เพลง เราจะเข้ามาสรรเสริญ

Verse:
       D
1: เราจะเข้ามาสรรเสริญ 
         G            D
ด้วยใจโมทนาพระคุณ 
       G            A       A7
เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง 
       D             G
เราจะร้องวันนี้เป็นวัน 
       D  Bm G
ที่พระเจ้าทรงสร้าง 
             Em        A            D
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ 

Chorus:
   G                  D
C: จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี 
G                         Em   A7    D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์ 
G                  D
จงชื่นชมยินดี   จงชื่นชมยินดี 
G                         Em   A7    D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์ 

เพลง ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป

Verse:
        G             C
1: ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป 
           G        A7       D7
แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า 
     G            C
ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป 
           G       D7        G
แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า 

Chorus:
          C
C: พระองค์ทรงอยู่ 
 G                     D7
พระเยซูสถิตอยู่ในข้า 
     G             C
ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป 
           G       D7        G
แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า 

เพลง ลึกลงกว่าเดิม

Intro: D / D A / D / D A / D / D A /

Verse1:
    D         G2        A                D
1: ดวงใจที่ต้องการ  จะทรงเติมให้เต็ม 
F#m7  Bm7            G2            A7
ดวงใจที่แห้งเหือด  จะทรงให้ฉ่ำชื่นบาน 
Bm         Bm/A                G              D/F#
ดวงใจของฉันต้องการ  อยากรู้พระทัยพระองค์ 
Em            D/F#      G2                     A
อยากดื่มจากธารน้ำ ที่ไหลจากบัลลังก์พระองค์ 

Chorus:
           D2 F#m7       Bm7  Bm7/A
C: ลึกลงกว่าเดิม  ลึกที่จะรักพระองค์ 
Em7       D2/F#  G/A    A
พระเยซูรับฉันเข้า   สู่พระทรวง 
        D2   F#m7              Bm              Bm7/A
ลึกลงกว่าเดิม  ลึกลงในความรักอันแสนประเสริฐ 
                 G2                    D/F#
ฉันต้องการจะรัก     มากขึ้นกว่าก่อน 
         Em7          G/A    A        D   A
ฉันต้องการ อยากจะรักให้มากกว่าก่อน 

Verse2:
    D2                         G2     A       D
2: ยามอาทิตย์ฉายส่อง  จะเสาะหาพระพักตร์ 
F#m7       Bm7     G                       A
เดินในความสว่าง  สู่ดินแดนแห่งพระสัญญา 
Bm                            G               D/F#
ดวงใจจะพบพระองค์  จะพักพิงและวางใจ 
Em            D/F#    G2            A
จะอิ่มในความรัก  จวบฟ้าและดินมลาย 

เพลง ข้าขอวางใจ | Kingdom Worshipper

Verse:
          G                            C
1: ถ่อมใจลง ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง 
         G             D
ในพระองค์ ข้าขอวางใจ 
G                      C
ฟังเสียง พระองค์เรียกให้ข้าเฝ้าคอย 
           G                         D
เพื่อพระองค์ จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ 

Pre-chorus:
          C        Em               D
P: พระเยซู ข้าเชื่อวางใจพระองค์ 
      C        Em               D
พระเยซู ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ 

Chorus
            G                Cmaj7
C: ให้ข้าพึ่งพิงในความรัก 
    Am7                  C                D
ให้ข้าพักสงบ ในอ้อมแขนของพระองค์ 
        G           Am7
จิตใจข้ามั่นคง อยู่ในความเข้มแข็ง 
   Cmaj7                        D
ในพระองค์ ป้อมปราการ ที่ลี้ภัย 
                  G
ข้าวางใจพระองค์