เพลง สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่

Verse1:
         C
1: สง่างามเมื่อข้าเดินตาม 
           F
พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า 
                                      G7
เหมือนดังอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า 
           C
แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่า 
                F
พระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า 
                                  G   C
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา 

Chorus:
         C                            G7
C: สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า 
                                   C
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า 
                         C7
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง 
      F              Dm
ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง 
     G7                          C
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า 

Verse2:
         C
2: สง่างามเมื่อมีทุกข์ข้ากลับสุข 
             F
เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ 
                                    G7
สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ 
     C
สง่างามเมื่อข้าเดินตาม 
            F
พระผู้ประทานความสุขแจ่มใส 
                                  G7 C
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา 

Verse3:
         C
3: สง่างามเมื่อข้าเดินไป 
        F
บนฝั่งทองคำกับพระผู้ไถ่ 
                                        G7
ไม่ต้องพรากจากพระองค์อีกต่อไป 
        C
ยิ่งงามสง่าเมื่อเวลาพระองค์ 
F
ประทับด้วยช่วยชูใจ 
                                  G7 C
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา 

เพลง เราอยู่กับเจ้า

Verse:
    D                             A7        D.
1: องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้ 
     D                            A     D
ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา ตรัสคำสัญญาว่า 

Chorus:
     G   A7
C: เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
 F#m          Bm
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
       Em         A7
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
                D
ไม่ต้องกลัวเลย
D7              G   A7
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
 F#m          Bm.
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
       Em         A7
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน 
D        D7
ไม่ละลืมเลย 

เพลง นั่นทะเลแสนงาม

Verse:
                       C
1: นั่นทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส 
         G7
มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล 
    C
หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา 
            G7                    C
กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล 
          C
นั่นแหละฝีพระหัตถ์ พระเจ้าทรงสร้างไว้ 
           G7                     C
ให้เราชื่นใจ ยามเมื่อได้ชื่นชม 

เพลง เดินตามไป2

1:แสนชื่นใจไปกับพระเยซู 
   ทีละก้าวทุกวันก้าวไป 
   เดินตามรอยพระบาทพระเยซู
   ข้ายอมเดินจนถึงวันตาย 
C:เดินตามไปค่อยๆเดิน ยิ่งเดินยิ่งเข้าไปใกล้
   ขอติดตามจนวันตาย ตามพระเยซูต่อไป 
2:แสนปลอดภัยไปกับพระเยซู
   ไม่มีใครทำอันตราย 
   ทรงจูงมือของข้าฯเมื่อเดินไป
   เดินใกล้ชิดไม่ว่าทางไหน 
3:ทีละก้าวข้าฯตามพระเยซู
   ค่อยๆ เดินค่อยเดินเรื่อยไป 
   แม้ว่าสูงนักจักตามไม่ไหว
   แต่ทรงช่วยข้าฯเดินขึ้นไป 
4:พระเยซูทรงดึงข้าเข้าใกล้
   ทีละก้าวทุกวันก้าวไป 
   เดินตามรอยพระบาทพระเยซู
   เดินตามไปจนถึงวันตาย