เพลง พระองค์ทรงดี(..ตลอดเวลา)

Chorus:
                    E          C#m
C: พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
         A                     B
ทรงใส่คำสรรเสริญ ใส่ลงไว้ในเรา 
                E          C#m
พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
            A              B
ทรงเป็นแสงสว่าง สดใสในเรา 
                A              B         E A E
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ทุกเวลา 

End:
                   A               B
E: พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี 
               A               B
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี 
               A               B        E A E
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ตลอดเวลา 

Verse1:
                 B                         C#m
1: เราอาจกำลังอยู่ท่ามกลางความทุกข์ใหญ่ 
        A C#m      B
ไม่มีแสงสว่างรอบกาย 
         G#m        C#m
ไม่ต้องกลัว จะทรงช่วยเรา 
         A                  B
จะทรงคุ้มครองและนำทาง 
          F#m                  B
พระองค์สัญญา จะไม่ทอดทิ้งเรา 
      F#m             A       B
ไม่ละทิ้งเรา ทรงรักษาสัญญา 

Verse2:
                 B               C#m
2: เราเป็นคนบาป และไม่สมควร 
          A      C#m      B
แต่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 
        G#m               C#m
ทรงเจิมเรา ด้วยองค์พระวิญญาณ 
          A             B
เพื่อรับใช้และเป็นพยาน 
             F#m                  B
เพราะพระองค์ทรงรักเรามากมาย 
           F#m       A     B
และพระเมตตา จะไม่สิ้นสุด 

Bridge:
              C#m          G#m
B: บางครั้งนั้นยากจะเข้าใจ 
       Bm              F#m
อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์ 
   C                G
ฉันรู้พระองค์ทรงนำ 
          F#m       G#m
โดยพระนามเกรียงไกร 
         A       B
ทุกสิ่งเป็นไปได้ 

เพลง อยู่กับพระองค์

Intro: | A | Dm | A | Dm |
          | C#m | F#m | Bm | E | Dm |

Verse1:
    A               C#m
1: พระเยซูของข้า 
         Em               A            D
ข้าวางใจพระองค์ ในทุกเวลาที่มืดมน 
     Bm         E
พบสันติสุขในใจ 
  C#m              F#m
ผู้เล้าโลมยามสิ้นแรง 
    Bm                               E      Dm
ข้าไว้วางใจ ทุกครั้งที่ผ่านคลื่นลม 

Verse2:
    A                    C#m
2: พระองค์ทรงซื่อตรง 
            Em             A      D
ทรงพระบารมี ทรงยกชูชีวิตข้า 
      Bm               E
เป็นแสงตะวันแห่งใจ 
      C#m            F#m
ย่างเท้าของข้าสดใส 
Bm                                   E
ชั่วนิจนิรันดร์ ข้าขอพึ่งในพระองค์ 

Chorus:
                A                  C#m
C: เพราะชีวิต ข้านมัสการพระองค์ 
      F#m       Em               A
พระเยซูเป็น ผู้เดียวที่ข้าต้องการ 
         D                      E
ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ 
           C#m    F#
พระเยซูของข้า 
Bm                                      E
เป็นผู้เดียวอยู่กลางพระเจ้าและข้า 
A                      C#m
เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์ 
   F#m          Em                A
จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
        D       E         C#m   F#
ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า 
    Bm           E       A
ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 

Tag:
    A                      C#m
T: เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์ 
   F#m          Em                A
จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
        D       E         C#m   F#
ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า 
    Bm           E       A
ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 

End:
            D       E         C#m   F#
E: ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า 
    Bm           E       A
ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 

เพลง พักสงบ

Verse1:
    C       G Am  F   D  G
1: องค์พระเจ้า เป็นที่คุ้มภัย 
C              F    Dm7              G
ความยิ่งใหญ่ อยู่ในพระหัตถ์พระองค์ 

Chorus:
                   F        G       C
C: เมื่อพายุพัดมา ท้องฟ้าคำราม 
                     F         G          Am
ข้าอยู่เหนือคลื่นลม โดยนามพระองค์ 
              F       G     C
พระบิดาจะทรงอุ้มชู ดูแล 
G           F      G         C
ข้าจะนิ่งอยู่ ไว้ใจพระองค์ 

Verse2:
         C  G    Am          F      D7  G
2: ดวงใจนั้นสงบ   ในพระคริสต์องค์เดียว 
C          F        Dm7          G
โดยฤทธา  ข้าจึงไว้วางใจพระองค์ 

เพลง ที่กางเขน

Verse1:
         D               Dmaj7
1: พระโลหิตของพระเยซูไหล 
      G                  A7
พระองค์ทนทุกข์อับอาย 
     D            Dmaj7
จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย 
   G        A7       D
ก็เพื่อล้างบาปของข้า 

Chorus:
             D
C: ที่กางเขน ที่กางเขน 
    Dmaj7     Em
ข้าได้เห็นความสว่าง 
             G                Gm          D  D7
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย 
           G      A7        F#m7  Bm7
เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นกระจ่าง 
      Em     A7           D
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย 

Verse2:
         D          Dmaj7
2: พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน 
    G                 A7
รับบาปรับเวรแทนข้า 
     D                 Dmaj7
พระองค์สำแดงความรักเมตตา 
      Em    A7        D
ความรักใดไม่เปรียบปาน 

Verse3:
          D                   Dmaj7
3: พระองค์ทนทุกข์ มากมายเหลือคิด 
    G                A7
ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์ 
    D           Dmaj7
ข้าขอถวาย ทั้งกายและจิต 
   Em     A7       D
ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์ 

เพลง ลำธาร | Footprint

Verse 1:
    A
1: ขอให้ข้าได้อยู่ 
D                 E
ในความรักของพระองค์ 
         A
ตลอดวันและคืน 
          D             E
ในอ้อมแขนของพระองค์ 
        F#m    E
ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน 
   C#m           D   E
ในทางของพระองค์ 

Verse 2:
               A
2: และเมื่อข้าเข้าใจ 
          D             E
ในความรักของพระองค์ 
         A
อบอุ่นใจเหลือเกิน 
          D             E
ในอ้อมแขนของพระองค์ 
      F#m    E
สุขจนล้นหัวใจ 
   C#m          D
ไม่อาจเก็บเอาไว้ 
  D   E A
เพียงผู้เดียว 

Chorus:
          D               E          A
C: ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง 
          D             E            F#m
ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน 
            D           E
ประกาศไปถึงเรื่องราว 
       C#m           D
รักยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
      D       E         A
ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป 

เพลง คำอธิษฐาน | W501

Intro : | C   | F  | (2x) Capo 2

Verse:
        | C                    | Em
1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 
                 | Dm                 | G         |
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา 
    | C                       | Em
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน 
                | Dm                G         | C |
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง 

Chorus:
          | F                         | C
C: ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา 
     | F                          | C  |
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา 
  | F
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

Bridge:
       | F      | Am
B: อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C       |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 
  | F      | Am
อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C    |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 

Tag:
      | F
T: ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์