เพลง ขอองค์พระวิญญาณ

Intro: Bm / F#m / G / F#m / Em / D / Cmaj7 / A

Verse:
              D                                 F#m7 Bm7
1: ขอองค์พระวิญญาณ เคลื่อนตามน้ำพระทัย 
          Em7         A7
ขอพระสิริล้นเหนือเรา 
          D                        F#m7 Bm7
ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพแก่เรา 
          Em7  A     D
ขอพระสิริ....ล้นในเรา 

Chorus
                 Bm7                              F#m
C: โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณไหลล้น 
.
สถานที่แห่งนี้ 
                  G
เปลี่ยนแปลงใจของฉันโดยพระคุณ 
           D                    A/C#
ล้นด้วยรักและความเมตตา 
            Bm
โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์ 
    F#m
ประทับเคียงกายเสมอ 
           Em7     A7   D
ขอพระวิญญาณล้นในเรา 

เพลง เชิญมาเยินยอพระนาม

Verse1:
    G           Em              F        C
1: มาเชิญทุกคนมา ปรบมือและร้องเพลง 
G                 Em               F      C
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา 

Pre-chorus:
    C      D   Em Bm Em
P: เพราะพระองค์ ทรงมี 
    Am
ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่ 
             C                              D7
ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา 

Chorus:
                G   Em    F         C
C: ร้องฮาเลลูยา สรรเสริญพระนาม 
              G       Em       F      C
ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา 
           G     (Em F D)
ร้องฮาเลลูยา 

Verse2:
    G           Em           F        C
2: องค์พระเยซูทรง เป็นชีวิต ของเรา 
G               Em                 F   C
ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจ นิรันดร์ 

เพลง พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่เคลื่อนลงมา

Verse:
    G                        C                   G/D
1: พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ เคลื่อนลงมา 
G                        C                   G/D
พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ เคลื่อนลงมา 
        Em              D#
จากทิศเหนือ จากทักษิณ 
        D            C#
จากบูรพา และปัจฉิม 

Tag1:
     Am7                    D
T: พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ 
     F  F# G
เคลื่อนลงมา 

Tag2:
     Am7                    D
2: พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ 
            G   F    G
เคลื่อนลงมา ฮา  ฮา 
     F  F# G
เคลื่อนลงมา 

Tag3:
     Am7                    D
3: พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ (11x) 
            G   F    G
เคลื่อนลงมา ฮา  ฮา 
     F  F# G
เคลื่อนลงมา 

เพลง ชีวีเราอยู่ในพระองค์

Intro: G  Em  Am  D

Chorus:
      G
C: ชีวีเราอยู่ในพระองค์ 
   Em
กำลังเราอยู่ในพระองค์ 
        C                        G/D          D
ความวางใจเราอยู่ในพระองค์ ในพระองค์ 

Verse:
        C                 D7/C            G/B  G
1: เราจะสรรเสริญ  ด้วยสุดสิ้นดวงจิต 
    C                 D7/C          G/B  G
เราจะสรรเสริญ  ด้วยสุดสิ้นกำลัง 
     D         G          E           Am
ด้วยสุดสิ้นชีวิต  ด้วยสุดสิ้นจิตใจ 
F           C/E     D
ความวางใจอยู่ในพระองค์ 

เพลง โปรดเถิดพระวิญญาณ(เชิญเสด็จ) » True Wors

Verse:
    G               G/B                   C    D
1: โปรดเถิดพระวิญญาณ เชิญเสด็จมา 
        G           G/B               C
โปรดเจิมข้าด้วยฤทธา ข้าปรารถนา 
     C              D/C
พระวิญญาณ ข้ารักพระองค์ 
     Bm           Em
ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ 
    Am               A/C#         D
ข้ารักพระองค์ มากขึ้นทุกวันเสมอ 

Chorus:
              G
C: ข้าแสวงหาพระองค์ 
            Em
พระเจ้าผู้ครอบครองชีวา 
             C            Am
นำข้าให้ชิดใกล้พระองค์ 
                D
ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธา 
         F#m       B7
ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ 
           Em       D      Em/C#
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์ 
  C             D                   G
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง 

Tag:
             F#m       B7
T: ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ 
           Em       D      Em/C#
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์ 
  C             D                   G
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง 

เพลง พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด(เชิญพระองค์)

Verse:
    Am
1: พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด 
Am
เชิญพระองค์สถิตที่นี่ 
      F    G            Am
สำแดง..พระสิริ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

Chorus:
           F         F       Am
C: พระสิริอันทรงฤทธา ปกคลุมเรา 
        F       G          Am
ให้แม่น้ำของพระองค์ ท่วมไหล 
           F       G         Am
ให้แผ่นดินของพระองค์ ครองใจเรา 
      F              G
พระสิริอันทรงฤทธา 
        F        G       Am
เทลงมา พระสิริ เรืองรอง 

Bridge:
     F         G       D
B: ข้าไม่ได้หาพระหัตถ์ 
       F     G      C
แต่แสวงหาพระพักตร์ 

Tag:
    F                C
T: อยากรู้จักพระองค์ 
F                    C
ต้องการพบพระองค์ 
F                C
อยากรู้จักพระองค์ 
F                    C
ต้องการพบพระองค์ 
G         D            Esus   E
โปรดเทพระสิริ ณ ที่นี่ 

เพลง เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

Verse:
         Em
1: เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า 
   B7                       Em
ข้าสรรเสริญ องค์พระเยซู 
     Em
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า 
   B7                       Em
ข้าสรรเสริญ องค์พระเยซู 

Chorus:
        Am D7       G   Em
C: ข้าสรรเสริญ ข้าสรรเสริญ 
   B7                      Em
ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู 
    Am D7       G   Em
ข้าสรรเสริญ ข้าสรรเสริญ 
   B7                      Em
ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู 

เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Verse:
          Em                   G          Em
1: ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่ 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 
          Em                    G       Em
บนกางเขนพระองค์ ทรงไถ่บาปข้า 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

Chorus:
                 G                          Am
C: องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา 
C      D7     B7
จิตข้าขอสรรเสริญ 
        Em             G       Em
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

เพลง มาเถิดถวาย(..สาธุการแด่พระเจ้า)

Verse:
              E
1: มาเถิดถวาย 
                 B7
สาธุการแด่พระเจ้า 
                                  E
ผู้รับใช้ทั้งสิ้น ยืนในพระนิเวศน์ 
              E7                     A
ยกมือของท่าน ในสถานนมัสการ 
                   E
และถวายสาธุการ 
       B7    E
สาธุการแด่พระเจ้า