เพลง พระองค์ทรงดี(..ตลอดเวลา)

Chorus:
                    E          C#m
C: พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
         A                     B
ทรงใส่คำสรรเสริญ ใส่ลงไว้ในเรา 
                E          C#m
พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
            A              B
ทรงเป็นแสงสว่าง สดใสในเรา 
                A              B         E A E
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ทุกเวลา 

End:
                   A               B
E: พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี 
               A               B
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี 
               A               B        E A E
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ตลอดเวลา 

Verse1:
                 B                         C#m
1: เราอาจกำลังอยู่ท่ามกลางความทุกข์ใหญ่ 
        A C#m      B
ไม่มีแสงสว่างรอบกาย 
         G#m        C#m
ไม่ต้องกลัว จะทรงช่วยเรา 
         A                  B
จะทรงคุ้มครองและนำทาง 
          F#m                  B
พระองค์สัญญา จะไม่ทอดทิ้งเรา 
      F#m             A       B
ไม่ละทิ้งเรา ทรงรักษาสัญญา 

Verse2:
                 B               C#m
2: เราเป็นคนบาป และไม่สมควร 
          A      C#m      B
แต่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 
        G#m               C#m
ทรงเจิมเรา ด้วยองค์พระวิญญาณ 
          A             B
เพื่อรับใช้และเป็นพยาน 
             F#m                  B
เพราะพระองค์ทรงรักเรามากมาย 
           F#m       A     B
และพระเมตตา จะไม่สิ้นสุด 

Bridge:
              C#m          G#m
B: บางครั้งนั้นยากจะเข้าใจ 
       Bm              F#m
อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์ 
   C                G
ฉันรู้พระองค์ทรงนำ 
          F#m       G#m
โดยพระนามเกรียงไกร 
         A       B
ทุกสิ่งเป็นไปได้ 

เพลง God Is Good

Chorus:
C: God is good all the time 
He put a song of praise in this heart of mine 
God is good all the time 
Through the darkest night His light will shine 
God is good, God is good all the time 

End:
E: God is good, God is good 
God is good, He's so good 
God is good, God is good all the time 

Verse1:
1: If you're walking through the valley 
And there are shadows all around 
Do not fear, He will guide you 
He will keep you safe and sound 
He has promise to never leave you or 
Forsake you and His word is true 

Verse2:
2: We were sinners so unworthy 
Still for us He chose to die 
Filled us with His Holy Spirit 
Now we can stand and testify 
That His love is everlasting 
And His mercies they will never end 

Bridge:
B: Though I may not understand 
All the plans You have for me 
My life is in Your hands 
And through the eyes of faith 
I can clearly see 

เพลง พระราชกิจพระองค์

Verse:
    E
1: พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่ 
E
ทรงช่วยฉันให้ได้รับความรอด 
E
ผู้ยิ่งใหญ่ ตราบนิรันดร์ 
E
ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิม 

Pre-chorus:
         C#m
P: พระองค์ลงมา 
A
จากเบื้องบนฟ้าสวรรค์ 
     E
เพื่อมายังโลกา 
  B
คือพระบุตรของพระองค์ 

Chorus:
        E      B/D#
C: ทรงพระชนม์ แต่ยอมตาย 
    C#m     B
และทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา 
    E   B/D#
เพื่อทุกคนที่วางใจ 
  C#m    B
จะได้รับชีวิตนิรันดร์ 
   A B       E
ฮาเลลูยา พระราชกิจพระองค์ 

Tag:
        A B       E
T: ฮาเลลูยา พระราชกิจพระองค์ 

เพลง For All You've Done

Verse:
1: My Saviour Redeemer 
Lifted me from the miry clay 
Almighty Forever 
I will never be the same 

Pre-chorus:
P: Cause You came near From 
The everlasting 
To the world we live 
The Father's only Son 

