เพลง ลึกลงกว่าเดิม

Intro: D / D A / D / D A / D / D A /

Verse1:
    D         G2        A                D
1: ดวงใจที่ต้องการ  จะทรงเติมให้เต็ม 
F#m7  Bm7            G2            A7
ดวงใจที่แห้งเหือด  จะทรงให้ฉ่ำชื่นบาน 
Bm         Bm/A                G              D/F#
ดวงใจของฉันต้องการ  อยากรู้พระทัยพระองค์ 
Em            D/F#      G2                     A
อยากดื่มจากธารน้ำ ที่ไหลจากบัลลังก์พระองค์ 

Chorus:
           D2 F#m7       Bm7  Bm7/A
C: ลึกลงกว่าเดิม  ลึกที่จะรักพระองค์ 
Em7       D2/F#  G/A    A
พระเยซูรับฉันเข้า   สู่พระทรวง 
        D2   F#m7              Bm              Bm7/A
ลึกลงกว่าเดิม  ลึกลงในความรักอันแสนประเสริฐ 
                 G2                    D/F#
ฉันต้องการจะรัก     มากขึ้นกว่าก่อน 
         Em7          G/A    A        D   A
ฉันต้องการ อยากจะรักให้มากกว่าก่อน 

Verse2:
    D2                         G2     A       D
2: ยามอาทิตย์ฉายส่อง  จะเสาะหาพระพักตร์ 
F#m7       Bm7     G                       A
เดินในความสว่าง  สู่ดินแดนแห่งพระสัญญา 
Bm                            G               D/F#
ดวงใจจะพบพระองค์  จะพักพิงและวางใจ 
Em            D/F#    G2            A
จะอิ่มในความรัก  จวบฟ้าและดินมลาย 

เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา)/ความยินดีเปี่ยมล้น

 verse1:
    D                                F#m
1: ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน 
Em7                            A7
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก 
G                                       F#m  Em
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน 
Em                                      A7
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร 
D                                              F#m
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ 
Em7                       A7
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
G                                 F#m  Bm
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง 
Em7     A7            D     D7
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์ 

Chorus:
                     G           A7
C: จะบอกว่า ฮาเลลูยา 
                F#m            Bm
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
               G                                 A7        D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา 
                G                   A7
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
                       F#m      Bm
สรรเสริญพระนามพระองค์ 
           G             A7              D
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา 


เพลง เรานำเสียงการสรรเสริญ

Verse:
    D
1: เรานำเสียงการสรรเสริญ 
        G              D
มายังวิหารของพระองค์ 
D
เรานำเสียงการสรรเสริญ 
        G    A7       D
มายังวิหารของพระองค์ 

Chorus:
       G             D
C: เราถวายคำโมทนา 
               A7
เป็นเครื่องบูชา  แด่พระผู้เป็นเจ้า 
     G           D
เราถวายคำสดุดี 
              A7            D
เป็นเครื่องบูชา  แด่พระองค์ 

เพลง ในพระนามพระเยซู

Verse:
    D
1: ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู 
Ddim         A7
เราจะเป็นผู้มีชัย 
Em7                     A7
ในพระนามพระเยซู  ในพระนามพระเยซู 
Em7    A7       D  D7
ผีร้ายจะต้องหนีไป 

Chorus:
    G               D
C: เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู 
Em    A7       D     D7
ใครสามารถต่อสู้เราได้ 
G               D
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู 
Em7     A7 D
เราจะเป็นผู้มีชัย 

เพลง ขอเทลามา

Intro :  |  E / B | C#m | E / B | A |
           | E / B | C#m | A | B |

Verse1:
    E             B              C#m
1: โอ้ ข้าต้องการความรักพระองค์ 
E              B              A
ความรักมั่นคงที่ทรงไถ่ข้า 
E               B         C#m
ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า 
A                     B
เมื่อข้าเข้ามานมัสการ 
E           B               C#m
ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ 
E              B               A
คือพระองค์ผู้ประทาน ชีวา 
E           B                   C#m
ข้าเข้ามาขอพระองค์ทรงพื้น ดวงวิญญาณ 
A                            B
ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์ 

