เพลง ชีวิตนี้เป็นของพระองค์

Intro : E (4x)

Verse:
    E                    A
1: ในพระนิเวศน์พระองค์ 
C#m    B7sus4
  อบอุ่นในพระคุณ 
E                      A
ปลอดโปร่งและได้ผ่อนคลาย 
C#m       B7sus4
สงบยามเข้ามา 
F#m       C#m
ดวงใจข้าได้ชื่นฉ่ำ 
A                        E   F#m
ในความรักความเมตตา 
A               C#m  B7sus4  B7
วิญญาณข้าได้สัมผัส พระองค์ 

Chorus:
        E G#m      A              B7
C: ข้าขอถวาย รับใช้ตามน้ำพระทัย 
      C#m    G#m    A            B7
และจะขอติดตาม จะรักภักดี สุดใจ 
                        A
ให้พระองค์เป็นเจ้านาย 
C#m                A   E
จะรับใช้จนกว่าชีพวาย 

End:
                           A
E: ให้พระองค์เป็นเจ้านาย 
C#m                A   E
จะรับใช้จนกว่าชีพวาย 

เพลง นี่เป็นนิเวศแห่งจอมราชา

Intro:  E   A   (4)

Veres:
    E                       Esus4
1: นี่เป็นนิเวศน์แห่งจอมราชา 
C#m7                 A
ที่เราชุมนุมถ่อมใจนมัสการ 
E                     Esus4
นี่เป็นนิเวศน์อยู่บนศิลา 
              C#m7               A
ซึ่งไม่เสื่อมคลาย ซึ่งไม่หวั่นไหว 
E          A              E   A
องค์พระเจ้าเป็นที่ยำเกรง 
E               A             C#m7    B7
พระองค์ประทับอยู่  อยู่บนคำสรรเสริญ 

Chorus:
              C#m7            B7
C: พระองค์ทรงฤทธา ทรงอัศจรรย์ 
            C#m7                  A
ปลดปล่อยคนอธรรม คนชอกช้ำระกำใจ 
E           A        E       A
พระองค์ประเสริฐ  เป็นที่ยำเกรง 
E          A             E
องค์พระเจ้าเป็นที่ยำเกรง 

Bridge:
    A
B: ฉันยืนอยู่อย่างซื่อตรง บนศิลามั่นคง 
A                      E  Esus4
ในพระองค์จะเติบโต 

เพลง องค์ผู้ทรงพระชนม์

Intro: | E | D | E | D |

Verse:
    E
1: สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
                          D
สรรเสริญองค์พระเยซู 
 A                           E
สรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไถ่ 
 A                B
องค์ผู้ทรงพระชนม์  

Pre-chorus:
                    C#m         Caug
P: เยินยอพระเกียรติ  พระองค์ 
E/B             F#7/Bb
พระผู้ทรงชอบธรรม 
         F#m E/G# A     Bsus   B
พระองค์ยิ่งใหญ่   ประทับบนบัลลังก์ 

Chorus:
    E              D         A      E
C: คำสรรเสริญสาธุการ คำโมทนาพระคุณ 
C#m             D                    B
พระสิริ  จงเป็นของพระองค์ เป็นนิตย์ 
E              D
ขอซ้องสรรเสริญพระนาม 
 A           E
พระองค์ผู้ทรงพระชนม์ 
C#m                    D     B            E
ถวายเกียรติองค์พระเยซู พระเจ้าของข้า 

เพลง พระยังทรงพระชนม์

Intro: E7  A7  E7  A7

Verse:
    E7                  A7
1: ฉันรู้พระองค์ยกโทษทัณฑ์ 
E7                    A7
และล้างมลทินไปจากฉัน 
           E7          A7
โดยพระนาม พระเยซู 
E7                        A7
พระองค์ทำลายความอับอาย 
E7                      A7
โรคร้าย มลายอย่างอัศจรรย์ 
           E7           A7  E7  A7
โดยพระนาม  พระเยซู 

Pre-chorus:
    F#m       G#m
P: ใจจึงอยากสรรเสริญ 
A              B7
ในพระองค์มีชัยอย่างเปี่ยมล้น 

Chorus:
    E            A         C#m7      B7
C: พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์ 
E            A         C#m7      B7
พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์ 