Chorus:
C: And You lived and You died 
And You rose again on high 
And You opened the way 
For the world to live again 
Hallelujah For all You've done 

Tag:
T: Hallelujah For all You've done 

เพลง พระองค์ละทิ้งความเป็นราชา » Nexus

 verse:
   G            D                 Em
1: พระองค์ละทิ้งความเป็นราชา 
           Bm                C
ทรงยอมพลีพระชนม์เพื่อข้า 
           G
ทนทุกข์และเจ็บปวด 
     Am7                 D
จากมือเหล่าคนที่สร้างมา 
G       D                   Em
ทรงลบล้างความบาปน่าอาย 
              Bm            C
ทรงยอมตายและคืนพระชนม์ 
             G
ประทับบนบัลลังก์ 
    Am7                       D
ทั่วโลกและสวรรค์ซ้องสรรเสริญ 

Chorus:
    G           D                 Em
C: ข้าขอนมัสการ พระองค์ผู้เดียว 
                   Bm               C
ทรงเป็นองค์ราชา พระเจ้าของข้า 
    A              Am7   D
ชั่วนิจและนิรันดร์.... จะรักพระองค์ 
G                    D                   Em
มีเพียงพระองค์ผู้เดียว ยอมสิ้นพระชนม์ 
           Bm            C
และทรงทำให้ ข้าเป็นไท 
       A                 Am7               D   G
ข้าจึงขอยกเสียงสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์ 

End:
           A                 Am7               D   G
E: ข้าจึงขอยกเสียงสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์ 

เพลง You Laid Aside Your Majesty

Verse:
1: You laid aside Your majesty 
Gave up everything for me 
Suffered at the hands 
Of those You had created 
You took all my guilt and shame 
When You died and rose again 
Now today You reign 
In heaven and earth exalted 

Chorus:
C: I really want to worship You my Lord 
You have won my heart and I am Yours 
Forever and ever I will love You 
You are the only one who died for me 
Gave Your life to set me free 
So I lift my voice to You in adoration 

End:
E: So I lift my voice to You in adoration 

เพลง พระองค์ดี » Glory Music

Intro: A E/G# F#m Dmaj7

Verse:
    A                    E/G#
1: พระกรุณา ทรงนำข้าสำนึกบาป 
      F#m              Dmaj7
ความชอบธรรม นำข้าใกล้พระองค์ 
  A                        E/G#
พระเมตตา ทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์ 
    F#m               Dmaj7
พระองค์ทรง รักข้ามากมาย 
 D   E      E/F# F#m              E/G#
ในทุกๆ วัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง 
Bm   D/A     G2
เทใจข้า นมัสการ 

Chorus:
    Esus E A      E/G#
C: พระองค์ดี พระองค์ดี 
    F#m              E      D2
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 
Esus  E  A     E/G#
พระองค์ดี พระองค์ดี 
     F#m                     Dmaj7
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 

Bridge:
       A
B: เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด 
E/G#
ความงดงามไม่มีลบเลือน 
  F#m                  Dmaj7
พระเมตตาทรงดำรงอยู่ 
.
ตลอดกาล 

เพลง You Are Good

Verse:
    A                             E/G#
1: Your kindness leads me to repentance 
   F#m                      Dmaj7
Your goodness draws me to Your side 
   A                   E/G#
Your mercy calls me to be like You 
     F#m            Dmaj7
Your favor is my delight 
D     E         E/F# F#m     E/G#
Every day, I'll awaken my praise 
   Bm7        D/A         G2
And pour out a song from my heart 

Chorus:
    Esus E  A              E/G#
C: You are good, You are good 
        F#m                 E     D2
You are good, and Your mercy is forever 
Esus E A             E/G#
You are good, You are good 
        F#m                         Dmaj7
You are good, and Your mercy is forever 

Bridge:
    A
B: Your kindness is forever 
E/G#
Your goodness is forever 
   F#m7                Dmaj7
Your mercy is forever 

Forever