Chorus:
                 E            C#m
C: ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต 
               A                               B
ขอทรงสัมผัส ท่ามกลางชีวิตที่มืดมน 
            E                    C#m   B
ขอเทลงมา พระคุณความรักพระองค์ 
                A                            B
ขอทรงเมตตา ให้ข้าได้อยู่ในพระคุณ 

End:
                E
E: ขอเทลงมา 

Midtro: | E |

Verse2:
    E             B                   C#m
2: ข้ายอมทุกสิ่ง ต่อพระพักตร์พระองค์ 
E                B                        A
และขอโปรดทรงครอบครองจิตใจ 
E        B                  C#m
กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย 
A                       B
ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล 

REPEAT [Chorus (2x)]

Tag:
                E B           E B
T: ขอเทลงมา ขอเทลงมา  
            A B            E
ขอเทลงมา ขอเทลงมา  

Bridge: (8x)
        E   B   A       C#m  B  A
B: ข้าขอการเจิม ข้าขอ....กำลัง 

REPEAT [Chorus (2x) > Tag]


เพลง คนโง่ คนที่เข้าใจ

Intro: A / B / G#7 C#m7 B / A D / E

Verse1:
    E        B    A              E
1: คนโง่รำพึง อยู่ในใจของเขา 
A              Am7          E   B7
แต่ละคนต่างร้องไม่มีพระเจ้า 
      E         B     A              E
และยังไม่ยำเกรง องค์พระเยซูคริสต์ 
A              Am7                 E
จิตวิญญาณก็ยิ่งเลวทรามเสื่อมลง 

Verse2:
     E          B    A                    E
2: คนที่เข้าใจจะเดินในความชอบธรรม 
A           Am7                    E  B7
จะยำเกรงถวายพระเกียรติพระเจ้า 
E                B            A           E
พระเนตรพระองค์   มองลงมาจากสวรรค์ 
A                 Am7                E   E7
ทรงมองดูและพร้อมกระทำตอบแทน 

Chorus:
           A       B        G#7          C#m7
C: ส่วนข้าพระองค์   จะรักด้วยสิ้นสุดจิต 
   A         F#7      B7      E7
จะร้องสรรเสริญเชื่อและวางใจ 
        A      B     G#7     C#m7
จะรับใช้พระองค์   จนชีวิตมลาย 
F#m7                  B7            E
ถวายพระเกียรติพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ 

เพลง ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป » TOV

Intro: | C#m | B | E | A |

Verse1:
    E
1: พระองค์ปลดเปลื้องฉัน ด้วยทำนองเสียงเพลง 
A                     B            E
พระองค์โอบรอบล้อมฉันไว้  
E
ด้วยเพลงการช่วยกู้ จากศัตรูคุกคาม 
    A            B        E
ทำลายความกลัวสิ้นไป 

Chorus:
             A                 B           E
C: ฉันไม่ใช่ทาส ความกลัวต่อไป 
C#m       B          E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า 
         A                B           E
ฉันไม่ใช่ทาส ความกลัวต่อไป 
C#m       B          E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า 

Verse2:
                          E
2: ทรงได้เลือกฉันมา 
                          G#m
จากในครรภ์มารดา 
A         B              E
ทรงรัก และเรียกชื่อฉัน 
             E                                 G#m
ฉันมีชีวิตใหม่ ในครอบครัวพระองค์ 
    A      B                E
ฉันมีสายเลือดพระองค์ 

Bridge:
 C#m            B                 E         A
B: ทรงแยกทะเล เพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ 
C#m            B                 E    A
  ความกลัวจมหายในรักพระองค์ 
C#m              B           E            G#m
  พระองค์ช่วยกู้ เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้อง 
    A            B         E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า