เพลง ขอองค์พระวิญญาณ

Intro: Bm / F#m / G / F#m / Em / D / Cmaj7 / A

Verse:
             D                             F#m7  Bm7
1: ขอองค์พระวิญญาณ  เคลื่อนตามน้ำพระทัย 
         Em7        A7
ขอพระสิริล้นเหนือเรา 
         D                     F#m7  Bm7
ขอพระคริสต์ประทาน  เสรีภาพแก่เรา 
       Em7  A      D
ขอพระสิริ   ล้นในเรา 

Chorus
            Bm7
C: โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณไหลล้น 
F#m7
สถานที่แห่งนี้ 
                G
เปลี่ยนแปลงใจของฉัน  โดยพระคุณ 
         D
ล้นด้วยรัก  และความเมตตา 
          A/C#             Bm7
โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์ 
    F#m7
ประทับเคียงกายเสมอ 
        Em7        A7   D
ขอพระวิญญาณ  ล้นในเรา 

เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(ข้าจะชื่นชม)

 verse:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ[แน่ใจ] พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะชื่นชม เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

เพลง น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

Verse:
           G
1: น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
       C                          G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
          C
พระคุณความรอดอนันต์ 
             G
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า 

Chorus:
    G               D7
C: สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G               D7
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G   D7         G
สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง เชิญมาเยินยอพระนาม

Verse1:
    G           Em              F        C
1: มาเชิญทุกคนมา ปรบมือและร้องเพลง 
G                 Em               F      C
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา 

Pre-chorus:
    C      D   Em Bm Em
P: เพราะพระองค์ ทรงมี 
    Am
ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่ 
             C                              D7
ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา 

Chorus:
                G   Em    F         C
C: ร้องฮาเลลูยา สรรเสริญพระนาม 
              G       Em       F      C
ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา 
           G     (Em F D)
ร้องฮาเลลูยา 

Verse2:
    G           Em           F        C
2: องค์พระเยซูทรง เป็นชีวิต ของเรา 
G               Em                 F   C
ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจ นิรันดร์ 

เพลง ข้าเข้ามานมัสการ

Verse1:
    E           B
1: ดุจความสว่าง 
           F#m7
พระองค์เข้ามาในความมืด 
E              B          A
ทรงเปิดดวงตา ให้ข้าเห็น 
E             B         F#m7
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู 
E           B          A
หวังจะได้อยู่กับพระองค์ 

Chorus:
                  E
C: ข้าเข้ามานมัสการ 
                 B/E
ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ 
               E/G#               A
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า 
                        E
พระองค์ทรงงดงามสง่า 
                B/E
สมควรรับคำบูชา 
                                  E/G#
พระองค์ทรงแสนดีต่อ ชีวิตข้า 

Verse2:
    E            B
2: องค์จอมราชา 
        F#m7
ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง 
E         B     E
ทรงพระสิริ ในสวรรค์ 
E         B           F#m7
ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม 
E              B               A
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา 

Bridge:
        B   E/G#  A
B: ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
    B   E/G#  A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 

Tag:
T: [ร้องเรียกหาพระนามของพระเจ้า พระผู้ไถ่] 

เพลง อยู่ในพระทัยพระองค์

 verse1:
   G                       Cm G
1: โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา 
  Em            A7             D
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ 
     C          D/C
จะอยู่ในอ้อมแขน 
         Bm        Em
ในพระคุณอันล้ำเลิศ 
     Am                 D
จิตใจได้สัมผัสพระองค์ 

Chorus:
           C/E D/F#
C: อยากบอกว่า 
    G       Bm7    C         D
เรารักพระองค์สุดหัวใจ[สุดหัวใจ] 
G        Bm7   C
ชีวิตขอมอบถวาย 
Em    Am       Em/G      D/F#
ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป 
    C          D/C     Em
จะอยู่ในพระทัยพระองค์ 
    C           D        G
จะอยู่ในพระทัยพระองค์ 

Verse2:
    G                 Cm   G
2: องค์พระเยซู คือผู้เดียว 
      Em           A7           D
ลูกมีเพียงใจเดียวเพื่อพระองค์ 
 C          D/C
อบอุ่นในความรัก 
         Bm      Em
ในพระคุณอันล้ำเลิศ 
    Am             D
จิตใจได้สัมผัสพระองค์ 

เพลง ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

Intro: G Dsus G/B C2 (x3)

Verse1:
                              G
1: ทรงเปลี่ยน..ความเศร้าโศก 
                       Dsus
ให้พลิกกลับกลายเป็นความยินดีชื่นบาน 
                            Em                            C
ทรงเปลี่ยนความทุกข์ใจ ให้ข้ามีความเปรมปรีดิ์ 
                   G
ข้าจึงโห่ร้องบอก 
                        Dsus
ให้เสียงแห่งความยินดี ดังก้องไป 
                 Em                                  C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่ 

Chorus:
              G                              D
C: พระองค์ดี ทรงแสนดี พระองค์ดี เสมอไป 
           Em            D                     C
พระองค์ดี และความรักมั่นคงนิจนิรันดร์ 

Verse2:
                        G
2: ความรักแสนยิ่งใหญ่ 
                  Dsus
พระบิดาได้ทรงประทานให้เรา 
                Em                 C
ไม่เคยหยุดยั้งไป สดทุกเช้าวันใหม่ 
                    G
ข้าจึงโห่ร้องบอก 
                        Dsus
พระองค์ทรงแสนดี ไม่เคยเปลี่ยนไป 
                     Em                           C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่ 

Bridge:
Am              G/B            C
B: ถึงความทุกข์ อยู่รอบกาย 
             G/B
ข้าวางใจ พระสัญญา 
Am                                       D
เพราะความยินดีจะมา ในเวลาเช้า 

Intrumental: G C G/B Dsus (x2)