เพลง เราจะเข้ามาสรรเสริญ

Verse:
       D
1: เราจะเข้ามาสรรเสริญ 
         G            D
ด้วยใจโมทนาพระคุณ 
       G            A       A7
เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง 
       D             G
เราจะร้องวันนี้เป็นวัน 
       D  Bm G
ที่พระเจ้าทรงสร้าง 
             Em        A            D
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ 

Chorus:
   G                  D
C: จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี 
G                         Em   A7    D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์ 
G                  D
จงชื่นชมยินดี   จงชื่นชมยินดี 
G                         Em   A7    D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์ 

เพลง เรานำเสียงการสรรเสริญ

Verse:
    D
1: เรานำเสียงการสรรเสริญ 
        G              D
มายังวิหารของพระองค์ 
D
เรานำเสียงการสรรเสริญ 
        G    A7       D
มายังวิหารของพระองค์ 

Chorus:
       G             D
C: เราถวายคำโมทนา 
               A7
เป็นเครื่องบูชา  แด่พระผู้เป็นเจ้า 
     G           D
เราถวายคำสดุดี 
              A7            D
เป็นเครื่องบูชา  แด่พระองค์ 

เพลง ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า

Verse:
        D                                 A7
1: ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า มีน้ำและหญ้าอุดมดี 
A7                              D
ข้ากับพระองค์ เดินด้วยกันอย่างเปรมปรีด์ 
            A7
ข้าเปรียบเหมือนแกะของพระองค์ 
        D                A7            D
ที่ทรงเฝ้าไว้อย่างดี เดินตามพระเจ้า 

Chorus:
         G                               D
C: มีน้ำท่า[อยู่ในภูผา] หญ้าเขียวดี[อยู่บนภูผา] 
         G                                D
ยามค่ำคืน[ยามค่ำคืน] ข้าเดินไปกับพระองค์ 
        G                            D
แม้มืดมิด[อยู่ในภูผา] ทางลำบาก[อยู่บนภูผา] 
        G                D A7 D
ข้าเดินตามผู้เลี้ยงอันดี