Bridge:
    D
B: ทุกข์ร้อนและหนักใจ 
C#m
ละไว้กับพระองค์ 
  F#m   B7/F#m
เราจึงน้อมรับพระเจ้าของเรา 
     G#m            B7
ด้วยความชื่นชมยินดี 

เพลง สุดหัวใจ

Verse:
    E        B               C#m               B
1: ไม่มีคำใดที่จะตอบแทนพระเจ้าของฉัน 
E              B           C#m                B
กี่หมื่นร้อยพัน ไม่มีสิ่งใด เพียงพอจะถวาย 
A                B
ตอบแทนสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ 
E                 C#m
ช่วยให้ฉันพ้นความตาย 
                 A                       E/G#
ความหวาดกลัว ความอาย ถูกตรึง ทำลาย 
F#m                  B
ที่ไม้กางเขน พระเยซูแบกไว้ 

Chorus:
         E
C: สุดหัวใจ ฉันอยากสรรเสริญ 
    C#m
สุดเรี่ยวแรง ทั้งสุดชีวิต 
     B                                             A
สุดสิ้นกำลัง ฉันอยากจะขอบคุณพระองค์ 
    E
ให้ทุกวัน ตลอดชีวิต 
       C#m
ขอบพระคุณ พระเยซูคริสต์ 
       A                  B               E
พระเจ้าองค์เดียว ที่ฉันรักสุดหัวใจ 


เพลง ผู้อารักขา | W501

Intro
| D  F#m7 | G Asus4  A | D  F#m7 | G Asus4  A |

Verse:
          Dadd9                              F#m7
1: เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือมาจากที่ใด 
               Em7         Em7/A           Dadd9  Asus4
ความช่วยเหลือของข้ามาจาก พระเจ้าของข้า 
Dadd9                                  F#m7
ผู้ทรงสร้างฟ้าและสวรรค์ แผ่นดินโลกสรรพสิ่ง 
      Em7     Em7/A             Dadd9
พระองค์ไม่ทิ้งให้ข้าสะดุดและล้มลง 

Chorus:
     D/F#           G9                  A                     D
C: พระองค์ผู้อารักขา จะไม่เคลิ้มหลับ ไม่ทอดทิ้งไป 
D/F#             G9                 A              D
พระองค์ผู้อารักขา ทรงเป็นร่มเงา ที่อยู่ไม่ไกล 
D/F#             G9               A   Bbdim7 Bm
พระองค์ผู้อารักขา ในทุกหนทางที่ข้าเดินไป 
              Em7         Asus4          Dadd9 A/B Bm7
และความหวังของข้าอยู่ใน พระองค์ผู้เดียว 

Instrument:
| D  F#m7 | G Asus4  A | D  F#m7 | G Asus4  A |

Tag:
                  Em7           Asus4         Dadd9 A/B Bm7
T: ความช่วยเหลือของข้าอยู่ในพระองค์ผู้เดียว 
                 Em7        Asus4           Dadd9
เพราะความหวังของข้าอยู่ใน พระองค์ผู้เดียว 

Outtro :
| D  F#m7 | G Asus4  A | D  F#m7 | G Asus4  A |
| D |


เพลง พระเจ้าดีต่อฉัน | W501

Intro: Amaj7 E/G#  F#m7  Bsus  E

Verse:
         Amaj7              G#m7
1: เหตุใดพระคริสต์ ทรงดีต่อฉัน 
  F#m7  Bsus Emaj7
ในวันที่ฉันล้มลง 
       Amaj7                G#m7
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง 
    F#m7              Bsus   B
ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป 
    Amaj7                  G#m7
ในวันที่เหลือ มีแต่เพียงร่างกาย 
    F#m7   Bsus    Emaj7
ในใจร้องหาพระองค์ 
       Amaj7                          G#m7   G6
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้น  
    F#m7               Bsus  B
ในใจร้องบอกกับฉันว่า 

Chorus:
          E           E/G#               C#m7  Bm  E
C: พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน 
      A             E/G#          F#m7   Bsus
ในวันที่อ่อนล้า แต่ทรงทันเวลาเสมอ 
     E                E/G#         C#m7   Bm7  E
ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน 
     A         E/G#  G6/C#     F#m7 Bsus  E
ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ 

Instrument: Amaj7  G#m7  F#m7  Bsus  B  Emaj7
Amaj7  G#m7  F#m7  Bsus  B

End:
         A         E/G#  G6/C#     F#m7 Bsus  E
E: ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