เพลง พวกเราทั้งหมดขอต้อนรับ

Verse:
                 C              F        G
1: พวกเราทั้งหมด  ขอต้อนรับ 
               Dm              C/E
โปรดประทับในพระนิเวศ 
              F             G7
และประทับบนบัลลังก์ 
             C              F        G
พวกเราทั้งหมด  ขอต้อนรับ 
              Dm                       G7.        C
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จมา 

Chorus:
                   F                     G/F
C: พวกเราพร้อมใจกันร่วมชุมนุม 
       Em               Am
เพื่อนมัสการพระองค์ 
          F                        G
เพื่อจะยกพระนามพระเยซู 
      C                 C7
เยินยอเทิดทูนบูชา 
              F                                   G
เพราะพระนามพระองค์ทรงเกรียงไกร 
          C/E                     F
เราจึงซ้องสรรเสริญสุดใจ 
            C/G                G7
พระวิญญาณ  ประทับที่นี่ 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง มานี่เป็นเวลานมัสการ » Glory Music

Intro: D D D/G D/G

Verse:
    D  D2           Dsus D
1: มา นี่เป็นเวลานมัสการ 
A                 Em Bm G
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ 
D  D2  D       Dsus D
มา นมัสการดั่งที่เป็น 
A                          Em Bm G
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น 
D
มา 

Chorus:
    G
C: สักวันทุกลิ้นจะยอมรับ 
    D               D2
ว่าทรง เป็นพระเจ้า 
G                           D
สักวันทุกคนจะก้มกราบลง 
G
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่า 
    Bm
คงเป็นของบรรดา 
  G                   Asus A
ผู้รับและเลือกพระองค์ 

เพลง สิ่งเดียว | W501

Intro: A2  F#m7  D  Bm7  A2  F#m7  D  Bm7  D/E

Verse:
        A                             C#m7
1: ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า 
            F#m                  C#m7
ให้ข้าได้พักอาศัย ในพระนิเวศน์ 
         D2                       C#m7 F#m7
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า 
     Bm                                 Esus E
เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์ 
     A                        C#m7
ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก 
            F#m                 C#m7
โปรดตั้งชีวิตข้าสูง บนศิลา 
              D                                  C#m7 F#m7
ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า 
      Bm7         E               A  D/E
ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์ 

Chorus:
                 A
C: ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์ 
            A2/C#
แห่งพระนิเวศน์พระองค์ 
            Bm7
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ 
       D        E
ในรักที่มั่นคง 
            A
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล 
         C#m7     F#m7
เมื่อข้าเสาะแสวงหา 
         D2
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า 
      Bm7          D/E
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว 

Midtro: A2  F#m7  D  Bm7  E

End:
             D2
E: ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า 
      Bm7          D/E
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว 

Bridge:
    D
B: และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 
A/C#
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 
Bm7                                     F#m7       C#m7
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย 
D
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 
A/C#
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 
Bm7                                     D/E
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย 

เพลง ข้าต้องการพระองค์ | W501

Intro: G Em9 C G/B Am7 Dsus4 D

Verse:
   G                   D/E   Em
1: ขอ วางทุกสิ่งลงที่พระบาท 
C                 G/B       Am                Dsus4 D
ทุกความดีและความงามล้วนเป็นของพระองค์ 
G                      D/E         Em
แม้ความสำเร็จหรือความทุกข์ตรม 
C             G/B       Am         Dsus4  D
ข้าก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าพระองค์ 
Em     Em7/D    Em/C#
ไม่มีอะไร ในโลกใบนี้ 
  C                    Dsus4 D
ที่ข้าจะเสาะหา และนมัสการ 

Chorus:
      G              G/B  C            Dsus4 D
C: ข้าต้องการพระองค์  พระองค์เท่านั้น 
   G               G/B  C                   Dsus4 D
ข้าต้องการพระองค์  เพียงพระองค์เท่านั้น 
         Em       A7            C  Dsus4
ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ 
     G
คือพระองค์ 

เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Verse:
          Em                   G          Em
1: ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่ 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 
          Em                    G       Em
บนกางเขนพระองค์ ทรงไถ่บาปข้า 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

Chorus:
                 G                          Am
C: องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา 
C      D7     B7
จิตข้าขอสรรเสริญ 
        Em             G       Em
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

เพลง มาเถิดถวาย(..สาธุการแด่พระเจ้า)

Verse:
              E
1: มาเถิดถวาย 
                 B7
สาธุการแด่พระเจ้า 
                                  E
ผู้รับใช้ทั้งสิ้น ยืนในพระนิเวศน์ 
              E7                     A
ยกมือของท่าน ในสถานนมัสการ 
                   E
และถวายสาธุการ 
       B7    E
สาธุการแด่พระเจ้า