เพลง พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต

Verse:
     C                      F       C
1: พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า 
C                G7
ทรงเป็นสง่าราศี 
C                     F      C
อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม 
C            G7     C
โปรดนำไปถึงกางเขน 

Chorus:
  Dm         G7     C
C: อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน 
Dm        G7       C
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน 
Am        Em       F       C
อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน 
C            G7     C
โปรดนำไปถึงกางเขน 

เพลง ตายเพื่อท่าน

Verse1:
    Em
1: ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม 
           Am                    Em
ชายคนหนึ่งยอมตายเพื่อท่าน 
 Am  B7           Em
พลีชีวิตทั้งเลือดและเนื้อ ทนทุกข์ลำบาก 
    Am  G
พระองค์ทรงถูกเหยียดหยาม 
B7  Em
มงกุฏหนามทิ่มแทงพระองค์ 
  Am         G         B7      Em
โลหิตที่หลั่งออกมา เพื่อนำมาไถ่บาปของเรา 
Am Em B7 Em
ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู 

Verse2:
                   Em
2: ผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยมาพึ่งพระองค์ 
           Am     Em
แล้วพระองค์จะช่วยบรรเทา 
           Am               B7        Em
ช่วยประคองดวงจิตชอกช้ำ ทุกวันเวลา 
        Am           G
พระองค์ทรงเข้าใจท่าน 
   B7           Em
ไม่ว่าท่านจะเป็นฉันใด 
      Am            G            B7             Em
ความรักของพระองค์ มีเหลือล้นประทานแก่เรา 
Am Em B7 Em
ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู 

เพลง เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน

A                      D 
1: เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน 
 A            E7           A
โลหิตประเสริฐหลั่งไหล 
               A          D
เพื่อล้างชำระวิญญาณ 
A        E7      A
ไถ่โทษให้เกิดใจใหม่ 
                E7         A
เราพลีชีวิตไม่คิดเสียดาย 
    E7         A
ท่านมีสิ่งใดถวาย 
                E7          A
เราพลีชีวิตไม่คิดเสียดาย 
 E7         A
ท่านมีสิ่งใดถวาย 

2: ปราสาทแห่งพระบิดา 

บัลลังก์รุ่งเรืองของเรา 

สู้ทิ้งมาสู่โลกา 

รับทุกข์ลำบากเปลี่ยวเปล่า 

เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดสูญเปล่า 

ท่านทิ้งอะไรเพื่อเรา 

เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดสูญเปล่า 

ท่านทิ้งอะไรเพื่อเรา 

3:เราสู้ทนทุกข์แรงร้าย 

เหลือที่จะพรรณนา 

ทนความราวีจนตาย 

ให้ท่านรอดภัยนานา 

เพื่อท่านเราทนความอายเหลือกล่าว 

ท่านทนอะไรเพื่อเรา 

เพื่อท่านเราทนความอายเหลือกล่าว 

ท่านทนอะไรเพื่อเรา 

4: เรานำของดีลงมา 

จากเมืองสวรรค์เบื้องบน 

เรานำความรักความรอด 

และการยกโทษโปรดชน 

เรานำของดีมายื่นแจกจ่าย 

ท่านยื่นสิ่งใดถวาย 

เรานำของดีมายื่นแจกจ่าย 

ท่านยื่นสิ่งใดถวาย 


เพลง โกละโกธา 1

       Bm
ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา 
           G                             F#
โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า 
  Bm                       G
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง 
        Bm      F#          Bm
จนได้พบทางแห่งโกละโกธา 
     Bm
ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน 
         G                                 F#
ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา 
      Bm                   G
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป 
         Bm    F#              Bm
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า 
     Bm
C: ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์ 
           G                       F#
รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล 
         Bm                   G
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า 
       Bm       F#             Bm
ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป 
          Bm
แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า 
      G                         F#
เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน 
          Bm                       G
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า 
       Bm  F#                  Bm
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์ 

เพลง ไม้กางเขนโบราณ

Verse:
              A             A7
1: ไม้กางเขนโบราณนั้น 
          D        Bm
ชาวโลกพากันดูหมิ่น 
       E7              A
แต่ข้ารักกางเขนยิ่งนักหนา 
             A          A7
เพราะพระเยซูคริสตเจ้า 
     D             Bm
สละเนาว์ในเมืองฟ้า 
      E              E7      A
สิ้นชีวาบนไม้กางเขนเพื่อข้า 

Chorus:
             E       E7         A
C: โดยเหตุนี้ข้าจึงรักไม้กางเขน 
           D            Bm   A
เพราะว่าเป็นที่จะวางภาระลง 
      A               A7   D
ข้าก็คงยึดกางเขนไว้ให้มั่น 
         A                 E      A
แล้ววันหนึ่งจะแลกเอามงกุฎงาม 

เพลง พระเจ้ายิ่งใหญ่-จิตข้าสรรเสริญ

Verse1:
    A    E7      A                         D
1: พระองค์เจ้าข้า  ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง 
         A                  E7            A
เพราะพระองค์เอง  เป็นผู้สร้างจักรวาล 
E7          A                              D
เมื่อมองดูดาว  เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม 
              A           E                  A
เห็นฝีพระหัตถ์  ของพระองค์บนท้องฟ้า 

Chorus:
    E7           A            A7       D     A
C: จิตข้าสรรเสริญ  พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)             A
พระเจ้ายิ่งใหญ่   พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
E7           A            A7       D     A
จิตข้าสรรเสริญ  พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)             A
พระเจ้ายิ่งใหญ่   พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

Verse2:
    E7         A                        D
2: เมื่อข้าคิดถึง  พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย 
                  A      E7              A
พระบุตรองค์เดียว  เสด็จมาเป็นผู้ไถ่ 
E7     A                            D
ถูกทรมาน  ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า 
                A            E             A
ข้าขอบพระคุณ  ที่พระองค์ทรงเมตตา 

Verse3:
3: พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา 
เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า 
ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ 
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่