เพลง พวกเราทั้งหมดขอต้อนรับ

Verse:
                 C              F        G
1: พวกเราทั้งหมด  ขอต้อนรับ 
               Dm              C/E
โปรดประทับในพระนิเวศ 
              F             G7
และประทับบนบัลลังก์ 
             C              F        G
พวกเราทั้งหมด  ขอต้อนรับ 
              Dm                       G7.        C
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จมา 

Chorus:
                   F                     G/F
C: พวกเราพร้อมใจกันร่วมชุมนุม 
       Em               Am
เพื่อนมัสการพระองค์ 
          F                        G
เพื่อจะยกพระนามพระเยซู 
      C                 C7
เยินยอเทิดทูนบูชา 
              F                                   G
เพราะพระนามพระองค์ทรงเกรียงไกร 
          C/E                     F
เราจึงซ้องสรรเสริญสุดใจ 
            C/G                G7
พระวิญญาณ  ประทับที่นี่ 

เพลง You Are Welcome

Verse:
1: You are welcome more than welcome 
to abide in this temple 
to reside in this place 
You are welcome more than welcome 
Holy Spirit come and fill this place 

Chorus:
C: We are gathering together 
To worship at Your throne 
To exalt the name of Jesus 
To worship him alone 
He is worthy of our praise 
So we lift our voices high 
Spirit come fill this place 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง Come And Praise The Lord

Verse:
Come and praise the Lord 
lift our voices up to Thee 
Enter into the temple 
and worship the Lord 
God created everything 
with His mighty hand 
His name is almighty 
to be praise 

Chorus:
Let all creature on earth 
Praise the name of the Lord 
Let us join our heart exalt His greatness 
Let us sing songs and dance 
Praise the mighty name 
Let everything that has breath praise the Lord 

End:
Praise to the Lord 

เพลง มานี่เป็นเวลานมัสการ » Glory Music

Intro: D D D/G D/G

Verse:
    D  D2           Dsus D
1: มา นี่เป็นเวลานมัสการ 
A                 Em Bm G
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ 
D  D2  D       Dsus D
มา นมัสการดั่งที่เป็น 
A                          Em Bm G
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น 
D
มา 

Chorus:
    G
C: สักวันทุกลิ้นจะยอมรับ 
    D               D2
ว่าทรง เป็นพระเจ้า 
G                           D
สักวันทุกคนจะก้มกราบลง 
G
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่า 
    Bm
คงเป็นของบรรดา 
  G                   Asus A
ผู้รับและเลือกพระองค์ 

เพลง Come, Now Is The Time To Worship

Verse:
1: Come, now is the time to worship 
Come, now is the time to give your heart 
Come, just as you are to worship 
Come, just as you are before your God 
Come 

Chorus:
C: One day every tongue will 
Confess You are God 
One day every knee will bow 
Still the greatest treasure 
Remains for those 
Who gladly choose You now 

เพลง สิ่งเดียว | W501

Intro: A2  F#m7  D  Bm7  A2  F#m7  D  Bm7  D/E

Verse:
        A                             C#m7
1: ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า 
            F#m                  C#m7
ให้ข้าได้พักอาศัย ในพระนิเวศน์ 
         D2                       C#m7 F#m7
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า 
     Bm                                 Esus E
เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์ 
     A                        C#m7
ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก 
            F#m                 C#m7
โปรดตั้งชีวิตข้าสูง บนศิลา 
              D                                  C#m7 F#m7
ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า 
      Bm7         E               A  D/E
ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์ 

Chorus:
                 A
C: ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์ 
            A2/C#
แห่งพระนิเวศน์พระองค์ 
            Bm7
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ 
       D        E
ในรักที่มั่นคง 
            A
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล 
         C#m7     F#m7
เมื่อข้าเสาะแสวงหา 
         D2
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า 
      Bm7          D/E
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว 

