         Am
ขอพระพรได้เทลงมา 
          Am7/D
พระวิญญาณสวมทับอีกครา 

Chorus:
                  G
C: เติมให้เต็มล้น 
             Em
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 
           Cmaj7
จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา 
     Am7                 D
ทรงรักษาตามพระสัญญา 
              G
เติมให้เต็มล้น 
             Em
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 
           Cmaj7
จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา 
             Am7   D
ทรงนำพาทุกวันเวลา 
             G        C
อยู่ในการทรงสถิต 
                 C                 G
E: เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น 

เพลง เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Verse:
    D    D7       G          B7       Em       A 
1: เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ 
                F#m           Bm 
ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน 
          Em             A              D  D7 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ 
                  G             B7      Em   A 
ขอทรงครอบครองความคิดและชีวิต 
          F#m               Bm 
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง 
            Em           A                  D D7 
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ 

Chorus:
     G   A7   F#m Bm
C: เย..ซู โอ เย....ซู 
G         A7      D
ทรงเจิมเราด้วยไฟ 
G   A7   F#m Bm
เย..ซู โอ เย....ซู 
G         A7      D
ทรงเจิมเราด้วยไฟ 

เพลง ไฟ ไฟ ไฟ

Verse:
    F                  Dm
1: ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า 
Gm                     C7
ลอยลงมาเหนือพวกเรา 
 F             Dm
คริสเตียนไม่ควรซึมเซา 
Gm     C7       F
มาพวกเราร้องเพลง 

Chorus:
    F           Dm             Gm        C7
C: ขอองค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟลงมา 
 F            Dm             Gm     C7    F
ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟในใจข้า 

เพลง ขอบคุณพระเยซู

Verse:
    D              Em    A7                  D
1: ขอบคุณพระเยซู  มอบความรักแก่เรา 
D              Em    A7                D  D7
ขอบคุณพระเยซู   ทรงพระคุณมากมี 

Chorus:
                         G                        Em
C: เราเปล่งเสียงร้อง   สรรเสริญพระนาม 
D               Bm  Em
ร้องสรรเสริญโมทนา 
                      A7                         D
พระองค์เป็นทุกสิ่ง   เป็นพระเจ้าของเรา