เพลง พระองค์ดี(ฉันต้องการร้องออกไป) » TOV

Verse 1
ฉันต้องการร้องออกไป
ให้เสียงกังวานก้องไป
ความดีพระองค์มากมาย
ทรงแสนดีไม่หยุดยั้ง
..ทรงเต็มด้วยพระเมตตา
พระคุณเต็มล้นชีวิต
ความรักสุดแสนอัศจรรย์

Chorus
ฉันร้องบทเพลง เพราะพระองค์ดี
และฉันเต้นรำ เพราะพระองค์ดี
และฉันโห่ร้อง เพราะพระองค์ดี
พระองค์ดี

End
ทรงแสนดี

Verse 2
ไม่มีผู้ใดอาจเปรียบ
ไม่มีใครเทียบพระองค์
โลกนี้และท้องทะเล
สะท้อนความจริงสิ่งนี้
..ในคืนที่ฉันมืดมน
พระองค์ส่องแสงให้เห็น
ความรักสุดแสนอัศจรรย์

Bridge
จะสรรเสริญสุดใจ
และป่าวร้องออกไป
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
ไม่ว่าร้ายหรือดี
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
จะสรรเสริญสุดใจ
และป่าวร้องออกไป
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
ไม่ว่าร้ายหรือดี
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี

เพลง ข้าเป็นของพระองค์ | W501

Verse 1
ความรักของพระองค์
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์
ความชอบธรรมพระองค์
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา

Chorus
ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน

Verse 2
ในความรักพระองค์
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย
ทรงเป็นแสงที่ฉาย
เหนือความอายและความมืดมน
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู

Bridge
จะความมืด หรือความตาย อันตราย
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

เพลง ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป » TOV

Verse 1
พระองค์ปลดเปลื้องฉัน ด้วยทำนองเสียงเพลง
พระองค์โอบรอบล้อมฉันไว้
ด้วยเพลงการช่วยกู้ จากศัตรูคุกคาม
ทำลายความกลัวสิ้นไป

Chorus
ฉันไม่ใช่ทาส ความกลัวต่อไป
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า
ฉันไม่ใช่ทาส ความกลัวต่อไป
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า

Verse 2
ทรงได้เลือกฉันมา
จากในครรภ์มารดา
ทรงรัก และเรียกชื่อฉัน
ฉันมีชีวิตใหม่ ในครอบครัวพระองค์
ฉันมีสายเลือดพระองค์

Bridge
ทรงแยกทะเล เพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้
ความกลัวจมหายในรักพระองค์
พระองค์ช่วยกู้ เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้อง
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า

เพลง ข้าเข้ามานมัสการ

Verse 1
ดุจความสว่าง
พระองค์เข้ามาในความมืด
ทรงเปิดดวงตา ให้ข้าเห็น
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู
หวังจะได้อยู่กับพระองค์

Chorus
ข้าเข้ามานมัสการ
ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
พระองค์ทรงงดงามสง่า
สมควรรับคำบูชา
พระองค์ทรงแสนดีต่อ ชีวิตข้า

Verse 2
องค์จอมราชา
ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง
ทรงพระสิริ ในสวรรค์
ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา

Bridge
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด
เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด
เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด
เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด
เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน

Tag
ร้องเรียกหาพระนามของพระเจ้า พระผู้ไถ่