Midtro: A2  F#m7  D  Bm7  E

End:
             D2
E: ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า 
      Bm7          D/E
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว 

Bridge:
    D
B: และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 
A/C#
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 
Bm7                                     F#m7       C#m7
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย 
D
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 
A/C#
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 
Bm7                                     D/E
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย 

เพลง One Thing

Verse:
1: [Only one thing Lord I ask for] 
[Is to be in Your court] 
[In all my day and night] 
[I want to see Your glory] 
[Cover my life with Your love] 
[Put my life onthe Rock] 
[I trust in You, You are my hope] 
[Living in Your court] 

Chorus:
C: [I shall be fulfilled] 
[By the glory of Your court] 
[Let me stand before You] 
[And feel Your love] 
[Please listen to my prayer] 
[When I seek for You] 
[I long for You Lord] 
[Only one thing] 
[I need is You] 

End:
E: [I long for You Lord] 
[Only one thing I need is You] 

Bridge:
B: [The only one thing I need] 
[The only one thing I need] 
[Is You I long for You] 
[The only one thing I need] 
[The only one thing I need] 
[Is You I long for You] 

เพลง ข้าต้องการพระองค์ | W501

Intro: G Em9 C G/B Am7 Dsus4 D

Verse:
   G                   D/E   Em
1: ขอ วางทุกสิ่งลงที่พระบาท 
C                 G/B       Am                Dsus4 D
ทุกความดีและความงามล้วนเป็นของพระองค์ 
G                      D/E         Em
แม้ความสำเร็จหรือความทุกข์ตรม 
C             G/B       Am         Dsus4  D
ข้าก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าพระองค์ 
Em     Em7/D    Em/C#
ไม่มีอะไร ในโลกใบนี้ 
  C                    Dsus4 D
ที่ข้าจะเสาะหา และนมัสการ 

Chorus:
      G              G/B  C            Dsus4 D
C: ข้าต้องการพระองค์  พระองค์เท่านั้น 
   G               G/B  C                   Dsus4 D
ข้าต้องการพระองค์  เพียงพระองค์เท่านั้น 
         Em       A7            C  Dsus4
ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ 
     G
คือพระองค์ 

เพลง I Need You

Verse:
1: [I give up everything at Your feet] 
[Every wonder and beauty belongs to You] 
[Even with success or with failure] 
[I don't need anything else other than You Lord] 
[There is nothing in this world] 
[That I will seek and give my praise] 

Chorus:
C: [I need You Lord, only You] 
[I need You Lord, only You] 
[That I will love until my last breath] 
[Is You] 

เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Verse:
          Em                   G          Em
1: ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่ 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 
          Em                    G       Em
บนกางเขนพระองค์ ทรงไถ่บาปข้า 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

Chorus:
                 G                          Am
C: องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา 
C      D7     B7
จิตข้าขอสรรเสริญ 
        Em             G       Em
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

เพลง Yes I Know That My Redeemer Lives

Verse:
1: Yes, I know that my Redeemer lives 
Worthy is Your name 
At the cross, my precious life You give 
Worthy is Your name 

Chorus:
C: Lord, You conquered death to bring me victory 
Worthy is Your name 
And I've been delivered from satan 
Worthy is Your name 

เพลง มาเถิดถวาย(..สาธุการแด่พระเจ้า)

Verse:
              E
1: มาเถิดถวาย 
                 B7
สาธุการแด่พระเจ้า 
                                  E
ผู้รับใช้ทั้งสิ้น ยืนในพระนิเวศน์ 
              E7                     A
ยกมือของท่าน ในสถานนมัสการ 
                   E
และถวายสาธุการ 
       B7    E
สาธุการแด่พระเจ้า 

เพลง Come Bless The Lord(..All Ye Servants of

Verse:
1: Come bless the Lord 
All ye servants of the Lord 
Who stand by night in the house of the Lord 
Lift up your hands in the holy place 
And bless the Lord 
And bless the Lord