เพลง น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

Verse:
           G
1: น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
       C                          G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
          C
พระคุณความรอดอนันต์ 
             G
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า 

Chorus:
    G               D7
C: สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G               D7
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G   D7         G
สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าที่เราเป็นไท

Verse:
    G                      D7
1: สรรเสริญพระเจ้าที่เราเป็นไท 
                        G   G7
พ้นฤทธิ์อำนาจจากมาร 
                     C
ทรงนำเราไปในวิถีชอบธรรม 
       G          D7     G
ครอบครองร่วมกับพระองค์ 

Chorus:
              G        G7           C
C: เฮ้ ให้เรามาเปรมปรีดิ์ในพระองค์ 
        D7          G
พระผู้ทรงฤทธานุภาพ 
          G        G7           C
เฮ้ ให้เรามาเปรมปรีดิ์ในพระองค์ 
        D7          G
พระผู้ทรงฤทธานุภาพ 
     G                   C
โดยร้องสรรเสริญว่า ฮาเลลูยา 
G                      D7
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
     G                   C
โดยร้องสรรเสริญว่า ฮาเลลูยา 
G     D7              G
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 

เพลง เราจึงมีชัยในพระองค์

Intro: F  G  Am  F  G  Am

Verse1:
   F    G              Am
1: พระองค์นำความยินดี 
      F        G  Am
ท่วมท้นชีวี ร้อนรน 
F     G          Am
 พระคุณมาดังสายฝน 
      F            G
หลั่งไหลนำใจชื่นบาน 

Chorus:
    G           C F G                Am         F
C: เพราะพระองค์ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความชื่นชม 
G         C Am G       F   G    (Gsus4)
  เปลี่ยนระทม  ให้ล้นด้วยความเบิกบาน 

Verse2:
   F    G      Am
2: พระกรชูชีวิตฉัน 
   F              G    Am
ให้ฉันก้าวสูงเรื่อยไป 
F     G        Am
 พระคำนำใจของฉัน 
    F           G
ให้ล้นเป็นคำสรรเสริญ 

Bridge:
    F       G  Am    F  G  Am
B: เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F       G  Am    F  G  Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 

Tag:
    F        G Am     F
T: เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am     F
เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 

เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย

INTRO: | A | F#m | E | D | A |

Verse:
 A
1: ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า 
    G/A
ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
A
  มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป 
    G/A
ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ 

Pre-chorus:
              C#m
P: ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา 
       F#m
ใครจะมาขวางทางเราได้ 
          Bm    D         E
เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 

Chorus:
            A     C#m        D                 E
C: ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู 
         C#m        D              E
ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
       A    C#m(G)    D(D/F#)          D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
               E                     E            A(D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 

Bridge:
               A                    G
B: เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
            D                  E
เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 

เพลง โดยพระเจ้า(เราไม่มีความกลัวเกรง)

Verse:
              Cm             G7
1: โดยพระเจ้า เราไม่มีความกลัวเกรง 
           G7             Cm
พระองค์เอง เป็นผู้ทำลายศัตรูของเรา 
   Cm               G7                     Cm
จะร้องประกาศชัยของพระองค์ จอมราชา 

Chorus:
       Bb                  Eb
C: ชัยชนะ เป็นของพระผู้เป็นเจ้า 
      Fm    Bb7         Cm
ปลดปล่อย ให้เราเป็นไท 
          Cm         Eb
โดยพระคำ ศัตรูก็พ่ายแพ้ไป 
    Fm              G7
ทั่วโลกจะต้องได้เห็นว่า 

End:
     Cm
E: จอมราชา จอมราชา 

เพลง เหนือโลกา

Verse 1:
    A              E
1: แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ 
F#m     D
ในที่สูงอันชื่นบาน 
A        E         F#m  D
จักรวาลชื่นชมยินดี 
 F#m    B
พระสิริของพระองค์ 
  D                   E
ครอบครองอยู่เหนือโลกา 

Chorus:
                 A                 E
C: เรายกย่องพระนามพระองค์ 
         F#m                 D
เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ 
        A          E
ไม่มีใคร สิ่งใดเท่าเทียมพระองค์ 
  F#m               D
ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร 

Verse 2:
     A              E
2: พระองค์ทรงยุติธรรม 
F#m     D
ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง 
A         E                  F#m  D
พระปัญญาเหนือความเข้าใจ 
F#m          B
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 
  D                     E
ครอบครองอยู่เหนือโลกา 

Bridge:
    F#m      B
B: พระสิริของพระองค์ 
D            E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 
  F#m        B           D (E)
ครอบครองอยู่เหนือโลกา