เพลง พระองค์ทรงดี(..ตลอดเวลา)

Chorus:
                    E          C#m
C: พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
         A                     B
ทรงใส่คำสรรเสริญ ใส่ลงไว้ในเรา 
                E          C#m
พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
            A              B
ทรงเป็นแสงสว่าง สดใสในเรา 
                A              B         E A E
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ทุกเวลา 

End:
                   A               B
E: พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี 
               A               B
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี 
               A               B        E A E
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ตลอดเวลา 

Verse1:
                 B                         C#m
1: เราอาจกำลังอยู่ท่ามกลางความทุกข์ใหญ่ 
        A C#m      B
ไม่มีแสงสว่างรอบกาย 
         G#m        C#m
ไม่ต้องกลัว จะทรงช่วยเรา 
         A                  B
จะทรงคุ้มครองและนำทาง 
          F#m                  B
พระองค์สัญญา จะไม่ทอดทิ้งเรา 
      F#m             A       B
ไม่ละทิ้งเรา ทรงรักษาสัญญา 

Verse2:
                 B               C#m
2: เราเป็นคนบาป และไม่สมควร 
          A      C#m      B
แต่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 
        G#m               C#m
ทรงเจิมเรา ด้วยองค์พระวิญญาณ 
          A             B
เพื่อรับใช้และเป็นพยาน 
             F#m                  B
เพราะพระองค์ทรงรักเรามากมาย 
           F#m       A     B
และพระเมตตา จะไม่สิ้นสุด 

Bridge:
              C#m          G#m
B: บางครั้งนั้นยากจะเข้าใจ 
       Bm              F#m
อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์ 
   C                G
ฉันรู้พระองค์ทรงนำ 
          F#m       G#m
โดยพระนามเกรียงไกร 
         A       B
ทุกสิ่งเป็นไปได้ 

เพลง พระราชกิจพระองค์

Verse:
    E
1: พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่ 
E
ทรงช่วยฉันให้ได้รับความรอด 
E
ผู้ยิ่งใหญ่ ตราบนิรันดร์ 
E
ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิม 

Pre-chorus:
         C#m
P: พระองค์ลงมา 
A
จากเบื้องบนฟ้าสวรรค์ 
     E
เพื่อมายังโลกา 
  B
คือพระบุตรของพระองค์ 

Chorus:
        E      B/D#
C: ทรงพระชนม์ แต่ยอมตาย 
    C#m     B
และทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา 
    E   B/D#
เพื่อทุกคนที่วางใจ 
  C#m    B
จะได้รับชีวิตนิรันดร์ 
   A B       E
ฮาเลลูยา พระราชกิจพระองค์ 

Tag:
        A B       E
T: ฮาเลลูยา พระราชกิจพระองค์ 

เพลง พระองค์ละทิ้งความเป็นราชา » Nexus

 verse:
   G            D                 Em
1: พระองค์ละทิ้งความเป็นราชา 
           Bm                C
ทรงยอมพลีพระชนม์เพื่อข้า 
           G
ทนทุกข์และเจ็บปวด 
     Am7                 D
จากมือเหล่าคนที่สร้างมา 
G       D                   Em
ทรงลบล้างความบาปน่าอาย 
              Bm            C
ทรงยอมตายและคืนพระชนม์ 
             G
ประทับบนบัลลังก์ 
    Am7                       D
ทั่วโลกและสวรรค์ซ้องสรรเสริญ 

Chorus:
    G           D                 Em
C: ข้าขอนมัสการ พระองค์ผู้เดียว 
                   Bm               C
ทรงเป็นองค์ราชา พระเจ้าของข้า 
    A              Am7   D
ชั่วนิจและนิรันดร์.... จะรักพระองค์ 
G                    D                   Em
มีเพียงพระองค์ผู้เดียว ยอมสิ้นพระชนม์ 
           Bm            C
และทรงทำให้ ข้าเป็นไท 
       A                 Am7               D   G
ข้าจึงขอยกเสียงสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์ 

End:
           A                 Am7               D   G
E: ข้าจึงขอยกเสียงสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์ 

เพลง พระองค์ดี » Glory Music

Intro: A E/G# F#m Dmaj7

Verse:
    A                    E/G#
1: พระกรุณา ทรงนำข้าสำนึกบาป 
      F#m              Dmaj7
ความชอบธรรม นำข้าใกล้พระองค์ 
  A                        E/G#
พระเมตตา ทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์ 
    F#m               Dmaj7
พระองค์ทรง รักข้ามากมาย 
 D   E      E/F# F#m              E/G#
ในทุกๆ วัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง 
Bm   D/A     G2
เทใจข้า นมัสการ 

Chorus:
    Esus E A      E/G#
C: พระองค์ดี พระองค์ดี 
    F#m              E      D2
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 
Esus  E  A     E/G#
พระองค์ดี พระองค์ดี 
     F#m                     Dmaj7
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 

Bridge:
       A
B: เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด 
E/G#
ความงดงามไม่มีลบเลือน 
  F#m                  Dmaj7
พระเมตตาทรงดำรงอยู่ 
.
ตลอดกาล